Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Nazife Berna Tander

Nazife Berna Tander,  Prof. Dr.

CV

Prof. Dr. Berna Tander, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1996 yılında bitirmiş ve Sağlık Bakanlığı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde 2002 yılında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2002-2010 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor olarak çalışmış olup; 2010 yılında sınav sonrası Doçent olmuştur. 2006-2007 yılları arasında, ABD’de Rehabilitation Institue of Michigan, School of Medicine, Wayne State University ve 2009 yılında Columbia University’de eğitim alıp çalışmalarda bulunmuştur. 2010 yılında, Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Diploması’nı almaya hak kazanmıştır. 2011 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde çalışmış, bilimsel çalışmalar yapmıştır. 2016-2017 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Profesör Doktor olarak çalışmış olup, 2018-2021 yılları arasında ise, Acıbadem Sağlık Grubu’nda ve Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2021 yılından beri İSÜ Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup, aynı zamanda 20021-22 yılları arasında da Liv Hospital Vadistanbul’da çalışmalarına devam etmiştir. Halen İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Tıp eğitimi, fibromiyalji, ağrı tedavisi ve ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon, el rehabilitasyonu özel ilgi alanıdır. Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 80’nin üzerindeki makalesine, 1400’ün üzerinde alıntı yapılmıştır.

Araştırma Alanları: Fibromiyalji, Diskopatiler, Osteoporoz, Romatizsma ağrıları, Felçli hasta fizik tedavisi

Temel Alanları: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 

2019 - The relationship of illness perceptions with demographic features, pain severity, functional capacity, disability, depression, and quality of life in patients with chronic low back pain
Ünal Özge,AKYOL YEŞİM,TANDER NAZİFE BERNA,ULUS YASEMİN,TERZİ YÜKSEL,KURU ÖMER. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 65(4), 301-308.
2018 - DO SPOUSES’ ILLNESS PERCEPTIONS AFFECT THE WOMEN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS?
ULUS YASEMİN,TANDER NAZİFE BERNA,AKYOL YEŞİM,TERZİ YÜKSEL,ZAHİROĞLU YELİZ,SARISOY GÖKHAN,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, 77(), 1322-.
2018 - Falls, fear of falling and associated factors in ambulatory patients with rheumatoid arthritis: a comparative study with healthy subjects.
AKYOL YEŞİM,ULUS YASEMİN,TANDER NAZİFE BERNA,TOMAK LEMAN,ZAHİROĞLU YELİZ,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Turk J Phys Med Rehab, 64(3), 213-221.
2018 - Determinants of disease specific health-related quality of life in stroke patients
ÖZTÜRK SEYFULLAH,AKYOL YEŞİM,ULUS YASEMİN,TANDER NAZİFE BERNA,KURU ÖMER. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Science, 21(3), 107-114.
2017 - Are illness perceptions associated with disease activity or psychological well-being in rheumatoid arthritis?: With the evidence of confirmatory factor analysis
ULUS YASEMİN,TANDER NAZİFE BERNA,AKYOL YEŞİM,TERZİ YÜKSEL,ZAHİROĞLU YELİZ,SARISOY GÖKHAN,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Archives of Rheumatology, 32(4), 315-324.
2016 - Reliability and Validity of the Turkish Adaptation of VITACORA 19 in Patients with Psoriatic Arthritis
TANDER NAZİFE BERNA,ULUS YASEMİN,TERZİ YÜKSEL,ZAHİROĞLU YELİZ,KESMEN HAKAN,FARİSOĞULLARI BAYRAM,AKYOL YEŞİM,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Archives of Rheumatology, 31(4), 321-328.
2016 - Balance Performance and Fear of Falling in Older patients with Diabetics A Comparison with Non Diabetics
TANDER NAZİFE BERNA,ATMACA AYŞEGÜL,ULUS YASEMİN,TURA BAHADIR ÇİĞDEM,AKYOL YEŞİM,KURU ÖMER. Turk J Phys Med Rehab, 62(4), 314-322.
