Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Ali Sağlık

Ali Sağlık,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Ali Sağlık 1983 yılında Muğla’ da doğdu. 2001 yılında Muğla 75.Yıl Fen Lisesi’ nden, 2010 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. 2010-2012 yılları arasında pratisyen hekim olarak devlet hizmet yükümlülüğünü Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisinde tamamladı. 2013-2017 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman eğitim ve araştırma hastanesinde Acil Tıp Uzmanlık eğitimini aldı. 2017-2019 yılları arasında uzman hekim olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisinde devlet hizmet yükümlülüğünü tamamladı. 2019 yılından bu yana İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Travma yönetimi, Klinik toksikoloji, Afet tıbbı, Kardiyak aciller, Geriyatrik aciller

Temel Alanları: Acil Tıp, 

2023 - Determination of the frequency of influensa-A and B antigens in swab samples in differentiating the diagnosis of influensa infection from other causes of upper respiratory tract infection
SAĞLIK ALİ. Journal of Health Sciences and Medicine, 6(1), 178-182.
2022 - Non-traumatic Spontaneous Spinal Subdural Hematoma in a Patient with Acute Paraplegia
SAĞLIK ALİ, OCAK TARIK. Acil Tip Uzmanlari Dernegi, 13(3), 95-97.
2021 - Evaluation of the relationship between D-dimer levels and endoscopic findings of patients with upper gastrointestinal hemorrhage
SAĞLIK ALİ. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 12(1), 86-90.
2021 - Evaluation of the relationship between D-dimer levels and endoscopic findings of patients with upper gastrointestinal hemorrhage
SAĞLIK ALİ, ÖZÜÇELİK DOĞAÇ NİYAZİ, KALAFAT UTKU MURAT, DOĞAN SERKAN, Tapkan Rabia Birsen, Bildik Büşra. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 12(4), 86-90.
2020 - Evaluation of the relationship between D-dimer levels and endoscopicfindings of patients with upper gastrointestinal hemorrhage
SAĞLIK ALİ,ÖZÜÇELİK DOĞAÇ NİYAZİ,KALAFAT UTKU MURAT,DOĞAN SERKAN,Tapkan Rabia Birsen,Yılmaz Alp,Bildik Büşra. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 1-5.
2019 - Prognostic Value of Increased Blood Ammonia Levels in Emergency Department
TAPKAN RABİA BİRSEN,KALAFAT UTKU MURAT,DOĞAN SERKAN,SAĞLIK ALİ,YILMAZ ALP,ÖZÜÇELİK DOĞAÇ NİYAZİ. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 11(1), 43-47.
2019 - Acil Serviste Artmış Kan Amonyak Düzeyinin Prognostik Değerliliği
Tapkan Rabia Birsen,KALAFAT UTKU MURAT,DOĞAN SERKAN,SAĞLIK ALİ,Yılmaz Alp,ÖZÜÇELİK DOĞAÇ NİYAZİ. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 11(1), 43-47.
2018 - Acil Serviste Takip Edilen İntihar Girişimlerinin Maliyet Analizi
YILMAZ ALP,DOĞAN SERKAN,KALAFAT UTKU MURAT,TAPKAN RABİA BİRSEN,SAĞLIK ALİ,ÖZÜÇELİK DOĞAÇ NİYAZİ. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, 5(2), 120-128.
2018 - Acil Serviste Takip Edilen İntihar Girişimlerinin Maliyet Analizi
Yılmaz Alp,DOĞAN SERKAN,KALAFAT UTKU MURAT,Tapkan Rabia Birsen,SAĞLIK ALİ,ÖZÜÇELİK DOĞAÇ NİYAZİ. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 120-128.
2018 - Acil Serviste Takip Edilen İntihar Girişimlerinin Maliyet Analizi
YILMAZ Alp,DOĞAN Serkan,KALAFAT Utku Murat,TAPKAN Rabia Birsen,SAĞLIK ALİ,ÖZÜÇELİK DOĞAÇ NİYAZİ. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2),
2016 - Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden Periferik Arter Hastalığı Ön Tanısı ile İstenilen Periferik Arter Renkli Doppler Ultrasonografi Sonuçları ve Hastaların Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
KALAFAT Ayşe Fethiye,Ocak Tarik,KALAFAT UTKU MURAT,Basturk Mustafa,DOĞAN SERKAN,SAĞLIK ALİ. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 8(2), 97-101.
2016 - Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden Periferik Arter Hastalığı Ön Tanısı ile İstenilen Periferik Arter Renkli Doppler Ultrasonografi Sonuçları ve Hastaların Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Basa Kalafat Ayşe Fethiye,Ocak Tarik,KALAFAT UTKU MURAT,Baştürk Mustafa,DOĞAN SERKAN,SAĞLIK ALİ. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 8(2), 97-101.
"SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA: NİCEL ve NİTEL YÖNTEMLERİN PAKET PROGRAM UYGULAMALARI - Bilimsel Araştırma Süreci ve Kavramlar"
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8259-30-8
SAĞLIK ALİ, YILMAZ SEMERCİ SEDA
SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA: NİCEL ve NİTEL YÖNTEMLERİN PAKET PROGRAM UYGULAMALARI - Bilimsel Araştırma Süreci ve Kavramlar
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8259-30-8
YILMAZ SEMERCİ SEDA, SAĞLIK ALİ
ACİL TIP TEMEL BAŞVURU KİTABI
2016 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-4949-73-1
SAĞLIK ALİ, OCAK TARIK, Yılmaz Alp
HER YÖNÜYLE COVID-19 PANDEMİSİ
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7496-23-0
SAĞLIK ALİ
(2022), "TROMBOZA NE YAPMALI? MEKANIK MI? MEDIKAL MI?", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Acil Tıp",
(2014), "Is Sharp Object Injury Really More Frequent In Men?", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2014), "Bizmut Masum mu?", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2014), "A Case Of Pneumothorax Due To Injury At The Level Of Thoracıc Vertebrae", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2014), "Demographıc Revıew Of Cases Presentıng To The Ed Wıth An Overdose Of Alcohol Intake", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2015), "ACİL SERVİSE KARIN AĞRISI İLE BAŞVURUDA AZ RASTLANAN TANI: ABDOMİNAL MİGREN", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Acil Tıp",
(2015), "FAT EMBOLISM SYDROM DUE TO BILATERAL TIBIA SHAFT FRACTURES", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Acil Tıp",
(2015), "Skin Lesion Developed Due to the Use of Allium Sativum for the Palliation of Pain in the Degenerative Osteoarthritis", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Acil Tıp",
(2015), "Fat Embolism Syndrom due to Bilateral Tibia Shaft Fractures", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2017), "Evaluation of Suicide Attempts and Cost Analysis of the Patients Who Applied to Istanbul Health Sciences University Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital Emergency Service Between 01.10.2014 and 31.09.2015", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2015), "Atipik Bulguyla Gelen Bilateral Dev Psoas Absesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2017), "Evaluation of The Relationship Between D-Dimer Levels and Endoscopic Findings of Patients Followed in Er Due to Upper Gastrointestinal Hemorrhage", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2017), "Evaluation of Suicide Attempts and Cost Analysis of the Patients Who Applied toIstanbul Health Sciences University Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital Emergency Service Between 01.10.2014 and 31.09.2015", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "Atypical Localization of Acute Appendicitis", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "Dislocation of C4-C5 Vertebra in Motor Vehicle Accident Victims", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "Fusidic Acid Induced Thrombocytopenia", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "The Arrhythmia Developed by Inorganic Flourine Intoxication", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "The importance of tetanus and immunoprophylaxis", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "Bleeding Due to Thrombocytopenia and Ecchymotic Skin Lesions on The Cutaneous Tuberculosis", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "Evaluation of Colour Doppler Ultrasound Results and Demographic Characteristics of Patients Who Prediagnosed with Peripheral Arterial Disease", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "Rectus Sheath Hematoma After Physical Exercise", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "Management Of Traumatıc Patıent Wıth A Hıstory Of Heart Faılure And Warfarın Usage", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "The Arrhythmıa Developed By Inorganıc Flourıne Intoxıcatıon.", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2015), "Febrile Convulsion or Poisoning?", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "Evalutaion Of Colour Doppler Ultrasound Results And Demographic Characteristics Of Patients Who Prediagnosed With Peripheral Arterial Disease", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2016), "Simultaneous Bilateral Primary Spontaneous Pneumothorax", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",
(2017), "Evaluation of The Relationship Between D-Dimer Levels and Endoscopic Findings of Patients Followed in Er Due to Upper Gastrointestinal Hemorrhage.", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp",