Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Dr. Öğretim Üyesi Esma Nur Okatan 2006 yılında Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim dalında devam etmiştir ve yüksek lisans eğitimi süresince Tübitak tarafından desteklenmiştir (BİDEP 2228-A). 2009'da aynı bölümde araştırma görevlisi olarak atanarak (33-a) doktora eğitimine devam etmiştir. 2015 yılında doktora eğitimini tamamladıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde akademik hayatına öğretim üyesi olarak devam etmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi (Müdür yardımcısı) ve İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Western blot sistem sorumlusu) idari görevler almış ve protein analiz sistemlerini (western blot sistemi) hizmet verir duruma getirmiştir. 2015-2020 yılları arasında biri üniversite diğeri ise Türkiye Diyabet Vakfı (2016 En İyi Bilimsel Proje Ödülü kapsamında) tarafından desteklenen iki bireysel projeyi yürütücü olarak tamamlamıştır. In vivo ve in vitro deneysel diyabet/insulin direnci modellerinde araştırmalar gerçekleştirmiş ve diyabetik kardiyomiyopati/kardiyak insulin direncinin altında yatan elektrofizyolojik ve moleküler etkileşimleri incelemiştir. Dr. Öğretim Üyesi Esma Nur Okatan'ın Web of Science’ da taranan ve SSCI kapsamında 18 uluslararası araştırma makalesi bulunmaktadır ve bu makalelerin toplam atıf sayısı 396, h-endeksi 13 ve i10-endeksi 14’dür.

Araştırma Alanları: Diyabet, Hücre içi kalsiyum sinyalizasyonu, Nöroinflamasyon, Biyoelektrik

Temel Alanları: Biyofizik, 

2019 - Azoramide improves mitochondrial dysfunction in palmitate-induced insulin resistant H9c2 cells
OKATAN ESMA NUR,OLĞAR YUSUF,TUNCAY ERKAN,TURAN BELMA. Molecular and Cellular Biochemistry,
2019 - The Contribution of Phosphodiesterases to Cardiac Dysfunction in High Carbohydrate Diet-Induced Metabolic Syndrome Rats
OKATAN ESMA NUR,TURAN BELMA. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology,
2016 - Interplay Between Cytosolic Free Zn2+ and Mitochondrion Morphological Changes in Rat Ventricular Cardiomyocytes
BİLLUR DENİZ,TUNCAY ERKAN,OKATAN ESMA NUR,OLĞAR YUSUF,TOY AYŞEGÜL,DEĞİRMENCİ SİNAN,CAN BELGİN,TURAN BELMA. Biological Trace Element Research, 174(1), 177-188.
2016 - Electrophysiological basis of metabolic syndrome induced cardiac dysfunction title
OKATAN ESMA NUR,TOY AYŞEGÜL,TURAN BELMA. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 94(10), 1064-1073.
2015 - Pioglitazonun Metabolik Sendromlu Sıçan Kalp Fonksiyonuna Etkisinin Elektrofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi
DURAK AYŞEGÜL, TUTAR SELÇUK MAKBULE FULYA, OLĞAR YUSUF, OKATAN ESMA NUR, DEĞİRMENCİ SİNAN, aksu seyfullah, bıçakçı emrullah, bıçakçı emrullah, DOĞAN MUHAMMET, TUNCAY ERKAN, TURAN BELMA. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası,
2015 - Profiling of cardiac β-adrenoceptor subtypes in the cardiac left ventricle of rats with metabolic syndrome: Comparison with streptozotocin-induced diabetic rats
OKATAN ESMA NUR,TUNCAY ERKAN,HAFEZ GAYE,TURAN BELMA. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 93(7), 517-525.
2015 - High carbohydrate diet induced myocardial remodeling in rats
OKATAN ESMA NUR,GÖKTÜRK HİLAL,CAN BELGİN,TURAN BELMA. Curr Res Cardiol, 2(1), 5-10.
2014 - Enhancement of Cellular Antioxidant-Defence Preserves Diastolic Dysfunction via Regulation of Both Diastolic Zn2+and Ca2+and Prevention of RyR2-Leak in Hyperglycemic Cardiomyocytes
TUNCAY ERKAN, OKATAN ESMA NUR, DURAK AYŞEGÜL, TURAN BELMA. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2014(),
2014 - Improvement of Functional Recovery of Donor Heart Following Cold Static Storage with Doxycycline Cardioplegia
ÖZÇINAR EVREN,OKATAN ESMA NUR,Tuncay Erkan,Eryılmaz Sadık,TURAN BELMA. Cardiovascular Toxicology, 14(1), 64-73.
2013 - ß-Blocker Timolol Prevents Arrhythmogenic Ca2 Release and Normalizes Ca2 and Zn2 Dyshomeostasis in Hyperglycemic Rat Heart
TUNCAY ERKAN,OKATAN ESMA NUR,VASSORT GUY,TURAN BELMA. PLoS ONE, 8(7), 71014-.
2013 - Cardioprotective effect of selenium via modulation of cardiac ryanodine receptor calcium release channels in diabetic rat cardiomyocytes through thioredoxin system
OKATAN ESMA NUR,Tuncay Erkan,TURAN BELMA. The Journal of Nutritional Biochemistry, 24(12), 2110-2118.
2011 - Doxycycline Ameliorates Vascular Endothelial and Contractile Dysfunction in the Thoracic Aorta of Diabetic Rats
OKATAN ESMA NUR,KANDİLCİ HİLMİ BURAK,TURAN BELMA. Cardiovascular Toxicology, 11(2), 134-147.
2011 - Intracellular free zinc during cardiac excitation–contraction cycle: calcium and redox dependencies
erkan tuncay,BİLGİNOĞLU AYÇA,nazlı sözmen,OKATAN ESMA NUR,UĞUR MEHMET,vassort guy,TURAN BELMA. Cardiovascular Research, 89(3), 634-642.
2011 - Cardioprotective effect of propranolol on diabetes-induced altered intracellular Ca2 signaling in rat
TUNCAY ERKAN,OKATAN ESMA NUR,TURAN BELMA. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 43(6), 747-756.
2011 - Age related regulation of excitation contraction coupling in rat heart
KANDİLCİ HİLMİ BURAK,Tuncay Erkan,OKATAN ESMA NUR,Sözmen Nazlı,TURAN BELMA. Journal of Physiology and Biochemistry, 67(3), 317-330.
2010 - Selenium restores defective beta-adrenergic receptor response of thoracic aorta in diabetic rats
OKATAN ESMA NUR,BİLGİNOĞLU AYÇA,TANRIVERDİ EVRİM,GÜRDAL HAKAN,TURAN BELMA. Molecular and Cellular Biochemistry, 338(1-2), 191-201.
2009 - Antioxidants but not Doxycycline Treatments Restore Depressed Beta-Adrenergic Responses of the Heart in Diabetic Rats
BİLGİNOĞLU AYÇA,Seymen Aytac,TUNCAY ERKAN,OKATAN ESMA NUR,Aydemir-koksoy Aslihan,TURAN BELMA. CARDIOVASCULAR TOXICOLOGY, 9(1), 21-29.
2009 - Omega-3E treatment regulates matrix metalloproteinases and prevents vascular reactivity alterations in diabetic rat aortaThis article is one of a selection of papers published in a special issue on Advances in Cardiovascular Research.
OKATAN ESMA NUR,TURAN BELMA. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 87(12), 1063-1073.
2009 - Antioxidant Treatments Improve Diabetes Induced Endothelium Dependent Vascular Dysfunction
OKATAN ESMA NUR,TURAN BELMA. Erciyes Medical Journal, 31(3),
(2016), "TÜRKİYE DİYABET VAKFI DIABETES MELLITUS BİLİMSEL PROJE DESTEK ÖDÜLÜ ", "Sivil Toplum Kuruluşu", "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "YARDIMCI DOÇENT", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "TÜRKİYE DİYABET VAKFI", Bilim - Sanat Ödülleri
(2002), "BÖLÜME EN YÜKSEK NOT İLE GİRİŞ", "Üniversite", "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "YARDIMCI DOÇENT", "Diğer", "GAZİ ÜNİVERSİTESİ", Diğer
(2009), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Avrupa Birliği", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "MARIE CURIE PROGRAMI", Diğer
(2008), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ISHR", Diğer
(2006), "FEN FAKÜLTESİ KAPSAMINDA ÜÇÜNCÜLÜKLE MEZUNİYET", "Üniversite", "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "GAZİ ÜNİVERSİTESİ", Diğer
(2006), "BİYOLOJİ BÖLÜMÜNDEN BİRİNCİLİKLE MEZUNİYET", "Üniversite", "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "GAZİ ÜNİVERSİTESİ", Diğer
(2006), "YÜKSEK LİSANS BURSU", "Kamu", "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "TÜBİTAK", Diğer
(2010), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Üniversite", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", Yayın Teşvik Ödülü
(2008), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Avrupa Birliği", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "MARIE CURIE PROGRAMI", Diğer
(2009), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "Tenth International Summer School on Biophysics", Diğer
(2010), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "The European Molecular Biology Laboratory", Yayın Teşvik Ödülü
(2013), "POSTER ÖDÜLÜ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "FESTEM", Diğer
(2011), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Üniversite", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", Yayın Teşvik Ödülü
(2016), "POSTER ÖDÜLÜ", "Sivil Toplum Kuruluşu", "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ", "YARDIMCI DOÇENT", "Diğer", "HÜCRESEL SİNİR BİLİMLERİ VE OKSİDATİF STRES DERNEĞİ", Diğer
(2012), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Üniversite", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", Yayın Teşvik Ödülü
(2015), "Monitoring of intracellular free Zn2+ and Ca2+ changes in cardiomyocytes from metabolic syndrome rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"An investigation on the antioxidant activity of azoramide, a promising new anti-diabetic, in palmitate-induced insulin resistance in H9c2 cells", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Beneficial Effects Of Azoramide On Palmitate-Induced Insulin Resistance In H9c2", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Azoramidin Anti-Diyabetik Etkisinde İnsülinin Sinerjistik Rolü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2019), "Mitochondria-directed approaches seem to play important role in the cellular therapy of cardiac dysfunction", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji",
(2008), "Roles of oxidant stress and matrix metalloproteinases in endothelium- dependent relaxation of diabetic rat thorasic aorta", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2008), "Matrix metalloproteinases contribute to diabetes induced cardiovascular dysfunction", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2009), "ZINC RELEASE MODULATES CARDIAC RYANODINE RECEPTORS", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Profiling of cardiac beta-adrenoceptor subtypes in left ventricle from metabolic syndrome rat heart: Comparison with streptozotocin-diabetic rat.", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ECZACILIK",
(2014), "Pre-diyabet oluşturulmuş sıçanlarda kardiyomiyositlerin ışık mikroskobunda değerlendirilmesi.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji",
(2013), "Yüksek karbonhidrat diyeti etkisinin sıçan kalbi ince-yapı bulguları ile gösterilmesi.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji",
"Doxycycline regulates intracellular zinc in diabetic rat heart via regulation of cellular redox cycle", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2011), "Timolol treatment of diabetic rats improved basal cardiac function and responses to 3 but not 1 and 2 receptors stimulations", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik", "10.1096/fj.1530-6860",
(2015), "Depressed Sarcoplasmic Reticulum Activity Underlies Ca2 Dyshomeostasis in A Rat Model of Metabolic Syndrome", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik", "10.1096/fj.1530-6860", "1530-6860",
(2010), "Intracellular Zn 2 Release Modulates Cardiac Ryanodine Receptor Function and Cellular Activity", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2007), "Beneficial Effect Of Sodium Selenate On Vascular Dysfunction In Diabetic Rats International Societyfor Heart Research", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Intracellular free Zn2 increase induces marked changes in mitochondrial function and ultrastructure in cardiac cells", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji",
(2016), "Intracellular free Zn2 increase induces marked changes in mitochondrial function and ultrastructure in cardiac cells", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2016), "Investigation on the cross talk between 3 Adrenergic receptor and Zn2 signalling in diabetic cardiomyocytes", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Investigation on the cross talk between 3 Adrenergic receptor and Zn 2 signaling in diabetic cardiomyocytes", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2016), "Intracellular free Zn2 increase induces marked changes in mitochondrial function and ultrastructure in cardiac cells", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji",
(2015), "Monitoring of intracellular free Zn2 and Ca2 changes in cardiomyocytes from metabolic syndrome rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2015), "Depressed Sarcoplasmic Reticulum Activity Underlies Ca2 Dyshomeostasis in A Rat Model of Metabolic Syndrome", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2015), "Monitoring of intracellular free Zn2 and Ca2 changes in cardiomyocytes from metabolic syndrome rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2015), "Depressed Sarcoplasmic Reticulum Activity Underlies Ca2 Dyshomeostasis in A Rat Model of Metabolic Syndrome", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2015), "Alterated Intracellular Calcium Ion Regulation Plays Important Role in High Carbohdyrate Intake Induced Myocardial Remodeling", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2007), "Doxycycline ameliorates diabetes induced vascular dysfunction", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Diyabetli sıçan damar düz kası A1 Adrenerjik yanıtlarında matriksmetalloproteinazlar ve oksidan stresin rolü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2008), "Roles of oxidant stress and matrix metalloproteinases in endothelium dependent relaxation of diabetic rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Role of intracellular zinc on phosphorylation level of cardiac ryanodineReceptors in normoglycemic and hyperglycemic rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2009), "EFFECTS OF ASTRAGALUS EXTRACT ON OXIDANT ANTIOXIDANT STATUS AND MYOCARDIAL CONTRACTILITY IN STREPTOZOCIN INDUCED DIABETIC RATS", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2010), "Beneficial role of selenium on diabetes induced altered adrenergic receptorresponse of aortic smooth muscle of the rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2011), "Oxidative stress plays important role on cardiac ryanodine receptor calciumrelease channels in diabetic rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Oksidatif stresin kardiyak ryanodin reseptörleri üzerine etkisinin diyabetik sıçankalplerinde incelenmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Cardioprotective effect of sodium selenate or thioredoxin through ryanodinereceptor modulation", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Investigation of in vitro effect of timolol on sarcoplasmic reticulum functionin streptozotocin induced diabetic rat heart", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Metabolik sendromlu sıçanlarda kalbin elektriksel ve mekanik aktivitesi üzerine bir çalışma", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"An electrophysiological investigation on cardiac function from ratssupplemented with high carbohydrate diet", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Yüksek Sükrozla İndüklenen Metabolik Sendromlu Sıçan Kardiyomiyositlerinde Hücre İçi Ca2 Homeostazına Etkili Faktörlerin İncelenmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Timolol Treatment of Diabetic Rats Improved Basal Cardiac Function and Responses to 3 but not 1 and 2 receptors Stimulations", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"A Comparative Study on Beneficial Effects of Antioxidants on Diabetes induced Cardiac Contractile Dysfunction", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
(2014), "Increased Oxidative Stress Triggers Marked Intracellular Zinc Elevation in Cardiomyocytes Under Hyperglycemia", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Hücre İçi Serbest Zn 2 nun Kardiyomiyositlerde Uyarılma Kasılma Çiftlenimindeki Rolü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",
"Determination of Cytosolic Endoplasmic Reticulum and Mitochondrial Free Zinc Levels in Cardiomyocytes by Using Genetically Encoded Zinc Sensitive FRET Sensors", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Biyofizik",