Faculty of Medicine

Academic Members

Dr. Öğretim Üyesi Esma Nur Okatan 2006 yılında Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim dalında devam etmiştir ve yüksek lisans eğitimi süresince Tübitak tarafından desteklenmiştir (BİDEP 2228-A). 2009'da aynı bölümde araştırma görevlisi olarak atanarak (33-a) doktora eğitimine devam etmiştir. 2015 yılında doktora eğitimini tamamladıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde akademik hayatına öğretim üyesi olarak devam etmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi (Müdür yardımcısı) ve İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Western blot sistem sorumlusu) idari görevler almış ve protein analiz sistemlerini (western blot sistemi) hizmet verir duruma getirmiştir. 2015-2020 yılları arasında biri üniversite diğeri ise Türkiye Diyabet Vakfı (2016 En İyi Bilimsel Proje Ödülü kapsamında) tarafından desteklenen iki bireysel projeyi yürütücü olarak tamamlamıştır. In vivo ve in vitro deneysel diyabet/insulin direnci modellerinde araştırmalar gerçekleştirmiş ve diyabetik kardiyomiyopati/kardiyak insulin direncinin altında yatan elektrofizyolojik ve moleküler etkileşimleri incelemiştir. Dr. Öğretim Üyesi Esma Nur Okatan'ın Web of Science’ da taranan ve SSCI kapsamında 18 uluslararası araştırma makalesi bulunmaktadır ve bu makalelerin toplam atıf sayısı 396, h-endeksi 13 ve i10-endeksi 14’dür.

Research Areas: Diyabet, Hücre içi kalsiyum sinyalizasyonu, Nöroinflamasyon, Biyoelektrik

Main Areas: Biyofizik, 

(2016), "TÜRKİYE DİYABET VAKFI DIABETES MELLITUS BİLİMSEL PROJE DESTEK ÖDÜLÜ ", "Sivil Toplum Kuruluşu", "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "YARDIMCI DOÇENT", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "TÜRKİYE DİYABET VAKFI", Bilim - Sanat Ödülleri
(2002), "BÖLÜME EN YÜKSEK NOT İLE GİRİŞ", "Üniversite", "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "YARDIMCI DOÇENT", "Diğer", "GAZİ ÜNİVERSİTESİ", Diğer
(2009), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Avrupa Birliği", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "MARIE CURIE PROGRAMI", Diğer
(2008), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ISHR", Diğer
(2006), "FEN FAKÜLTESİ KAPSAMINDA ÜÇÜNCÜLÜKLE MEZUNİYET", "Üniversite", "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "GAZİ ÜNİVERSİTESİ", Diğer
(2006), "BİYOLOJİ BÖLÜMÜNDEN BİRİNCİLİKLE MEZUNİYET", "Üniversite", "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "GAZİ ÜNİVERSİTESİ", Diğer
(2006), "YÜKSEK LİSANS BURSU", "Kamu", "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOFİZİK ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "TÜBİTAK", Diğer
(2010), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Üniversite", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", Yayın Teşvik Ödülü
(2008), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Avrupa Birliği", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "MARIE CURIE PROGRAMI", Diğer
(2009), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "Tenth International Summer School on Biophysics", Diğer
(2010), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "The European Molecular Biology Laboratory", Yayın Teşvik Ödülü
(2013), "POSTER ÖDÜLÜ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "FESTEM", Diğer
(2011), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Üniversite", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", Yayın Teşvik Ödülü
(2016), "POSTER ÖDÜLÜ", "Sivil Toplum Kuruluşu", "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ", "YARDIMCI DOÇENT", "Diğer", "HÜCRESEL SİNİR BİLİMLERİ VE OKSİDATİF STRES DERNEĞİ", Diğer
(2012), "BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM DESTEĞİ", "Üniversite", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Diğer", "ANKARA ÜNİVERSİTESİ", Yayın Teşvik Ödülü