Tıp Fakültesi

Eğitim

Bilimsel Gelişmelere Katkıda Bulunacak Hekimler Yetiştirmeyi Amaçlıyoruz

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesinde, yatay ve dikey olarak ilişkilendirilen, yapılandırılmış beceri eğitim programı konularını içeren, konuların toplumsal ve sosyal boyutlarını vurgulayan entegre sistem uygulanmaktadır. Eğitim dili Türkçe'dir.

Öğrencinin ilk üç yılda, kliniğe geçmeden önce gerekli olan temel sağlık ve hastalık bilgileri alması hedeflenir. Hastalar ve kliniklerle temasını sağlamak amacı ile seçmeli ve zorunlu çok sayıda uygulama yapılır. Amaç öğrencinin klinik stajlar öncesi hasta ile farklı ortamlarda bir arada bulunmasını sağlamaktır.

Dört ve beşinci sınıf ise klinik staj ve rotasyonlardan oluşur. Toplam 6 staj ve içerdiği 28 anabilim dalı rotasyonu içermektedir.

Eğitim programının altıncı yılında verilecek olan internlik eğitim dönemi, farklı anabilim dalları tarafından zorunlu veya seçmeli olarak yürütülen 12 aylık bir uygulamadır. Öğrenciler bu esnada uygulamalı hekimlik yaparlar. Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Genel Cerrahi gibi 4 temel branşın yanı sıra, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Acil Tıp ve Seçmeli Staj rotasyonu yaparlar. Uygulamaya katkıları ve becerileri değerlendirilir.

Fakültemiz eğitim programı ülkemizde Tıp Fakültelerine önerilen Çekirdek Eğitim Programı ile uyumludur. Öğrenciler isterlerse araştırma programlarına katılabilirler. Fakültemizde ERASMUS, FARABİ, TURKMSIC öğrenci değişim programları da uygulanmaktadır.

Tıp Eğitim Süreci