Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1998'de mezun olduktan sonra “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” ihtisasını 2009 yılında Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, “Çocuk Nefrolojisi” ihtisasını 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı'nda tamamladı. 2013-2015 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zorunlu hizmet nedeniyle görev aldı. Bu dönemde asistan eğitimine aktif olarak katılmasının yanında bu hastanede periton diyaliz ünitesini kurarak periton diyaliz sertifikalı bir hemşire yetiştirilmesine aracılık etti. 2015 yılı Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Children's Hospital, Harvard Medical School, Nefroloji bölümünde gözlemci olarak bulundu. Kasım 2015-Nisan 2021 aralığında Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalıştı. Mayıs 2021’den beri Özel Liv Hospital Ulus’ta çalışmaktadır. Temmuz 2019'da Çocuk Nefrolojisi Doçenti ünvanını almıştır. Mayıs 2019'da “Türkiye Çocuk Nefroloji Derneği Yeterlilik Sınavı”nda başarılı bulunmuştur. 20 Kasım 2020'de yapılan "Avrupa Pediatrik Nefroloji Birliği Yeterlilik Sınavı"nda (European Society for Paediatric Nephrology Board Exam) başarılı bulunmuştur. Temmuz 2021’de FESPN (Fellow of European Society for Paediatric Nephrology) ünvanını almıştır. 2013'den beri “International Pediatric Nephrology Association (IPNA), European Society of Paediatric Nephrology (ESPN), European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), Türk Nefroloji Derneği, Çocuk Nefroloji Derneği ve Türk Pediatri Kurumu'nun aktif üyesidir. Dr. Taşdemir'in klinik çalışma alanları: idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonları, idrarda kan ya da protein varlığı, glomerüler hastalıklar, böbreğin ve idrar yollarının doğumsal sorunları (darlık, aşırı genişlik, vezikoüreteral reflü, displazi, mesane hastalıkları gibi), hızlı gelişen (akut) ya da uzun süredir var olan (kronik) böbrek yetersizliği, diyaliz ve böbrek nakli, böbreklerde kist varlığı, böbrek ve idrar yollarında taş hastalığı ve hipertansiyon olarak özetlenebilir. Bilimsel çalışmalarını ise kronik böbrek hastalarında hipertansiyon/kalp ve damar hastalıkları, inflamasyon, nefrotik sendrom, üriner sistemin anatomik ve fonksiyonel sorunları (taş, posterior üretral valv, üriner inkontinans…vb) alanlarında yoğunlaştırmıştır. Gelecekte böbrek nakli alanında araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışmaya katılmıştır ve aktif yürütücü olarak yer almıştır.

Araştırma Alanları: Böbrek Nakli, Hipertansiyon, Çocuk Nefrolojisi, Nefrotik Sendrom, Böbrek taşları, Periton Diyalizi, hemodiyaliz

Temel Alanları: Çocuk Nefrolojisi, 

(2018), "Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü", "Üniversite", "Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ", Çalışma Ödülü