Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Rıfat Rasier

Rıfat Rasier,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Dr Rıfat RASİER 1980 yılında doğdu. 2004 yılında Cerrahpaşal Tıp Fakültesi’ni bitirerek Demioğlu Bilim Üniversitesi’nde Göz Hastalıkları ihtisasına başladı. Aynı dönemde 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal mühendisliği bölümünde Master programına başladı. 2010 yılında Master programını, 2017 yılında da yine Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal mühendisiliği bölümünde Doktora programını tamamlayarak PhD ünvanını aldı. 2010 yılında uzman olduktan sonra mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirdi. 2012-2021 yıllarında Florence Nightingale Hastanesi’nde çalıştı. 2015 yılında Avrupa Göz Hastalıkları Board sınavını (FEBO) geçti. 2016 yılında Doçent oldu. 2015-2021 yıllarında Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde eğitim görevlisi olarak görev yaptı. Kornea, katarakt ve lazer özel ilgi alanıdır. Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde makalesi vardır.

Araştırma Alanları: Göz Hastalıkları, Biyomedikal Mühendisliği

Temel Alanları: Göz Hastalıkları, 

2017 - Pharmacogenetic Aspect of Intravitreal Ranibizumab Treatment in Neovascular Age-Related Macular Degeneration: A Five-Year Follow-Up
ŞENGÜL ELVAN ALPER,ARTUNAY HALİL ÖZGÜR,RASİER RIFAT,KOÇKAR ALEV,afacan ceyda,HANÇER VEYSEL SABRİ,YÜZBAŞIOĞLU ERDAL. ocular immunology and inflammation, 26(6), 971-977.
2017 - Short-term effects of intravitreal ranibizumab and bevacizumab administration on 24-h ambulatory blood pressure monitoring recordings in normotensive patients with age-related macular degeneration
ŞENGÜL ELVAN ALPER,RASİER RIFAT,ÇİFTÇİ ÇAVLAN,ARTUNAY HALİL ÖZGÜR,KOÇKAR ALEV,bahçecioğlu halil,YÜZBAŞIOĞLU ERDAL. Eye, 31(5), 677-683.
2017 - Short-term effects of intravitreal ranibizumab and bevacizumab administration on 24-h ambulatory blood pressure monitoring recordings in normotensive patients with age-related macular degeneration
ŞENGÜL ELVAN ALPER,RASİER RIFAT,ÇİFTÇİ ÇAVLAN,ARTUNAY HALİL ÖZGÜR,KOÇKAR ALEV,Bahçecioğlu Halil,YÜZBAŞIOĞLU ERDAL. Eye, 31(5), 677-683.
2017 - Correlation of neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte ratio with visual acuity and macular thickness in age-related macular degeneration
ŞENGÜL ELVAN ALPER,ARTUNAY HALİL ÖZGÜR,KOÇKAR ALEV,Afacan Ceyda,RASİER RIFAT,GÜN ATAK PALMET,Yalçın Nazlı Gül,YÜZBAŞIOĞLU ERDAL. International Journal of Ophthalmology,
2015 - The Decrease in Aqueous Tear Production Associated with Pepper Spray
RASİER RIFAT,Amber Senel Kukner,ŞENGÜL ELVAN ALPER,YALÇIN NAZLI GÜL,TEMİZSOYLU ONUR,Halil Önder Bahçecioğlu. Current Eye Research, 40(4), 429-433.
2014 - Amniotic membrane welded to contact lens by 1470 nm diode laser A novel method for sutureless amniotic membrane transplantation
RASİER RIFAT,GÜLSOY MURAT. International Journal Ophthalmology, 7(6), 917-921.
2013 - Interleukin 8 and tumor necrosis factor levels in vitreous samples from patients with diabetic retinopathy
Rasier Rıfat, Artunay Ozgur, Uzay Görmüş, Yuzbasioglu Erdal, Sengul Alper, Kukner Amber Senel, Oncel Murat, Bahcecioglu Halil.. International Eye Science, 13(), 2365-2369.
2012 - İntravitreal injeksiyon sonrasında vitreus içinde gözlenen silikon yağı damlacıklı olgulara yaklaşımımız
Rasier Rıfat, Şenel Amber, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 42(), 454-457.
2012 - Göz bulgularıyla tanıya gidilen bir kabuki sendromu olgusu
Şenel Amber, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi., 21(2), 117-118.
2011 - Combination treatment with intravitreal injection of ranibizumab and reduced fluence photodynamic therapy for choroidal neovascularizatıon attributable to angıoıd streaks 12 month results of a secondary to angioid streaks preliminary clinical results of 12 month follow up
Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Senel Amber, Bahçecioğlu Halil. Retina, 31(7), 1279-1286.
2011 - Stargardt hastalığı ve retinitis pigmentosa birlikteliği ortak genetik mutasyon mu sorumlu
Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu.. Retina-Vitreus, 19(), 56-59.
2011 - Bietti kristalin fundus distrofisi ile retinitis pigmentosa birlikteliği
Artunay Özgür, Amber Şenel, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.. Retina-Vitreus, 19(), 209-212.
2011 - Renal ve tiroid multiorgan kistlerinin de eşlik ettiği bilateral retinal kist olgusu
Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.. Bakırköy tıp dergisi, 7(), 76-79.
2011 - Central serous chorioretinopathy associated with topical latanoprost therapy
Artunay Özgür, Şenel Amber, Sengül Alper, Rasier Rıfat, Bahçecioğlu Halil. Ocul Immunol Inflamm., 19(6), 453-455.
2010 - Antiglokomatöz ilaç kullanımı ile nazolakrimal kanal tıkanıklığı ilişkisi
Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rifat, Bahçecioğlu Halil.. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 19(3), 150-154.
2010 - Bimatoprost 0 03 versus Brimonidine 0 2 in the prevention of the intraocular pressure spike following neodymium YAG laser posterior capsulotomy
Ozgur Artunay, Erdal Yuzbasioglu, Mustafa Unal, Rifat Rasier, Alper Sengul, Halil Bahcecioglu.. J Ocul Pharmacol Ther., 26(5), 513-517.
2010 - Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonlarında intravitreal ranibizumab tedavi sonuçlarımız
Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.. Retina-Vitreus, 18(2), 143-148.
2010 - Posterior reversible encephalopathy syndrome after intravitreal bevacizumab injection in patient with choroidal neovascular membrane secondary to age related maculopathy
Ozgur Artunay, Erdal Yuzbasioglu, Rıfat Rasier, Alper Sengul, Halil Bahçecioğlu.. J Ocul Pharmacol Ther., 26(3), 301-303.
2010 - Vitreous Levels of VEGF IL 8 and TNF in Retinal Detachment
Rıfat Rasier, Uzay Gormus, Artunay Ozgur, Erdal Yuzbasioglu, Murat Oncel, Halil Bahcecioglu.. Curr Eye Res., 35(6), 505-509.
2010 - Intravitreal bevacizumab in treatment of idiopathic persistent central serous chorioretinopathy a prospective controlled clinical study
Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Current Eye Research, 35(2), 91-98.
2010 - Comparison of short and long term intraocular pressure alterations after intravitreal injection of bevacizumab
Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.. Glokom-Katarakt Dergisi, 5(), 85-89.
2010 - Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal bevacizumab tedavi sonuçlarımız
Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.. Retina-Vitreus, 18(), 18-22.
2010 - Gebelik Sürecindeki Göz İçi Basınç Değişimleri
Artunay Özgür, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu, Nilgün Güdücü.. Türk Oftalmoloji Dergisi, 40(2), 80-83.
2010 - Refraktif Cerrahi Sonrası Gelişen Flep Ara Yüzey Sıvı Birikimi Nedeniyle Göz İçi Basınç Artışı Maskelenen Glokom Olgusu
Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.. Glokom-Katarakt, 5(2), 114-116.
2010 - Göz çevresi cilt bölgesine uygulanan topikal glukokortikoid tedavisi sonrası gelişen akut bilateral santral seröz koryoretinopati
Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül,Halil Bahçecioğlu. Türk Oftalmoloji Dergisi, 40(2), 113-117.
2010 - Corneal Tissue Welding With Infrared Laser Irradiation After Clear Corneal Incision
Rıfat Rasier, Mediha Ozeren, Artunay Ozgur, Halil Bahcecioglu, Ismail Seckin, Hamit Kalaycıoglu, Adnan Kurt, Alphan Sennaroglu, Murat Gulsoy.. Cornea, 29(9), 985-990.
2009 - Acute retinal arterial occlusion after intravenous administration of bevacizumab
Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahcecioglu H.. BMJ (British Medical Journal) Case Reports.,
2009 - Intravitreal bevacizumab injection in patients with choroidal neovascularization due to choroid rupture after blunt head trauma
Artunay Ozgur, Rasier R, Yuzbasioglu E, Sengul A, Bahçecioğlu. International Ophthalmology, 29(4), 289-291.
2009 - Intravitreal ranibizumab in the treatment of cystoid macular edema associated with retinitis pigmentosa
Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 25(6), 545-550.
2009 - Simultaneous intravitreal and intracameral injection of bevacizumab Avastin in neovascular glaucoma
Yuzbasioglu E, Artunay Ozgur, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 25(3), 259-264.
2009 - Intravitreal bevacizumab Avastin injection in retinitis pigmentosa
Yuzbasioglu E, Artunay Ozgur, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Current Eye Research, 34(3), 231-237.
2009 - Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde uygulanan intravitreal bevacizumab etkinliğinin değerlendirilmesinde tercihli yüksek keskinlik perimetresinin PHP yeri
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu.. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 18(3), 156-165.
2009 - Koroid yırtığına ikincil gelişen koroid neovaskularizasyonunda intravitreal bevacizumab uygulaması
Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rifat, Bahçecioğlu Halil.. Retina-Vitreus, 17(1), 61-64.
2009 - Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun tanısında tercihli yüksek keskinlik perimetresinin amsler grid ile karşılaştırılması
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi., 18(1), 36-41.
2009 - Incidence and management of acute endophthalmitis after intravitreal bevacizumab Avastin injection
Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Eye, 23(12), 2187-2193.
2009 - The effect of intravitreal bevacizumab avastin administration on systemic hypertension
Rasier Rıfat, Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Eye, 23(8), 1714-1718.
2008 - Neovaskuler glokomlu olguda eş zamanlı intravitreal ve intrakamaral bevacizumab uygulaması
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Glokom-Katarakt, 3(), 135-138.
2008 - Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda korneal histerezis göz içi basıncı ilişkisi
Yüzbaşıoğlu Erdal, Artunay Özgür, Utine Canan Aslı, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Glokom-Katarakt Dergisi, 3(), 21-24.
2008 - Primer açık açılı glokomda kornea histerezisi ve göz içi basıncı ilişkisi
Yüzbaşıoğlu Erdal, Artunay Özgür, Öncel Banu, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. MN Oftalmoloji, 15(2), 85-89.
2008 - Preferential Hyperacuity Perimetri PHP santral seröz koryoretinopatide yardımcı tanı ve takip yöntemi olabilir mi
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. Retina-Vitreus, 16(), 208-213.
2008 - Eğik disk sendromunda Heidelberg Retina Tomografisi ile optik disk görüntülenmesi
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Glokom-Katarakt, 3(), 33-36.
2007 - Senil makula dejenerasyonunun edinsel ve kişisel risk faktörleri ile ilişkisi
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Retina-vitreus, 15(), 273-275.
2007 - Posterior vitrectomy under topical anesthesia
Bahçecioğlu H, Unal M, Artunay Ozgur, Rasier R, Sarici A. Canadian journal of Ophthalmolgy, 42(2), 272-277.
