Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Zeynep Atam Taşdemir

Zeynep Atam Taşdemir,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Zeynep Atam Taşdemir, 1977'de doğdu. 1994’te İstanbul Fatih Kız Lisesi'nden, 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2002-2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Nisan 2007- Ekim 2021 tarihleri arasında SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı olarak çalıştı. Kasım 2021’den beri İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital Hastanesi’nde çalışmaktadır. 2013’ten beri Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Tütün Kontrolü Grubu içinde yönetim kurulu üyeliği, sekreterlik yapmıştır. Çok sayıda sempozyum ve kongrede konuşmacı olarak görev almıştır. Sigara bırakma polikliniği kurulmasında ve geliştirilmesinde aktif olarak rol almıştır. KOAH, astım, bronşit, pnömoni, interstisyel akciğer hastalıkları klinik ilgi alanlarıdır.

Araştırma Alanları: Sigara Bırakma Polikliniği, Tütün, Astım, KOAH, Tüberküloz

Temel Alanları: Göğüs Hastalıkları,