2014 - Quality of Life in Patients with Breast Cancer at Early Postoperative Period Relationship to Shoulder Pain Handgrip Strength Disability and Emotional Status
Özlem Büyükakıncak,AKYOL YEŞİM,ÖZEN NECATİ,ULUS YASEMİN,Ferhan Cantürk,TANDER NAZİFE BERNA,Sercan Büyükakıncak,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Türkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, 60(1), 1-6.
2014 - Muscle Function of Lower Extremities in Children with Lumbar Spina Bifida Impact on Functional Status
ULUS YASEMİN,TANDER NAZİFE BERNA,AKYOL YEŞİM,ULUS AYKAN,TANDER BURAK,KURU ÖMER. Türkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, 60(1), 57-62.
2014 - Spondyloarthritis Research Consortium of Canada SPARCC enthesitis index in turkish patients with ankylosing spondylitis Relationship with disease activity and quality of life
ZAHİROĞLU YELİZ,ULUS YASEMİN,AKYOL YEŞİM,TANDER NAZİFE BERNA,DURMUŞ DİLEK,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. International Journal of Rheumatic Diseases, 17(2), 173-180.
2013 - Assessment of balance performance and fear of falling in acromegalic patients a comparative study
ATMACA AYŞEGÜL,TANDER NAZİFE BERNA,Kan Elif K,Gülçin Ecemiş,AKYOL YEŞİM,TOMAK LEMAN. Journal of Endocrinological Investigation, 36(3), 759-763.
2013 - Is There a Balance Problem in Hypermobile Patients with Fibromyalgia
ULUS YASEMİN,AKYOL YEŞİM,TANDER NAZİFE BERNA,DURMUŞ DİLEK,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Turkish Journal of Rheumatology, 28(1), 10-15.
2013 - Association of Knee Muscle Strength with Lower Extremity Dysfunction in Patients with Osteoarthritis a Comparison with Rheumatoid Arthritis Patients and Healthy Controls
ULUS YASEMİN,Murat Savlık,AKYOL YEŞİM,TANDER NAZİFE BERNA,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Turkish Journal of Rheumatology, 28(2), 78-86.
2013 - Fibromyalji Sendromu Tanısı Alan ve AlmayanTürk Kadınlarda Propriyosepsiyon ve Denge
ULUS YASEMİN,AKYOL YEŞİM,TANDER NAZİFE BERNA,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 59(2), 128-132.
2013 - Association between osteoporosis and polymorphisms of the IL 10 and TGF beta genes in Turkish postmenopausal women
TURAL ŞENGÜL,ALAYLI GAMZE,KARA NURTEN,TANDER NAZİFE BERNA,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Human Immunology, 74(9), 1179-1183.
2013 - The relationship between fear of falling and balance in community dwelling older people
ULUS YASEMİN,AKYOL YEŞİM,TANDER NAZİFE BERNA,DURMUŞ DİLEK,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Turk Geriatri Dergisi, 16(3), 260-265.
2013 - Quality of Life in Patients with Lower Limb Amputation Does It Affect Post amputation Pain Functional Status Emotional Status and Perception of Body Image
AKYOL YEŞİM,TANDER NAZİFE BERNA,GÖKTEPE AHMET SALİM,Safaz İsmail,KURU ÖMER,TAN ARİF KENAN. Journal of Musculoskeletal Pain, 21(4), 334-340.
2012 - Therapeutic ultrasound versus sham ultrasound for the management of patients with knee osteoarthritis a randomized double blind controlled clinical study
ULUS YASEMİN,TANDER NAZİFE BERNA,AKYOL YEŞİM,DURMUŞ DİLEK,Özlem Büyükakıncak,Gül Ülkü,Ferhan Cantürk,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. International Journal of Rheumatic Diseases, 15(2), 197-206.
2012 - Functional disability of children with spina bifida Its impact on parents psychological status and family functioning
ULUS YASEMİN,TANDER NAZİFE BERNA,AKYOL YEŞİM,ULUS AYKAN,TANDER BURAK,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER,Seher Akbaş. Developmental Neurorehabilitation, 15(5), 322-328.
2012 - Development of a unique geriatrics curriculum for non geriatrician faculty in turkey
Demet Karadenizli,SARIKAYA ŞABAN,TANDER NAZİFE BERNA. Turk Geriatri Dergisi, 15(3), 241-248.
