Tıp Fakültesi

Undergraduate

Ders Bilgileri

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Programları

 
 

Arşiv

Dönem I

Dönem I Güz Dönem Haftalık Ders Programı

Mesleki ve Klinik Beceri Uygulamaları Rehberi

Mesleki ve Klinik Beceri Uygulamaları Rehberi (English)

   Dönem II

                                   Dönem II Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

                               Dönem II Güz Dönemi Haftalık Ders Programı Revizyon I

Dönem III

                             Dönem III Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

                            Dönem III Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı

                             

   Program Akışı ve Koordinatörler

                               2022-2023 Dönem I-II-III Güz Dönemi Sınav Takvimi

 

Dönem IV

                          MDU Telafi Programı   

    1. Grup Ders Program

                             

                                         Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                         Dahiliye
                                         Genel Cerrahi
                                  Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

    2. Grup Ders Programı

                                   Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                         Dahiliye
                                  Genel Cerrahi
                                         Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

                             

                                3. Grup Ders Programı

                                         Acil Tıp 
                                         Çocuk Hastalıkları
                                   Dahiliye
                                  Genel Cerrahi
                                  Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

                                4. Grup Ders Programı

                                  Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                   Dahiliye
                                   Genel Cerrahi
                                   Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

Dönem V

                     A Grubu Ders Programı Kitapçığı

                  B Grubu Ders Programı Kitapçığı

                  A-B Grubu Bütünleşik Ders Programı (GÜZ)

                  C-D Grubu Bütünleşik Ders Programı (GÜZ)      

                  A-B Grubu Bütünleşik Ders Programı (BAHAR)

                 C-D Grubu Bütünleşik Ders Programı (BAHAR)

                2022-2023 İSU DÖNEM III BAHAR DÖNEMİ  HAFTALIK DERS PROGRAMI REV3 

 

                  Program Akışı ve Koordinatörler

Ders Kurulları Akış Tablosu (Dönem I, II, III)             

Dönem I

                                Online Takvim (Türkçe)

                                Online Takvim (İngilizce- ÖSYM)                           

                                Online Takvim (İngilizce-YÖS)

                                Bahar Dönemi Bütünleşik Ders Programı (Türkçe-İngilizce)

                                MESLEKİ VE KLİNİK BECERİ UYGULAMALARI REHBERİ

             Dönem II

                                Online Takvim (Türkçe- ÖSYM)

                                Online Takvim ( İngilizce-ÖSYM)

                                Online Takvim (İngilizce-YÖS)

                                Bahar Dönemi Bütünleşik Ders Programı (Türkçe-İngilizce)

                                MESLEKİ ve KLİNİK BECERİ UYGULAMARAI REHBERİ (Türkçe)

                                MESLEKİ ve KLİNİK BECERİ UYGULAMARAI REHBERİ (İngilizce)

    

Dönem III

                                 Online Takvim (Türkçe)

                                 Online Takvim(İngilizce)

                                 Güz Dönemi Bütünleşik Ders Programı (Türkçe-İngilizce)

                                 Bahar Dönemi Bütünleşik Ders Programı (Türkçe-İngilizce)

   Staj Akış Tablosu (Dönem IV,V)

Dönem IV

                          MDU Telafi Programı   

                              1. Grup Ders Program

                                         Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                         Dahiliye
                                         Genel Cerrahi
                                         Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

                                2. Grup Ders Programı

                                         Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                         Dahiliye
                                         Genel Cerrahi
                                         Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

                             

                                3. Grup Ders Programı

                                         Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                         Dahiliye
                                         Genel Cerrahi
                                         Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

                                4. Grup Ders Programı

                                         Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                         Dahiliye
                                         Genel Cerrahi
                                         Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

Dönem V

                  A Grubu Ders Programı Kitapçığı

                       B Grubu Ders Programı Kitapçığı

                       A-B Grubu Bütünleşik Ders Programı

                             C-D Grubu Bütünleşik Ders Programı

 

        Ders Kurulları Akışı Tablosu (Dönemi I,II,III)

Dönem I

                               Güz Dönemi Bütünleşik Ders Programı (Türkçe-İngilizce)

                               Bahar Dönemi Bütünleşik Ders Programı (Türkçe- İngilizce)

Dönem II

                                Güz Dönemi Bütünleşik Ders Programı (Türkçe-İngilizce)

                               Bahar Dönemi Bütünleşik Ders Programı (Türkçe-İngilizce)

Dönem III

                             Güz Dönemi Ders Programı (Türkçe)

                            Güz Dönemi Ders Programı (İngilizce)

                            Bahar Dönemi Bütünleşik Ders Programı (Türkçe-İngilizce)

 

     Staj Akış Tablosu (Dönem IV, V)

Dönem IV

                                1. Grup

                                         Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                         Dahiliye
                                         Genel Cerrahi
                                         Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

                                2. Grup Ders Programı

                                         Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                         Dahiliye
                                         Genel Cerrahi
                                         Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

                                3. Grup Ders Programı

                                         Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                         Dahiliye
                                         Genel Cerrahi
                                         Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

                                4. Grup Ders Programı

                                         Acil Tıp
                                         Çocuk Hastalıkları
                                         Dahiliye
                                         Genel Cerrahi
                                         Kadın Hastalıkları ve Doğum
                                         Üroloji

Dönem V

                                A Grubu Ders Programı Kitapçığı

                                B Grubu Ders Programı Kitapçığı

                                A-B Grubu Bütünleşik Ders Programı Rev-8

                             A-B Grubu Bütünleşik Ders Programı Rev-8

1. Sınıf
    Online Takvim

1. Sınıf (İngilizce)
    Online Takvim

2. Sınıf
    Online Takvim

3. Sınıf
    Online Takvim 

1. Sınıf (312 Nolu Derslik)

    1. KOMİTE
    2. KOMİTE

    3. KOMİTE
    4. KOMİTE

2. Sınıf (310 Nolu Derslik)

    1. KOMİTE
    2. KOMİTE

    3. KOMİTE
    4. KOMİTE

1. Sınıf (KS1)

              1. KOMİTE

              2. KOMİTE

              3. KOMİTE

İSÜ EVRAKLAR

1. SINIF (TR-İNG)

TIP 101 BAHAR

TIP 101 FALL

TIP 101 GÜZ

TIP 101 SPRING

 

2. SINIF (TR-İNG)

TIP 201 BAHAR

TIP 201 FALL

TIP 201 GÜZ

TIP 201 SPRING

 

3.SINIF (TR-İNG)

TIP 301 BAHAR

TIP 301 FALL

TIP 301 GÜZ

TIP 301 SPRING

 

4. SINIF (TR-İNG)

TIP 403 İÇ HASTALIKLARI STAJ BLOĞU

TIP 403 Internship Block for Internal Diseases

TIP 405 KADIN HASTALIKLARI,DOĞUM VE ÜROLOJİ STAJ BLOĞU

TIP 405 Gynecology Obstetrics and Urology Internship Block

TIP 407 GENEL CERRAHİ  -ACİL STAJ BLOĞU

TIP 407 General Surgery and Emergency Internship Block

TIP 409 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ BLOĞU

TIP 409 Pediatrics Internship Block

 

5. SINIF 

TIP 503 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

TIP 503 ANESTHESİOLOGY AND REANİMATİON

TIP 504 CARDİOLOGY AND CARDİOVASCULAR SURGERY

TIP 504 KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ

TIP 505 ÇOCUK CERRAHİSİ VE RADYODİAGNOSTİK

TIP 505 PEDİATRİC SURGERY AND RADİODİAGNOSTİCS

TIP 506 NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

TIP 506 NÖROLOJİ VE NÖROŞİRURJİ

TIP 507 ORTHOPEDİCS AND TRAUMATOLOGY

TIP 507 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TIP 508 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

TIP 508 INFECTİOUS DİSEASES AND CLİNİCAL MİCROBİOLOGY

TIP 509 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

TIP 509 PHYSİCAL MEDİCİNE AND REHABİLİTATİON

TIP 510 CHEST DİSEASES AND CHEST SURGERY

TIP 510 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ

TIP 511 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

TIP 511 OTORHİNOLARYNGOLOGİC DİSEASES

TIP 512 PSİKİYATRİ VE ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

TIP 512 PSYCHİATRY AND CHİLD PSYCHİATRY

TIP 513 GÖZ HASTALIKLARI

TIP 513 OPHTALMALOGY

TIP 514 ADLİ TIP VE HALK SAĞLIĞI

TIP 514 FORENSİC MEDİCİNE AND PUBLİC HEALTH

TIP 515 DERMATOLOJİ STAJI

TIP 515 INTERNSHIP FOR DERMATOLOGY

TIP 517 PLASTİC RECONSTRUCTİVE AND AESTHETİC SURGERY

TIP 517 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

 

 

6. SINIF (TR-İNG) 

TIP 602 DAHİLİ HASTALIKLAR

TIP 602 INTERNAL DİSEASES

TIP 603 CHİLD HEALTH AND DİSEASES

TIP 603 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 604 CERRAHİ HASTALIKLAR

TIP 604 SURGİCAL DİSEASES

TIP 605 GYNECOLOGY AND OBSTETRİCS

TIP 605 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

TIP 606 HALK SAĞLIĞI

TIP 606 PUBLİC HEALTH

TIP 607 AİLE HEKİMLİĞİ

TIP 607 FAMİLY MEDİCİNE

TIP 608 ACİL TIP

TIP 608 EMERGENCY MEDİCİNE

TIP 609 PSİKİYATRİ

TIP 609 PSYCHİATRY

 

KOMİTELER