Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Hasan  Turhan

Hasan Turhan,  Prof. Dr.

Öğretim Üyesi

Ondokuzmayıs Lisesi, Samsun 1990-1997: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İngilizce, İstanbul 1998-2003: Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü 2004-2005: Elektrofizyoloji ve radyofrekans kateter ablasyonu eğitimi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim dalı Mart 2007: Elektrofizyoloji ve radyofrekans kateter ablasyonu eğitimi: Zürih Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ritmoloji Bölümü

Araştırma Alanları: Ekokardiyografi, Tanısal koroner angiografi, Kalp kateterizasyonu ve hemodinamik inceleme, Perkutan koroner girişimler, İntrakoroner hemodinamik çalışma VUS, Elektrofizyoloji Çalışma, Radyofrekans kateter ablasyonu, Cryo-ablasyon, Kalıcı kalp pili implantasyonu, ICD implantasyonu, CRT implantasyonu, Perkutan ASD ve VSD kapatılması, Perkutan mitral ve pulmoner balon valvuloplasti, Transaortik kapak implantasyonu, EVAR, TEVAR, Alt ve Üst ekstremite periferik vasküler girişimler, Renal arterial girişimler, Karotid arter balon ve stent implantasyonu, Renal arterial denervasyon