Faculty of Medicine

Academic Members

Dr Rıfat RASİER 1980 yılında doğdu. 2004 yılında Cerrahpaşal Tıp Fakültesi’ni bitirerek Demioğlu Bilim Üniversitesi’nde Göz Hastalıkları ihtisasına başladı. Aynı dönemde 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal mühendisliği bölümünde Master programına başladı. 2010 yılında Master programını, 2017 yılında da yine Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal mühendisiliği bölümünde Doktora programını tamamlayarak PhD ünvanını aldı. 2010 yılında uzman olduktan sonra mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirdi. 2012-2021 yıllarında Florence Nightingale Hastanesi’nde çalıştı. 2015 yılında Avrupa Göz Hastalıkları Board sınavını (FEBO) geçti. 2016 yılında Doçent oldu. 2015-2021 yıllarında Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde eğitim görevlisi olarak görev yaptı. Kornea, katarakt ve lazer özel ilgi alanıdır. Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde makalesi vardır.

Research Areas: Göz Hastalıkları, Biyomedikal Mühendisliği

Main Areas: Göz Hastalıkları, 

2017 - Pharmacogenetic Aspect of Intravitreal Ranibizumab Treatment in Neovascular Age-Related Macular Degeneration: A Five-Year Follow-Up
ŞENGÜL ELVAN ALPER,ARTUNAY HALİL ÖZGÜR,RASİER RIFAT,KOÇKAR ALEV,afacan ceyda,HANÇER VEYSEL SABRİ,YÜZBAŞIOĞLU ERDAL. ocular immunology and inflammation, 26(6), 971-977.
2017 - Short-term effects of intravitreal ranibizumab and bevacizumab administration on 24-h ambulatory blood pressure monitoring recordings in normotensive patients with age-related macular degeneration
ŞENGÜL ELVAN ALPER,RASİER RIFAT,ÇİFTÇİ ÇAVLAN,ARTUNAY HALİL ÖZGÜR,KOÇKAR ALEV,bahçecioğlu halil,YÜZBAŞIOĞLU ERDAL. Eye, 31(5), 677-683.
2017 - Short-term effects of intravitreal ranibizumab and bevacizumab administration on 24-h ambulatory blood pressure monitoring recordings in normotensive patients with age-related macular degeneration
ŞENGÜL ELVAN ALPER,RASİER RIFAT,ÇİFTÇİ ÇAVLAN,ARTUNAY HALİL ÖZGÜR,KOÇKAR ALEV,Bahçecioğlu Halil,YÜZBAŞIOĞLU ERDAL. Eye, 31(5), 677-683.
2017 - Correlation of neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte ratio with visual acuity and macular thickness in age-related macular degeneration
ŞENGÜL ELVAN ALPER,ARTUNAY HALİL ÖZGÜR,KOÇKAR ALEV,Afacan Ceyda,RASİER RIFAT,GÜN ATAK PALMET,Yalçın Nazlı Gül,YÜZBAŞIOĞLU ERDAL. International Journal of Ophthalmology,
2015 - The Decrease in Aqueous Tear Production Associated with Pepper Spray
RASİER RIFAT,Amber Senel Kukner,ŞENGÜL ELVAN ALPER,YALÇIN NAZLI GÜL,TEMİZSOYLU ONUR,Halil Önder Bahçecioğlu. Current Eye Research, 40(4), 429-433.
2014 - Amniotic membrane welded to contact lens by 1470 nm diode laser A novel method for sutureless amniotic membrane transplantation
RASİER RIFAT,GÜLSOY MURAT. International Journal Ophthalmology, 7(6), 917-921.
2013 - Interleukin 8 and tumor necrosis factor levels in vitreous samples from patients with diabetic retinopathy
Rasier Rıfat, Artunay Ozgur, Uzay Görmüş, Yuzbasioglu Erdal, Sengul Alper, Kukner Amber Senel, Oncel Murat, Bahcecioglu Halil.. International Eye Science, 13(), 2365-2369.
2012 - Göz bulgularıyla tanıya gidilen bir kabuki sendromu olgusu
Şenel Amber, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi., 21(2), 117-118.
2012 - İntravitreal injeksiyon sonrasında vitreus içinde gözlenen silikon yağı damlacıklı olgulara yaklaşımımız
Rasier Rıfat, Şenel Amber, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 42(), 454-457.
2011 - Renal ve tiroid multiorgan kistlerinin de eşlik ettiği bilateral retinal kist olgusu
Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.. Bakırköy tıp dergisi, 7(), 76-79.
2011 - Bietti kristalin fundus distrofisi ile retinitis pigmentosa birlikteliği
Artunay Özgür, Amber Şenel, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.. Retina-Vitreus, 19(), 209-212.
2011 - Stargardt hastalığı ve retinitis pigmentosa birlikteliği ortak genetik mutasyon mu sorumlu
Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu.. Retina-Vitreus, 19(), 56-59.
2011 - Central serous chorioretinopathy associated with topical latanoprost therapy
Artunay Özgür, Şenel Amber, Sengül Alper, Rasier Rıfat, Bahçecioğlu Halil. Ocul Immunol Inflamm., 19(6), 453-455.
2011 - Combination treatment with intravitreal injection of ranibizumab and reduced fluence photodynamic therapy for choroidal neovascularizatıon attributable to angıoıd streaks 12 month results of a secondary to angioid streaks preliminary clinical results of 12 month follow up
Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Senel Amber, Bahçecioğlu Halil. Retina, 31(7), 1279-1286.
2010 - Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal bevacizumab tedavi sonuçlarımız
Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.. Retina-Vitreus, 18(), 18-22.
2010 - Corneal Tissue Welding With Infrared Laser Irradiation After Clear Corneal Incision
Rıfat Rasier, Mediha Ozeren, Artunay Ozgur, Halil Bahcecioglu, Ismail Seckin, Hamit Kalaycıoglu, Adnan Kurt, Alphan Sennaroglu, Murat Gulsoy.. Cornea, 29(9), 985-990.
2010 - Göz çevresi cilt bölgesine uygulanan topikal glukokortikoid tedavisi sonrası gelişen akut bilateral santral seröz koryoretinopati
Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül,Halil Bahçecioğlu. Türk Oftalmoloji Dergisi, 40(2), 113-117.
2010 - Antiglokomatöz ilaç kullanımı ile nazolakrimal kanal tıkanıklığı ilişkisi
Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rifat, Bahçecioğlu Halil.. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 19(3), 150-154.
2010 - Posterior reversible encephalopathy syndrome after intravitreal bevacizumab injection in patient with choroidal neovascular membrane secondary to age related maculopathy
Ozgur Artunay, Erdal Yuzbasioglu, Rıfat Rasier, Alper Sengul, Halil Bahçecioğlu.. J Ocul Pharmacol Ther., 26(3), 301-303.
2010 - Bimatoprost 0 03 versus Brimonidine 0 2 in the prevention of the intraocular pressure spike following neodymium YAG laser posterior capsulotomy
Ozgur Artunay, Erdal Yuzbasioglu, Mustafa Unal, Rifat Rasier, Alper Sengul, Halil Bahcecioglu.. J Ocul Pharmacol Ther., 26(5), 513-517.
2010 - Gebelik Sürecindeki Göz İçi Basınç Değişimleri
Artunay Özgür, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu, Nilgün Güdücü.. Türk Oftalmoloji Dergisi, 40(2), 80-83.
2010 - Refraktif Cerrahi Sonrası Gelişen Flep Ara Yüzey Sıvı Birikimi Nedeniyle Göz İçi Basınç Artışı Maskelenen Glokom Olgusu
Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.. Glokom-Katarakt, 5(2), 114-116.
2010 - Comparison of short and long term intraocular pressure alterations after intravitreal injection of bevacizumab
Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu.. Glokom-Katarakt Dergisi, 5(), 85-89.
2010 - Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonlarında intravitreal ranibizumab tedavi sonuçlarımız
Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.. Retina-Vitreus, 18(2), 143-148.
2010 - Intravitreal bevacizumab in treatment of idiopathic persistent central serous chorioretinopathy a prospective controlled clinical study
Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Current Eye Research, 35(2), 91-98.
2010 - Vitreous Levels of VEGF IL 8 and TNF in Retinal Detachment
Rıfat Rasier, Uzay Gormus, Artunay Ozgur, Erdal Yuzbasioglu, Murat Oncel, Halil Bahcecioglu.. Curr Eye Res., 35(6), 505-509.
2009 - The effect of intravitreal bevacizumab avastin administration on systemic hypertension
Rasier Rıfat, Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Eye, 23(8), 1714-1718.
2009 - Incidence and management of acute endophthalmitis after intravitreal bevacizumab Avastin injection
Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Eye, 23(12), 2187-2193.
2009 - Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun tanısında tercihli yüksek keskinlik perimetresinin amsler grid ile karşılaştırılması
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi., 18(1), 36-41.
2009 - Koroid yırtığına ikincil gelişen koroid neovaskularizasyonunda intravitreal bevacizumab uygulaması
Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rifat, Bahçecioğlu Halil.. Retina-Vitreus, 17(1), 61-64.
2009 - Intravitreal ranibizumab in the treatment of cystoid macular edema associated with retinitis pigmentosa
Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 25(6), 545-550.
2009 - Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde uygulanan intravitreal bevacizumab etkinliğinin değerlendirilmesinde tercihli yüksek keskinlik perimetresinin PHP yeri
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu.. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 18(3), 156-165.
2009 - Acute retinal arterial occlusion after intravenous administration of bevacizumab
Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahcecioglu H.. BMJ (British Medical Journal) Case Reports.,
2009 - Simultaneous intravitreal and intracameral injection of bevacizumab Avastin in neovascular glaucoma
Yuzbasioglu E, Artunay Ozgur, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 25(3), 259-264.
2009 - Intravitreal bevacizumab Avastin injection in retinitis pigmentosa
Yuzbasioglu E, Artunay Ozgur, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.. Current Eye Research, 34(3), 231-237.
2009 - Intravitreal bevacizumab injection in patients with choroidal neovascularization due to choroid rupture after blunt head trauma
Artunay Ozgur, Rasier R, Yuzbasioglu E, Sengul A, Bahçecioğlu. International Ophthalmology, 29(4), 289-291.
2008 - Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda korneal histerezis göz içi basıncı ilişkisi
Yüzbaşıoğlu Erdal, Artunay Özgür, Utine Canan Aslı, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Glokom-Katarakt Dergisi, 3(), 21-24.
2008 - Preferential Hyperacuity Perimetri PHP santral seröz koryoretinopatide yardımcı tanı ve takip yöntemi olabilir mi
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. Retina-Vitreus, 16(), 208-213.
2008 - Eğik disk sendromunda Heidelberg Retina Tomografisi ile optik disk görüntülenmesi
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Glokom-Katarakt, 3(), 33-36.
2008 - Neovaskuler glokomlu olguda eş zamanlı intravitreal ve intrakamaral bevacizumab uygulaması
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Glokom-Katarakt, 3(), 135-138.
2008 - Primer açık açılı glokomda kornea histerezisi ve göz içi basıncı ilişkisi
Yüzbaşıoğlu Erdal, Artunay Özgür, Öncel Banu, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. MN Oftalmoloji, 15(2), 85-89.
2007 - Senil makula dejenerasyonunun edinsel ve kişisel risk faktörleri ile ilişkisi
Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil.. Retina-vitreus, 15(), 273-275.
2007 - Posterior vitrectomy under topical anesthesia
Bahçecioğlu H, Unal M, Artunay Ozgur, Rasier R, Sarici A. Canadian journal of Ophthalmolgy, 42(2), 272-277.
Biomaterials and Stem Cells: From Basics to Application
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789754914702
RASİER RIFAT
Wills Eye Enstitüsü 5 Dakikada Göz Hastalıkları Değerlendirmesi
2010 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
Eyüp Düzgün, Tuğba Aydoğan Gezginaslan, Nazlı Gül Yalçın, Esra Kardeş, Rıfat Rasier, Amber Şenel Kükner, Elvan Alper Şengül
Infrared Lasers for Corneal Tissue Welding
2010 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-8383-4693-9
RASİER RIFAT
(2010), "Türkiyenin On Başarılı Genci, Tıp ve tıbbı bulıuşlar birincilik ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "JCI ",
(2010), "En iyi yayın", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Türk Oftalmoloji Derneği ",
(2010), "En iyi yayın", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Türk Oftalmoloji Derneği",
(2014), "FEBO", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Consilium European Ophthalmologie",
(2017), "Prof.Dr.Necmi Tanyolaç Ödülü", "Üniversite", "İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ", Çalışma Ödülü
(2019), "En iyi poster ödül ikinciliği", "Mesleki Dernekler", "İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/", "Diğer", "Türk Oftalmoloji Derneği", Proje Ödülü