Biomaterials and Stem Cells: From Basics to Application
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789754914702
RASİER RIFAT
Wills Eye Enstitüsü 5 Dakikada Göz Hastalıkları Değerlendirmesi
2010 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
Eyüp Düzgün, Tuğba Aydoğan Gezginaslan, Nazlı Gül Yalçın, Esra Kardeş, Rıfat Rasier, Amber Şenel Kükner, Elvan Alper Şengül
Infrared Lasers for Corneal Tissue Welding
2010 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-8383-4693-9
RASİER RIFAT
(2010), "Türkiyenin On Başarılı Genci, Tıp ve tıbbı bulıuşlar birincilik ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "JCI ",
(2010), "En iyi yayın", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Türk Oftalmoloji Derneği ",
(2010), "En iyi yayın", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Türk Oftalmoloji Derneği",
(2014), "FEBO", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Consilium European Ophthalmologie",
(2017), "Prof.Dr.Necmi Tanyolaç Ödülü", "Üniversite", "İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ", Çalışma Ödülü
(2019), "En iyi poster ödül ikinciliği", "Mesleki Dernekler", "İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/", "Diğer", "Türk Oftalmoloji Derneği", Proje Ödülü
"SHORT-TERM EFFECTS OF INTRAVITREAL RANIBIZUMAB AND BEVACIZUMAB ADMINISTRATION ON 24-HOUR AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING RECORDINGS IN NORMOTENSIVE PATIENTS WITH AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
(2017), "İntravitreal enjeksiyon esnasında kristalin lense uygulanan kataraktojenik travmanın insidansı ve cerrahi yönetimi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
(2017), "Developing artificial corneal endothelium micro-environment using bioinspired approach.", "Uluslararası", "Mühendislik Temel Alanı->Biyomedikal Mühendisliği",
"Retinitis Pigmentosada Coats Benzeri Retinal Eksudasyon İle Kistodi Makuler Ödemde İntravitreal Ranibizumab Tedavisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"1470 Nm Diyot Laser İle Amniotik Membran Kontakt Lens Kaynağı Sütürsüz Amniyotik Memran Transplantasyonu İçin Yeni Metod", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Down Sendromlu Olgularda Göz Bulguları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu İle Serum Düşük Dansiteli Lipoprotein Alt Grupları İlişkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Koroner Anjiografi Kararı Verilmiş Hastaların Anjiyo Öncesi Retinal Damar Analizi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Santral Retina Ven Tıkanıklıklarının Tedavisinde Kullanılan Tek Doz İntravitreal Deksametazon İmplant Uygulamalarımızın 6 Aylık Sonuçları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Retina Ven Dal Tıkanıklıklarının Tedavisinde Kullanılan Tek Doz İntravitreal Deksametazon İmplant Uygulamalarımızın 6 Aylık Sonuçları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Göz içi Basınç Ölçümünde Dinamik Kontur Tonometri ile Goldman Aplanasyon Tonometri Karşılaştırılırken Korneal Kalınlık ve Kurvaturun Ölçüme Etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"LASİK sonrası flep ara yüzey sıvı birikimi ile maskelenen göz içi basınç artışı", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Kistoid maküla ödemi hastalarında intravitreal ranibizumab uygulama sonuçlarımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Coat s benzeri eksüdasyonla seyreden retinitis pigmentosaya ikincil gelişen kistoid makula ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Sİlioretinal arter oklüzyonu ile ortaya çıkan protrombin G20210A mutasyonu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Santral seröz koroidoretinopati tedavisinde düşük tesirli fotodinamik tedavi ile kombine intravitreal avastin enjeksiyonu tedavisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"intravitreal anti vasküler endotelyal büyüme faktörü tedavisine yanıtsız hastaların insidansı ve hastalara yaklaşım", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İntranasal kortikosteroid kullanımı ile ilişkili akut bilateral santral seröz koryoretinopati", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroidal neovaskülarizasyon tedavisinde kullanılan intravitreal ranibizumabın uzun dönem görsel sonuçları ve makula kalınlığı üzerine etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Diyabetik kistoid maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Santral retinal ven oklüzyonlarında vitreus sıvısında VEGF ve il 8 seviyeleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Epiretinal membranlı hastaların vitreus sıvısında VEGF seviyeleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonu hastalarında intravitreal ranibizumabın etkinliğini değerlendirmede kompleman faktör H polimorfizminin yer", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Bilateral toluen optik nöropatisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokom olgularında kornea direnç faktörü ve korneal histerezisin karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonu hastalarında intravitreal bevacizumabın etkinliğini değerlendirmede kompleman faktör H polimorfizminin yeri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Cup disk oranı büyük kişilerde HRT OKT karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Retinitis pigmentosa ve Bietti kristalin fundus distrofisi birlikteliği", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Koroidal neovasküler membran tedavisi için kullanılan ardışık bevacizumab enjeksiyonlarını takiben uygulanan ranibizumab enjeksiyonu sonrası gelişen subretinal hemoraji", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Diabete bağlı difüz maküla ödemi olgularında intravitreal pegaptanib sodyum uygulama sonuçlarımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Aynı seansta uygulanan diğer gözdeki skatrisyel faz amd lerde oküler fotodinamik tedavi opt sonuçları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Presbiyopi çağında hipermetrop hastalarda LASIK prosedürünün yakın görme üzerine etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Hipermetrop Hastalarda Lasik Sonrası LT CK Light Touch Conductive Keratoplasti ile Uygulaması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Komplike retina dekolmanı tedavisinde ağır silikon yağı ile standart silikon yağının karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Diabetik makula ödemi tedavisinde intravitreal bevacuzimab", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Senil makula degeneresyonu tedavisi için uygulanan fotodinamik tedavi tekrarı ile serum LDL düzeyleri arasındaki ilişki", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Senil makula degeneresyonun risk faktörleriyle ilişkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Korneal histerezis ve glokom ilişkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Travmatik koroid ruptürüne sekonder gelişen jukstafoveal koroid neovaskularizasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İntravitreal bevacizumab avastin uygulaması sonrası göz içi basınç değişimleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Rekürren optik nöropati hastalarında retinal ganglion hücre katı kalınlığı GCC ölçümleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İntravitreal bevacizumab uygulaması sonrası gelişen epilepsi olgusu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Değişik tipte glokom olgularında değişik metodlarla yapılan göziçi basıncı ölçümlerinin karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Yaş ve kan basıncının retina damarsal çaplarına etkisinin retinal damar analizatörü kullanılarak değerlenlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun tanısında tercihli yüksek keskinlik perimetrisinin PHP amsler grid ile karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Türk toplumunda gebelerdeki göz içi basıncı değişimleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İdiyopatik persistan santral seröz koryoretinopatide intravitreal bevacizumab tedavisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Orta ve ileri derecede kuru göz olgularında topikal siklosporin A nın etkinliğinin karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Antiglokomatöz ilaç kullanımı ile nazolakrimal kanal tıkanıklığı ilişkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Preferential Hyperacuity Perimetri PHP santral seröz koryoretinopatide yardımcı tanı ve takip yöntemi olabilir mi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda korneal histerezis", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Neovasküler glokomlu olguda eş zamanlı intravitreal ve intrakamaral avastin uygulaması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Yaşa bağlı ve diyabetik katarakta antioksidan sistem lipid peroksidasyonu ve siyalik asid seviyesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokom hastalarında oküler puls amplitüdü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Açık kornea insizyonu sırasında infrared laser uygulaması ile kornea yapışması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab etkinliğinin değerlendirilmesinde tercihli yüksek keskinlik perimetrisinin yeri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Postinjeksiyon ilk günde ortaya çıkan iki streptococcus mitis endoftalmitisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Biber gazına maruz kalmış kontak lens kullanan bir hastada korneal steril infiltratla", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Mutlu sonla biten maküler delik", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Kuru göz tedavisinde suni gözyaşı visköz jel tedavisi ile topikal siklosporin A tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Katarakt cerrahisi sonucu gelişen diabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumabın etkinliği", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Streptozosin ile indüklenmiş sıçanlarda diabetin vitreus sıvısındaki büyüme faktör seviyeleri üzerine etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İdiyopatik tam kat maküler delik cerrahisi sonrası görsel prognoz tahmininde preoperatif uygulanan optik koherens tomografinin yeri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Göz bulgularıyla tanıya gidilen Kabuki sendromlu olgu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Bilateral maküla koroid kolobomu optik koherens tomografi bulguları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab ve ranibizumabın etkinliğinin karşılaştırması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İntravitreal enjeksiyon sonrası görülen vitreus içi silikon yağ damlacıkları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Neodymium YAG laser posterior kapsülotomi sonrası oluşan göz içi basınç artışı profilaksisinde 0 03 bimatoprostun 0 2 brimonidin ile karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Anjioid streaks nedenli gelişen koroid neovaskülarzasyonu tedavisinde düşük tesirli fotodinamik tedavi ile kombine intravitreal ranibizumab enjeksiyonu tedavisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İntravitreal enjeksiyon sırasında istemsiz posterior kapsül penetrasyonu nedeniyle oluşan iyatrojenik katarakt olgularında cerrahi yaklaşım", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Regmatojen Retina dekolmanına bağlı gelişen proliferatif vitreoretinopatide vitreus sıvısında VEGF ve IL 8 seviyeleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Diabete bağlı difüz maküla ödemi olgularında intravitreal ranibizumab uygulama sonuçlarımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Oküler hipertansiyonda retinal ganglion hücre tabakası kalınlığı ölçümü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Tilted disk anomalisinde retina tomografisi HRT", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Renal retinal ve tiroid multiorgan kistleri olan romatoit artiritli bir olgu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İntravitreal avastin sonrası endoftalmi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Lasik hastalarımızda Hansatome XP ile Moria M2 mikrokeratom sonuçlarının karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Subkonjonktival hemoroji ve retinal arteriolar endotel fonksiyonu ilişkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Biber gazına maruz kalan olgularda gözyaşı miktarında azalma oranları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Diabetik retinopatide vitreus IL 8 ve TNF seviyeleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"LASİK cerrahisi sırasında oluşan akut intraoküler basınç artışının optik sinir başı topografisi üzerine etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Fako cerrahisi sırasında oluşan intraoküler basınç değişimlerinin optik sinir topografik parametreleri üzerine etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İntravitreal pegaptanib uygulama sonuşlarımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İntravitreal ranibizumab uygulama sonuçlarımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Latanoprost tedavisine bağlı gelişen santral seröz koroidoretinopati", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"LASİK Cerrahisi Sonrası Oluşan Göz içi Basınç Değişimlerinin Dinamik Kontur Tonometri Goldman Aplanasyon Tonometri ve Nonkontakt Tonometri Kullanılarak Değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"1 yıllık intravitreal avastin uygulamalarımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Merkezi kornea kalınlığı ve korneal histerezis ilişkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İntravitreal bevacizumab uygulaması sonrasında sistemik hipertansiyon", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Retinitis pigmentozata bağlı kistoid makula ödeminde intravitreal ranibizumab etkinliği", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"İntravenöz bevacizumab uygulaması sonrası gelişen akut retinal arter okluzyonu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Açık açılı glokom normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyon hastalarında oküler puls amplitidünün karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Psödofakik kistoid makula ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Saydam korneal keside değişik dalga boylarına sahip kızılaltı laserler ile kornel doku kaynağı", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Incidence and management of traumatic cataract secondary to intravitreal injection of anti vegf agents", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Corneal histeresis and central corneal thickness corelation in primer open angle glaucoma and ocular hypertension patients", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Intraocular pressure measurement by ocular responce analyzer ORA and non contact NC tonemeter in primer open agle glaucoma and ocular hypertension patients", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Influence of flickering light on the retinal vessels in patients with subconjunctival hemorrhage", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Fixed combination of timolol 0 5 bimatoprost 0 03 versus fixed combination brimonidine 0 2 timolol 0 5 in the prevention of the intraocular pressure spike following neodymium YAG laser posterior capsulotomy", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Does topical antiglaucoma therapy create a tendency to nasolacrimal duct obstruction", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Response to intravitreal ranibizumab in the treatment of exudative age related macular degeneration influenced by complement factor H Y402H polymorphism", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Vascular endothelial growth factor VEGFR 2 KDR Flk 1 and fibroblast growth factor FGF 9 levels in the vitreous of rats with streptozotocin induced diabetes mellitus", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",
"Endoscopic dacryocystorhinostomy using t tube", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göz Hastalıkları",