Tıp Fakültesi

Tarihçe


1995: 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı’nın kurulması


2016: İstinye Üniversitesi (İSÜ) ana yönetmeliğinin yayınlanması İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesinin (İSÜTF) kurulması Ulusal ÇEP uyum çalışmalarının  yapılması İSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılması (Bahçeşehir)


2017: İSÜTF Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesinin yürürlüğe girmesi İSÜ’nün açılması İSÜ bünyesinde AR-GE Merkezlerinin açılması (Moleküler Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSÜMKAM), Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ISUCAN), Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜKÖK)


2018:  İSÜTF İngilizce Tıp Programının eğitim öğretime başlaması İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesinin İSÜ Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi ek binası olarak hizmet vermeye başlaması İSÜ Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi (TYZAUM) açılması İSÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun kurulması


2019:  Sağlık Bakanlığı ve Dış Kurum Eğitim Protokollerinin yapılması İSÜTF Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesinin yenilenmesi İSÜ Bologna Bilgi Paketi sürecinin başlaması ve tamamlanması


2020:  İSÜTF Akademisyenleri İçin Eğiticilerin Eğitimi programlarının düzenlenmesi İSÜTF öğrencileri için yazılım mühendisliği yandal programının açılması


2021:  İSÜ Vadi Kampüsü ve Vadistanbul Liv Hastanesinin açılması Akademisyen Yetkinlikleri Geliştirme Programı eğitimlerinin verilmesi İSÜTF İntörn Yönergesinin yürürlüğe girmesi İSÜTF Araştırma-Geliştirme Kurulu Faaliyet Yönergesinin yürürlüğe girmesi Akademisyen Yetkinlikleri Geliştirme Programı eğitimlerinin verilmesi İSÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ GEROMER) nin açılması


2022: İSÜTF’nin ilk mezunlarını vermesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon çalışmalarının başlaması Akademisyen Yetkinlikleri Geliştirme Programı eğitimlerinin verilmesi Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programının düzenlenmesi TUK tarafından 7 branşta Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı yetki onayının alınması


2023:  TEPDAD Akreditasyon başvurusunun kabul edilmesi ve hizmet sözleşmesinin imzalanması İSÜTF İkinci dönemm mezunlarını vermesi 2023-2026 İSÜTF Stratejik Planının hazırlanması