Tıp Fakültesi

Eğitim Ortamları

Anatomi Laboratuvarları

Multidisipliner Laboratuvarları

Dijital Mikroskopi Laboratuvarları

Tıbbi Beceri ve Simülasyon Laboratuvarı