Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Nezih Varol

Nezih Varol,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Nezih Varol lisans eğitimini 1984 yılında Trakya Üniversitesi (Cerrahpaşa Tıp Fak.), tıpta uzmanlığını 1996 yılında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ve doktora eğitimini 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi halk sağlığı alanında tamamlamıştır. Alanına dair birçok yayını bulunmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora tezleri de yürütmektedir. Çeşitli üniversitelerde lisans, lisansüstü düzeyde eğitimler vermekte ve İstinye Üniversitesi’nde de hem lisans hem de yüksek lisans programında sağlık hukuku ve mevzuatı dersini vermektedir.

Araştırma Alanları: Sağlık Hukuku ve Mevzuatı, Adli Tıp

Temel Alanları: Adli Tıp,