Faculty of Medicine

Academic Members

Gülşen KÖSE

Gülşen Köse,  Prof.

CV

Prof.Dr. Gülşen Köse 1957 yılında Trabzon’da doğdu. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1981-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 1986-1991 yılları arasında SSK Yenişehir Dispanseri’nde mecburi hizmet görevini, 1991-1993 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Nörolojisi Bilim dalında yan dal uzmanlığı yapmıştır. 1993-2012 yıllarında SBÜ Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hematoloji Onkoloji Hastanesi’nde Çocuk Nörolojisi Bölümü Kuruluşu, Uzmanlığı ve Eğitim Görevlisi, 2012- 2020 yıllarında SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Eğitim Görevlisi ve Çocuk Nörolojisi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2020 yılından itibaren İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Liv Hospital Ulus –Liv Vadistanbul Hastaneleri’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik çalışmaları ve uzman doktorluğunun yanı sıra Çocuk Nörolojisi Bölümü Sorumlusu ve Süt Çocuğu Servisi Klinik Sorumluluğu gibi idari görevleri de başarıyla yürütmüştür. Uluslararası ve Ulusal hakemli dergilerde birçok yayını bulunmaktadır. Bu yayınlardan 5000’den fazla atıf almıştır. Katıldığı ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü/yazılı bildirileri bulunan Dr.Köse aynı zamanda kitap bölüm yazarlığı da yapmaktadır.

Research Areas: Epilepsy Febrile Convulsion, Cerebral palsy and neurological developmental delay, Neuro metabolic and Neurodegenerative diseases, Acquired neurodegenerative diseases

Main Areas: Çocuk Nörolojisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), 

Neuromotor Development Evaluation of Preterm Babies Less than 34 Weeks of Gestation with Bayley III at 18-24 Months
2020 - Uluslararası Hakemli
BioMed research international, BÜLBÜL LİDA, KARA ELİTOK GİZEM, AYYIDIZ EBRU, KABAKÇI DİLEK, USLU HASAN SİNAN, KÖSE GÜLŞEN, TİRYAKİ DEMİR SEMRA, BÜLBÜL ALİ
Neuromotor Development Evaluation of Preterm Babies Less than 34 Weeks of Gestation with Bayley III at 18-24 Months
2020 - Uluslararası Hakemli
BioMed Research International, BÜLBÜL LİDA, KARA ELİTOK GİZEM, AYYILDIZ EBRU, KABAKÇI DİLEK, USLU SİNAN, KÖSE GÜLŞEN, TİRYAKİ DEMİR SEMRA, BÜLBÜL ALİ
Retrospective analysis of children with myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-related disorders
2018 - Uluslararası Hakemli
Multiple Sclerosis and Related Disorders, KONUŞKAN BAHADIR, YILDIRIM MİRAÇ, GÖÇMEN RAHŞAN, OKUR TUNCAY DERYA, POLAT AYŞE İPEK, KILIÇ HÜSEYİN, SALTIK SEMA, öztürk zeynep, Gücüyener Kıvılcım, Altunbaşak Şakir, Çelik Tamer, KÖSE GÜLŞEN, Yılmaz Arzu, KÖMÜR MUSTAFA, KAYILIOĞLU HÜLYA, ANLAR FATMA BANU
Retrospective analysis of children with myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-related disorders
2018 - Uluslararası Hakemli
Multiple Sclerosis and Related Disorders, KONUŞKAN BAHADIR, YILDIRIM MİRAÇ, GÖÇMEN RAHŞAN, OKUR TUNCAY DERYA, POLAT AYŞE İPEK, KILIÇ HÜSEYİN, SALTIK SEMA, Öztürk Zeynep, GÜCÜYENER KIVILCIM, ALTUNBAŞAK ŞAKİR, ÇELİK TAMER, KÖSE GÜLŞEN, YILMAZ ARZU, KÖMÜR MUSTAFA, KAYILIOĞLU HÜLYA, ANLAR FATMA BANU
Retrospective analysis of children with myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-related disorders
2018 - Uluslararası Hakemli
Multiple Sclerosis and Related Disorders, KONUŞKAN BAHADIR, YILDIRIM MİRAÇ, GÖÇMEN RAHŞAN, OKUR TUNCAY DERYA, POLAT AYŞE İPEK, KILIÇ HÜSEYİN, SALTIK SEMA, ÖZTÜRK ZEYNEP, GÜCÜYENER KIVILCIM, ALTUNBAŞAK ŞAKİR, ÇELİK TAMER, KÖSE GÜLŞEN, YILMAZ ARZU, KÖMÜR MUSTAFA, KAYILIOĞLU HÜLYA, ANLAR FATMA BANU
Microsomal triglyceride transfer protein gene mutations in Turkish children: A novel mutation and clinical follow up.
2016 - Uluslararası Hakemli
Indian journal of gastroenterology, GÜNDÜZ MEHMET, ÖZAYDIN EDA, büyüktaşlı atar müge, KOÇ NEVRA, kırsaçlıoğlu ceyda, KÖSE GÜLŞEN, Baldassare Cefalù Angelo, Averna Maurizio, Tarugi Patrizia
Comparison of the efficacies of normal saline versus hypertonic saline in the management of acute bronchiolitis
2016 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Contemporary Pediatrics, KÖKER TURAN OYA, OZDOGAN SEBNEM, KÖSE GÜLŞEN, YILDIRMAK ZEYNEP YILDIZ
Microsomal triglyceride transfer protein gene mutations in Turkish children: A novel mutation and clinical follow up
2016 - Uluslararası Hakemli
Indian Journal of Gastroenterology, ATAR MÜGE, KOÇ NEVRA, ÖZAYDIN EDA, TUNA KIRSAÇLIOĞLU CEYDA, KÖSE GÜLŞEN, GÜNDÜZ MEHMET, Cefalu Angelo Baldassare, Averna Maurizio, Tarugi Patrizia
Evaluation of Neuroimaging and Electroencephalography Findings in Patients with Status Epilepticus [Status Epileptikus Tanisiyla Izlenen Hastalarin Norogoruntuleme ve EEG Bulgularinin Degerlendirilmesi]
2015 - Ulusal Hakemli
Medicine Science, BİLGİNER GÜRBÜZ BERRAK, GÜRBÜZ FATİH, ÇAYIR ATİLLA, ŞAHİN İRFAN OĞUZ, ÖKDEMİR DENİZ, Güven Alev, DEĞERLİYURT AYDAN, KÖSE GÜLŞEN
The Frequency and Clinical Features of Respiratory Syncytial Virus Infection Among Infants Hospitalized with the Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infection
2015 - Uluslararası Hakemli
Güncel Pediatri, GULCIHAN GULCAN, TURAN ÖZDEN, TÜRKMENOĞLU YELDA, TÜRKKAN EMİNE, KÖSE GÜLŞEN
Pediatric Syncope Is Detailed Medical History the Key Point for Differential Diagnosis?
2014 - Uluslararası Hakemli
PEDIATRIC EMERGENCY CARE, EKİCİ FİLİZ, KÖSE GÜLŞEN, ÇETİN İBRAHİM İLKER
Specific immunotherapy improves asthma related quality of life in childhood.
2011 - Uluslararası Hakemli
Allergol Immunopathol (Madr), KANMAZ KUTMAN HAYRİYE GÖZDE, HARMANCI KORAY, RAZİ CEM HASAN, KÖSE GÜLŞEN, CENGİZLİER MEHMET REHA
Management of central diabetes insipidus with oral desmopressin in a patient with ectrodactyly and cleft lip/palate (ECP) syndrome
2009 - Uluslararası Hakemli
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, ÖZAYDIN EDA, AYCAN ZEHRA, DEMİR (YUSUFOĞLU) ARZU MELTEM, Çetinkaya Ergun, ERGEN SAİME, Ünal Sevim, KÖSE GÜLