Dahili Tıp Bilimleri

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

FARMAKOLOJİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI


ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

ENFEKSİYON HASTALILARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Fax: 0212 481 36 88
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark