Faculty of Medicine

Academic Members

Esma Nur  Okatan

Esma Nur Okatan,  Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Esma Nur Okatan 2006 yılında Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim dalında devam etmiştir ve yüksek lisans eğitimi süresince Tübitak tarafından desteklenmiştir (2228-A). 2009'da aynı bölümde araştırma görevlisi görevine atanarak (33-a) doktora eğitimine devam etmiştir. 2015 yılında doktora eğitimini tamamladıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde akademik hayatına öğretim üyesi olarak devam etmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi (Müdür yardımcısı) ve İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Western blot sistem sorumlusu) idari görevler almış ve protein analiz sistemlerini (western blot sistemi) hizmet verir duruma getirmiştir. 2015-2020 yılları arasında biri üniversite diğeri ise Türkiye Diyabet Vakfı (2016 En İyi Bilimsel Proje Ödülü kapsamında) tarafından desteklenen iki bireysel projeyi yürütücü olarak tamamlamıştır. In vivo ve in vitro deneysel diyabet/insulin direnci modellerinde araştırmalar gerçekleştirmiş ve diyabetik kardiyomiyopati/kardiyak insulin direncinin altında yatan elektrofizyolojik ve moleküler etkileşimleri incelemiştir. Dr. Öğretim Üyesi Esma Nur Okatan'ın 300'ün üzerinde atıf alan çok sayıda uluslararası yayını vardır.

Research Areas:  İnsulin direncine neden olan mekanizmaların araştırılması ve olası ilaç hedeflerinin belirlenmesi,  Diyabetin kardiyak uyarılma-kasılma çiftlenimi, kalsiyum iç dengesi üzerine etkileri,  Diyabette gözlenen vasküler bozukluklarda matriksmetalloproteinazların rolü

Main Areas: Biyofizik, 

2019 - Azoramide improves mitochondrial dysfunction in palmitate-induced insulin resistant H9c2 cells
OKATAN ESMA NUR,OLĞAR YUSUF,TUNCAY ERKAN,TURAN BELMA. Molecular and Cellular Biochemistry,
2019 - The Contribution of Phosphodiesterases to Cardiac Dysfunction in High Carbohydrate Diet-Induced Metabolic Syndrome Rats
OKATAN ESMA NUR,TURAN BELMA. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology,
2016 - Interplay Between Cytosolic Free Zn2 and Mitochondrion Morphological Changes in Rat Ventricular Cardiomyocytes
BİLLUR DENİZ,Tuncay Erkan,OKATAN ESMA NUR,olgar yusuf,TOY AYŞEGÜL,DEĞİRMENCİ SİNAN,CAN BELGİN,TURAN BELMA. Biological Trace Element Research, 174(1), 177-188.
2016 - title Electrophysiological basis of metabolic syndrome induced cardiac dysfunction sup 1 sup title
OKATAN ESMA NUR,TOY AYŞEGÜL,TURAN BELMA. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 94(10), 1064-1073.
2015 - Profiling of cardiac adrenoceptor subtypes in the cardiac left ventricle of rats with metabolic syndrome Comparison with streptozotocin induced diabetic rats
OKATAN ESMA NUR,Tuncay Erkan,Hafez Gaye,TURAN BELMA. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 93(7), 517-525.
2015 - Pioglitazonun metabolik sendromlu sıçan kalp fonksiyonuna etkisinin elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi
TOY AYŞEGÜL,TUTAR SELÇUK MAKBULE FULYA,olgar yusuf,OKATAN ESMA NUR,DEĞİRMENCİ SİNAN,aksu seyfullah,aydın ismet,bıçakcı emrullah,doğan muhammet,gündüz ahmet,tuncay erkan,TURAN BELMA. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası,
2015 - High carbohydrate diet induced myocardial remodelling in rats
OKATAN ESMA NUR,Kızıl Şule,TURAN BELMA,GÖKTÜRK HİLAL,CAN BELGİN. Current Research: Cardiology,
2014 - Improvement of Functional Recovery of Donor Heart Following Cold Static Storage with Doxycycline Cardioplegia
ÖZÇINAR EVREN,OKATAN ESMA NUR,Tuncay Erkan,Eryılmaz Sadık,TURAN BELMA. Cardiovascular Toxicology, 14(1), 64-73.
2014 - Enhancement of Cellular Antioxidant Defence Preserves Diastolic Dysfunction via Regulation of Both Diastolic Zn2 and Ca2 and Prevention of RyR2 Leak in Hyperglycemic Cardiomyocytes
Tuncay Erkan,OKATAN ESMA NUR,TOY AYŞEGÜL,TURAN BELMA. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2014(), 1-15.
2013 - Cardioprotective effect of selenium via modulation of cardiac ryanodine receptor calcium release channels in diabetic rat cardiomyocytes through thioredoxin system
OKATAN ESMA NUR,Tuncay Erkan,TURAN BELMA. The Journal of Nutritional Biochemistry, 24(12), 2110-2118.
2013 - ß Blocker Timolol Prevents Arrhythmogenic Ca2 Release and Normalizes Ca2 and Zn2 Dyshomeostasis in Hyperglycemic Rat Heart
Tuncay Erkan,OKATAN ESMA NUR,Vassort Guy,TURAN BELMA. PLoS ONE, 8(7), 71014-.
2011 - Doxycycline Ameliorates Vascular Endothelial and Contractile Dysfunction in the Thoracic Aorta of Diabetic Rats
OKATAN ESMA NUR,KANDİLCİ HİLMİ BURAK,TURAN BELMA. Cardiovascular Toxicology, 11(2), 134-147.
2011 - Intracellular free zinc during cardiac excitation contraction cycle calcium and redox dependencies
Erkan Tuncay,BİLGİNOĞLU AYÇA,Sözmen Nazlı,OKATAN ESMA NUR,UĞUR MEHMET,Vassort Guy,TURAN BELMA. Cardiovascular Research, 89(3), 634-642.
2011 - Age related regulation of excitation contraction coupling in rat heart
KANDİLCİ HİLMİ BURAK,Tuncay Erkan,OKATAN ESMA NUR,Sözmen Nazlı,TURAN BELMA. Journal of Physiology and Biochemistry, 67(3), 317-330.
2011 - Cardioprotective effect of propranolol on diabetes induced altered intracellular Ca2 signaling in rat
Tuncay Erkan,OKATAN ESMA NUR,TURAN BELMA. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 43(6), 747-756.
2010 - Selenium restores defective beta adrenergic receptor response of thoracic aorta in diabetic rats
OKATAN ESMA NUR,BİLGİNOĞLU AYÇA,Tanrıverdi Evrim,GÜRDAL HAKAN,TURAN BELMA. Molecular and Cellular Biochemistry, 338(1-2), 191-201.
2009 - Omega 3E treatment regulates matrix metalloproteinases and prevents vascular reactivity alterations in diabetic rat aortaThis article is one of a selection of papers published in a special issue on Advances in Cardiovascular Research
OKATAN ESMA NUR,TURAN BELMA. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 87(12), 1063-1073.
2009 - Antioxidants but not Doxycycline Treatments Restore Depressed Beta Adrenergic Responses of the Heart in Diabetic Rats
BİLGİNOĞLU AYÇA,Seymen Aytac,Tuncay Erkan,OKATAN ESMA NUR,Köksoy Aslıhan,TURAN BELMA. Cardiovascular Toxicology, 9(1), 21-29.
2009 - Antioxidant Treatments Improve Diabetes Induced Endothelium Dependent Vascular Dysfunction
OKATAN ESMA NUR,TURAN BELMA. Erciyes Medical Journal, 31(3),
(2016), "TÜRKİYE DİYABET VAKFI DIABETES MELLITUS BİLİMSEL PROJE DESTEK ÖDÜLÜ ", "Sivil Toplum Kuruluşu", "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "YARDIMCI DOÇENT", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "TÜRKİYE DİYABET VAKFI", Bilim - Sanat Ödülleri
(2002), "BÖLÜME EN YÜKSEK NOT İLE GİRİŞ", "Üniversite", "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "YARDIMCI DOÇENT", "Diğer", "GAZİ ÜNİVERSİTESİ", Diğer
(2009), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Avrupa Birliği", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "MARIE CURIE PROGRAMI", Diğer
(2008), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ISHR", Diğer
(2006), "FEN FAKÜLTESİ KAPSAMINDA ÜÇÜNCÜLÜKLE MEZUNİYET", "Üniversite", "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "GAZİ ÜNİVERSİTESİ", Diğer
(2006), "BİYOLOJİ BÖLÜMÜNDEN BİRİNCİLİKLE MEZUNİYET", "Üniversite", "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "GAZİ ÜNİVERSİTESİ", Diğer
(2006), "YÜKSEK LİSANS BURSU", "Kamu", "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "TÜBİTAK", Diğer
(2010), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Üniversite", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", Yayın Teşvik Ödülü
(2008), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Avrupa Birliği", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "MARIE CURIE PROGRAMI", Diğer
(2009), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "Tenth International Summer School on Biophysics", Diğer
(2010), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "The European Molecular Biology Laboratory", Yayın Teşvik Ödülü
(2013), "POSTER ÖDÜLÜ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "FESTEM", Diğer
(2011), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Üniversite", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", Yayın Teşvik Ödülü
(2016), "POSTER ÖDÜLÜ", "Sivil Toplum Kuruluşu", "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ", "YARDIMCI DOÇENT", "Diğer", "HÜCRESEL SİNİR BİLİMLERİ VE OKSİDATİF STRES DERNEĞİ", Diğer
(2012), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Üniversite", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", Yayın Teşvik Ödülü