Tıp Fakültesi

Vizyon, Misyon, Temel Değerler


VİZYONUMUZ:


Eğitim, araştırma ve topluma sunduğumuz katkıyı sürekli geliştirerek İstanbul’un en inovatif ve tercih edilen tıp fakültesi olmaktır.


MİSYONUMUZ:


Eğitimde: Yerel ve evrensel sağlık sorunlarına hâkim, meslek etiği ve insani değerler çerçevesinde koruyucu ve temel sağlık hizmeti sunabilen, bilimsel düşünce ve kanıta dayalı tıp anlayışını özümsemiş, bilimsel araştırmalara katkı sunabilen, alanındaki teknolojik gelişimi takip edip kullanabilen, etkin iletişim ve ekip çalışması becerilerine sahip, sağlık savunucusu lider hekimler yetiştirmek,

Araştırmada: İnsanlık için değer yaratan yeni ve evrensel bilgi, yöntem ve teknolojileri üretmek,

Topluma Katkıda: Güncel bilgi ve teknolojiye dayalı, uluslararası sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu, güvenilir, güvenli ve yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunmak, toplum sağlığının korunması ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.


TEMEL DEĞERLERİMİZ


• İnsana ve farklılıklara saygı

• Meslek etiği ve insani değerlere bağlılık

• Sosyal ve toplumsal sorumluluk

• Adalet ve Liyakati gözetmek

• Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik

• Yaşam boyu öğrenme

• Ortak akıl

• Katılımcılık

• Yenilikçilik

• Girişimcilik

• Liderlik