2012 - Subakromiyal Sıkışma Sendromu olan hastalarda omuz kas gücü el kavrama gücü ağrı disabilite yaşam kalitesi ve emosyonel durum ile ilişkisi
AKYOL YEŞİM,ULUS YASEMİN,DURMUŞ DİLEK,TANDER NAZİFE BERNA,Ferhan Cantürk,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER,BEK YÜKSEL. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 58(3), 1-1.
2012 - Fibromiyaljili hastalarda kas gücü yorgunluk fonksiyonel kapasite proprioseptif keskinlik
AKYOL YEŞİM,ULUS YASEMİN,TANDER NAZİFE BERNA,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 58(3), 1-1.
2011 - Sleep quality in fibromyalgia and rheumatoid arthritis Associations with pain fatigue depression and disease activity
ULUS YASEMİN,AKYOL YEŞİM,TANDER NAZİFE BERNA,DURMUŞ DİLEK,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Clinical and Experimental Rheumatology, 29(6), 92-96.
2011 - Şiddetli Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisinin Ağrı Yaşam Kalitesi Depresyon ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi Erken Dönem Sonuçlar
AKYOL YEŞİM,ATMACA AYŞEGÜL,DURMUŞ DİLEK,ULUS YASEMİN,TANDER NAZİFE BERNA,ALAYLI GAMZE. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 57(3), 134-138.
2011 - Meme kanseri cerrahisi üst ekstremite için bir problem midir
Özlem Büyükakıncak,AKYOL YEŞİM,ÖZEN NECATİ,ULUS YASEMİN,Ferhan Cantürk,TANDER NAZİFE BERNA,Sercan Büyükakıncak,BİLGİCİ AYHAN,KURU ÖMER. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 57(4), 1-1.
2010 - The prevalence of home injuries among elderly people inSamsun Turkey and the influencing factors
Doğan Hülya,CANBAZ SEVGİ,TANDER NAZİFE BERNA,PEKŞEN YILDIZ,Ferhan Cantürk,Nimet Oruç Özal. Turk J Med Sci, 40(4), 651-658.
2010 - Changes in bone mineral density and bone metabolism markers in premenopausal women with multiple sclerosis and the relationship to clinical variables
Tülay Terzi,TERZİ MURAT,TANDER NAZİFE BERNA,Ferhan Cantürk,ONAR MUSA KAZİM. Journal of Clinical Neuroscience, 17(10), 1260-1264.
2010 - Does short wave diathermy increase the effectiveness of isokinetic exercise on pain function knee muscle strength quality of life and depression in the patients with knee osteoarthritis A randomized controlled clinical study
AKYOL YEŞİM,DURMUŞ DİLEK,ALAYLI GAMZE,TANDER NAZİFE BERNA,BEK YÜKSEL,Ferhan Cantürk,Şükran Sakarya. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 46(3), 325-336.
2010 - Bone Mineral Density and Depression in Premenopausal Women with Primary Fibromyalgia Syndrome
TANDER NAZİFE BERNA,AKYOL YEŞİM,DURMUŞ DİLEK,ALAYLI GAMZE,Kıvanç Cengiz,İLHANLI İLKER,ULUS YASEMİN,Ferhan Cantürk. Turkish Journal of Rheumatology, 25(3), 105-109.
2009 - Association of transforming growth factor 1 gene polymorphism with rheumatoid arthritis in a Turkish population
ALAYLI GAMZE,KARA NURTEN,TANDER NAZİFE BERNA,Cantürk Ferhan,GÜNEŞ SEZGİN,BAĞCI HASAN. Joint Bone Spine, 76(1), 20-23.
2009 - Effects of two exercise interventions on pulmonary functions in the patients with ankylosing spondylitis
DURMUŞ DİLEK,ALAYLI GAMZE,UZUN OĞUZ,TANDER NAZİFE BERNA,Ferhan Cantürk,BEK YÜKSEL,Erkan Levent. Joint Bone Spine, 76(2), 150-155.
2009 - Effects of electrical stimulation program on trunk muscle strength functional capacity quality of life and depression in the patients with low back pain a randomized controlled trial
DURMUŞ DİLEK,AKYOL YEŞİM,ALAYLI GAMZE,TANDER NAZİFE BERNA,Ferhan Cantürk,ZAHİROĞLU YELİZ. Rheumatology International, 29(8), 947-954.
2008 - A comparative evaluation of health related quality of life and depression in patients with fibromyalgia syndrome and rheumatoid arthritis
TANDER NAZİFE BERNA,Kıvanç Cengiz,ALAYLI GAMZE,İLHANLI İLKER,CANBAZ SEVGİ,Ferhan Cantürk. Rheumatology International, 28(9), 859-865.
2008 - Polymorphisms of the serotonin 2A receptor and catechol O methyltransferase genes a study on fibromyalgia susceptibility
TANDER NAZİFE BERNA,GÜNEŞ SEZGİN,BÖKE ÖMER,ALAYLI GAMZE,KARA NURTEN,BAĞCI HASAN,Ferhan Cantürk. Rheumatology International, 28(7), 685-691.
2008 - Quality of Life Pain and Depression in Patients with Hemodialysis
TANDER NAZİFE BERNA,DURMUŞ DİLEK,AKYOL YEŞİM,Cantürk Ferhan. Rheumatism, 23(3), 72-76.
2007 - Serum ghrelin levels but not GH IGF 1 and IGFBP 3 levels are altered in patients with fibromyalgia syndrome
TANDER NAZİFE BERNA,ATMACA AYŞEGÜL,ALİYAZICIOĞLU YÜKSEL,Ferhan Cantürk. Joint Bone Spine, 74(5), 477-481.
2007 - Evaluation of Hand Functions in Hemodialysis Patients
TANDER NAZİFE BERNA,AKPOLAT MEHMET TEKİN,DURMUŞ DİLEK,Ferhan Cantürk. Renal Failure, 29(4), 477-480.
2007 - Work related musculoskeletal problems among pharmaceutical sales representatives in Samsun Turkey
TANDER NAZİFE BERNA,CANBAZ SEVGİ,Ferhan Cantürk,PEKŞEN YILDIZ. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 20(1), 21-27.
2007 - How to create a geriatric medicine block in a university without a geriatrics department
Demet Karadenizli,TANDER NAZİFE BERNA,SARIKAYA ŞABAN. Medical Education, 41(4), 428-429.
2006 - A case of osteopoikilosis mimicking metastases on MRI study
TANDER NAZİFE BERNA,Kıvanç Cengiz,Diren Barış,Cantürk Ferhan. Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, 52(2), 85-87.
2005 - Bladder exstrophy effects on bone age bone mineral density growth and metabolism
Ferhan Cantürk,TANDER NAZİFE BERNA,TANDER BURAK,BAŞOĞLU TARIK,BELET ÜMİT,ARITÜRK MEHMET ENDER,RIZALAR RIZA,BERNAY RIZA FERİT. Bone, 36(1), 69-73.
Kas-İskelet Sistemi Sorunlarında Kinezyobantlama
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ULUS YASEMİN,AKYOL YEŞİM,TANDER NAZİFE BERNA
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-277-633-3
TANDER NAZİFE BERNA
(2018), "Do spouses’ illness perceptions affect the women with rheumatoid arthritis?", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon",
(2007), "The Clues for the Recognation of the Patients with Fibromyalgia", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Romatoloji",
(2017), "The Factor Structure of the Turkish Revised Illness Perception Questionnaire in Patients with Rheumatoid Arthritis", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon",
(2017), "Associated factors for falls and fear of falling in ambulatory patients with rheumatoid arthritis: a comparative study with healthy subjects", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Romatoloji",
(2017), "Illness perceptions in rheumatoid arthritis: assocation with disease activity and depression", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon",
(2017), "Association of Spouse Illness Perceptions with Wives’ Disability in Rheumatoid Arthritis: Preliminary Study", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon",
"İnflamatuvar Artrit kliniği ile prezente olan avasküler nekroz olgusu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon",
"The relationship of illness perception with quality of life functional capacity disability and depression in chronic low back pain patients", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon", "10.1111/1756-185X.12962",
"Demographic and clinical properties and current medical treatments of patients followed as rheumatoid arthritis", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon",