Tıp Fakültesi

Haberler

TIP Fakültesi Dijital Patoloji Uygulamalı Dersi Gerçekleştirdi
2
Koronaviruse Karşı Kök Hücre Tedavisi
prof dr ismet tamer
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt kovid-19 için umut olan plazma tedavisi ile ilgili bilgi verdi
koronavirus semptomlar
covid19
1
Patolojide Kimyasal Atık Yönetimi ve Patoloji Laboratuvar Güvenliği
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Veysel Sabri Hançer Türk Hematoloji Derneği’nin düzenlediği kongreye katılmıştır.
koronavirüsü
1
Duus’ Nörolojik Tanıda Lokalizasyo
Patolojide Yapay Zeka
Dr. Ferit Onur Mutler
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.B.D  Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Bozkurt
İstinye Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği
İstinye Üniversitesi EMSA Kulübü
HPV Infection in Urology Practice
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erdal Karaöz Klinik Duruma Göre Probiyotikler Sempozyumunda
1
1
VI. DERMATOLOJİ GÜNDEMİ
Kök Hücre Tedavisiyle Umut Dolu Geleceğe
kök hücre
 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Erdal Karaöz
TÜBİTAK Kabulu
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Özmen
Omuz Artroskopisinde Güncel Yaklaşımlar Semineri