Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Gülşen Köse

Gülşen Köse,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Gülşen Köse 1957 yılında Trabzon’da doğdu. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1981-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 1986-1991 yılları arasında SSK Yenişehir Dispanseri’nde mecburi hizmet görevini, 1991-1993 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Nörolojisi Bilim dalında yan dal uzmanlığı yapmıştır. 1993-2012 yıllarında SBÜ Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hematoloji Onkoloji Hastanesi’nde Çocuk Nörolojisi Bölümü Kuruluşu, Uzmanlığı ve Eğitim Görevlisi, 2012- 2020 yıllarında SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Eğitim Görevlisi ve Çocuk Nörolojisi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2020 yılından itibaren İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Liv Hospital Ulus –Liv Vadistanbul Hastaneleri’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik çalışmaları ve uzman doktorluğunun yanı sıra Çocuk Nörolojisi Bölümü Sorumlusu ve Süt Çocuğu Servisi Klinik Sorumluluğu gibi idari görevleri de başarıyla yürütmüştür. Uluslararası ve Ulusal hakemli dergilerde birçok yayını bulunmaktadır. Bu yayınlardan 5000’den fazla atıf almıştır. Katıldığı ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü/yazılı bildirileri bulunan Dr.Köse aynı zamanda kitap bölüm yazarlığı da yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Epilepsi Febril konvülsiyon, Serebral palsi ve nörolojik gelişim geriliği, Nöro metabolik ve Nörodejeneratif hastalıklar, Akkiz nörodejeneratif hastalıklar

Temel Alanları: Çocuk Nörolojisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), 

2020 - Neuromotor Development Evaluation of Preterm Babies Less than 34 Weeks of Gestation with Bayley III at 18-24 Months
BÜLBÜL LİDA, KARA ELİTOK GİZEM, AYYIDIZ EBRU, KABAKÇI DİLEK, USLU HASAN SİNAN, KÖSE GÜLŞEN, TİRYAKİ DEMİR SEMRA, BÜLBÜL ALİ. BioMed research international,
2020 - Neuromotor Development Evaluation of Preterm Babies Less than 34 Weeks of Gestation with Bayley III at 18-24 Months
BÜLBÜL LİDA, KARA ELİTOK GİZEM, AYYILDIZ EBRU, KABAKÇI DİLEK, USLU SİNAN, KÖSE GÜLŞEN, TİRYAKİ DEMİR SEMRA, BÜLBÜL ALİ. BioMed Research International, 2020(5480450), 1-7.
2018 - Retrospective analysis of children with myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-related disorders
KONUŞKAN BAHADIR, YILDIRIM MİRAÇ, GÖÇMEN RAHŞAN, OKUR TUNCAY DERYA, POLAT AYŞE İPEK, KILIÇ HÜSEYİN, SALTIK SEMA, Öztürk Zeynep, GÜCÜYENER KIVILCIM, ALTUNBAŞAK ŞAKİR, ÇELİK TAMER, KÖSE GÜLŞEN, YILMAZ ARZU, KÖMÜR MUSTAFA, KAYILIOĞLU HÜLYA, ANLAR FATMA BANU. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 26(), 1-7.
2018 - Retrospective analysis of children with myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-related disorders
KONUŞKAN BAHADIR, YILDIRIM MİRAÇ, GÖÇMEN RAHŞAN, OKUR TUNCAY DERYA, POLAT AYŞE İPEK, KILIÇ HÜSEYİN, SALTIK SEMA, öztürk zeynep, Gücüyener Kıvılcım, Altunbaşak Şakir, Çelik Tamer, KÖSE GÜLŞEN, Yılmaz Arzu, KÖMÜR MUSTAFA, KAYILIOĞLU HÜLYA, ANLAR FATMA BANU. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 26(), 1-7.
2018 - Retrospective analysis of children with myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-related disorders
KONUŞKAN BAHADIR, YILDIRIM MİRAÇ, GÖÇMEN RAHŞAN, OKUR TUNCAY DERYA, POLAT AYŞE İPEK, KILIÇ HÜSEYİN, SALTIK SEMA, ÖZTÜRK ZEYNEP, GÜCÜYENER KIVILCIM, ALTUNBAŞAK ŞAKİR, ÇELİK TAMER, KÖSE GÜLŞEN, YILMAZ ARZU, KÖMÜR MUSTAFA, KAYILIOĞLU HÜLYA, ANLAR FATMA BANU. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 26(), 1-7.
2016 - Microsomal triglyceride transfer protein gene mutations in Turkish children: A novel mutation and clinical follow up.
GÜNDÜZ MEHMET, ÖZAYDIN EDA, büyüktaşlı atar müge, KOÇ NEVRA, kırsaçlıoğlu ceyda, KÖSE GÜLŞEN, Baldassare Cefalù Angelo, Averna Maurizio, Tarugi Patrizia. Indian journal of gastroenterology, 35(3), 236-241.
2016 - Comparison of the efficacies of normal saline versus hypertonic saline in the management of acute bronchiolitis
KÖKER TURAN OYA, OZDOGAN SEBNEM, KÖSE GÜLŞEN, YILDIRMAK ZEYNEP YILDIZ. International Journal of Contemporary Pediatrics, 3(3), 795-800.
2016 - Microsomal triglyceride transfer protein gene mutations in Turkish children: A novel mutation and clinical follow up
ATAR MÜGE, KOÇ NEVRA, ÖZAYDIN EDA, TUNA KIRSAÇLIOĞLU CEYDA, KÖSE GÜLŞEN, GÜNDÜZ MEHMET, Cefalu Angelo Baldassare, Averna Maurizio, Tarugi Patrizia. Indian Journal of Gastroenterology, 35(),
2015 - Evaluation of Neuroimaging and Electroencephalography Findings in Patients with Status Epilepticus [Status Epileptikus Tanisiyla Izlenen Hastalarin Norogoruntuleme ve EEG Bulgularinin Degerlendirilmesi]
BİLGİNER GÜRBÜZ BERRAK, GÜRBÜZ FATİH, ÇAYIR ATİLLA, ŞAHİN İRFAN OĞUZ, ÖKDEMİR DENİZ, Güven Alev, DEĞERLİYURT AYDAN, KÖSE GÜLŞEN. Medicine Science, 4(),
2015 - The Frequency and Clinical Features of Respiratory Syncytial Virus Infection Among Infants Hospitalized with the Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infection
GULCIHAN GULCAN, TURAN ÖZDEN, TÜRKMENOĞLU YELDA, TÜRKKAN EMİNE, KÖSE GÜLŞEN. Güncel Pediatri, 13(2), 97-103.
2014 - Pediatric Syncope Is Detailed Medical History the Key Point for Differential Diagnosis?
EKİCİ FİLİZ, KÖSE GÜLŞEN, ÇETİN İBRAHİM İLKER. PEDIATRIC EMERGENCY CARE, 30(5),
2011 - Specific immunotherapy improves asthma related quality of life in childhood.
KANMAZ KUTMAN HAYRİYE GÖZDE, HARMANCI KORAY, RAZİ CEM HASAN, KÖSE GÜLŞEN, CENGİZLİER MEHMET REHA. Allergol Immunopathol (Madr), 39(1), 68-72.
2009 - Management of central diabetes insipidus with oral desmopressin in a patient with ectrodactyly and cleft lip/palate (ECP) syndrome
ÖZAYDIN EDA, AYCAN ZEHRA, DEMİR (YUSUFOĞLU) ARZU MELTEM, Çetinkaya Ergun, ERGEN SAİME, Ünal Sevim, KÖSE GÜLŞEN. TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, 51(1), 89-93.
2008 - A Rare Association: Recurrent Hypernatremia, Cleft Lip/Palate, and Holoprosencephaly
ARHAN EBRU, SOY DERYA, ARMAN ÖZLEM, AYCAN ZEHRA, KÖSE GÜLŞEN. Gazi Medical Journal, 19(4), 197-199.
2007 - D vitamini intoksikasyonuna bağlı hiperkalsemi
KİBAR GÜL AYŞE ESİN, ARHAN EBRU, ÖZAYDIN EDA, KILIÇ YILDIRIM GONCA, ÇUHACI ÇAKIR BAHAR, ÇETİNKAYA ERGUN, KÖSE GÜLŞEN. YENİ TIP DERGİSİ, 24(2), 120-122.
2004 - Bir Munchausen Sendromu Olgusu
RAZİ CEM HASAN, KÖSE GÜLŞEN, YAZAL ERDEM ARZU. Türkiye Klinikleri J Pediatr, 13(), 163-167.
1999 - Akut ensefalitli olgularda etiyolojik ve klinik değerlendirmeGülnar UYSAL, Gülşen KÖSE, Sevim KIZILATEŞ, Neziha YILMAZ, Akif GÜVEN
Uysal Gülnar, KÖSE GÜLŞEN, KIZILATEŞ Sevim, YILMAZ NEZİHA, Güven Akif. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 8(4), 199-204.
1998 - Operkulum Sendromu: Çocukluk Çağı Konuşma Bozukluğunun Nadir Bir Nedeni
KÖSE GÜLŞEN, YÜKSEL SELÇUK, DEĞERLİYURT AYDAN. Tıp ve Sağlık Dergisi, 2(3), 32-36.
(2011), "Çocukluk çağında Kronik Diyarenin Nadir Bir Nedeni: İntestinal Lenfanjiektazi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Nörolojisi",
(2015), "Prematüre Bebeklerde Beslenme Durumunun Orta Dönem Nöromotor Gelişim Üzerine Etkisi: Ön Rapor", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Neonatoloji",
"Yenidoğan Döneminde Konvülziyon İle Prezente Olan Lizensefali Olgusu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Neonatoloji",
(1997), "DOOR Sendromu (Sağırlık, onychoosteodystrophy, mental retardasyon) Yeni bir vaka ile literatürün gözden geçirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Nöroloji",
(2015), "Orbital cellulitis in a forty-five day old baby", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları>infant,newborn,orbital cellulitis",
(2010), "Önlenebilir bir nedenle yaşanan görme engeli sorunu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları",
"Guillain Barre Sendromlu Olgularımızın Değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları",
(2018), "Karaciğer Enzim Yüksekliği İle Erken Tanı Alan Duchenne Müsküler Distrofi Olgusu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları",
"Şilöz Asit: Olgu Sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları",
"D Vitamini İntoksikasyonu: Olgu Sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları",
(2020), "9-14 yaş epilepsi hastalarında major depresyon değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Nörolojisi",
"Altı Yaştan Küçük Tip 1 Diyabetli Çocukların Başvuru Anındaki Klinik ve Laboratuar Bulguları ile Altı Yaştan Büyük Olanlar Arasındaki Farklılıklar", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Endokrinoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)",
"Serebral Palsi li Çocuklarda Azalmış Kemik Mineral Yoğunluğu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Endokrinoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)",