FAKÜLTEDEN HABERLER

TÜM HABERLER

Fakültemiz
Hakkında

Değişimin ötesinde büyük dönüşümlerin neredeyse sıradan hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Tarihi belki de hiç olmadığı kadar hızlı akıyor ve bu hız arkasında devasa bir bilgi birikimi bırakıyor. Bugün adına Endüstri 4.0 denilen süreç insaların büyük çoğunluğu daha ne olduğunu anlayamadan sahnedeki yerini 5.0’a bırakacak. Bu sahnede bir aktör olarak yer alabilmenin tek yolu bu biriken bilgiyi anlayabilmek, işleyebilmek, modelleyebilmek ve nihayet bir ürüne dönüştürebilmek. Bu da ancak ve ancak çok yönlü, multi disipliner, kritik düşünmeyi ve yaratıcılığı öncülleyen ve farkındalığı sürekli besleyen bir eğitim almak ile mümkün.

Dekanın Mesajı

sacit karamürsel

Prof. Dr. Sacit Karamürsel
Dekan

Uğraş alanı insan olan hekimlik dünyanın en eski ve en onurlu mesleğidir. İlk öğrencileriyle 2016 – 2017 eğitim döneminde yola çıkan Tıp Fakültemiz, bilimsel akıldan ve insani değerlerden asla vazgeçmeyen, evrensel doğruları savunan, kanıta dayalı tıp anlayışına sahip bir eğitim kurumudur. Ayrıca yetkin akademik kadrosu ve gelişmiş hastaneler ağı ile zaten köklü olan bir yapının geleceğe uzanan güçlü bir unsurudur. Uluslararası standartlarda güçlü Ar-Ge laboratuvarları, alanlarında söz sahibi araştırmacı öğretim üyeleri ile mezun edeceği genç doktorlar;

Yaşadığı toplumu tanıyan, 
Gelecekteki sağlık sorunlarına bilimin ışığında çözüm üreten, 
Ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla bağlantıda olan, 
Evrensel bilgiye katkıda bulunan, 
Etik değerleri üstün tutan, 
Ekip çalışmasını bilen, 
Liderlik yeteneklerine sahip, 
Donanımlı ve yaratıcı, 
Çalışmalarıyla iz bırakan niteliklere sahip,
Tıp alanında özgün örnekler olacaklardır.,