Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Akademik Kadro / Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

**Doktora eğitimi devam etmektedir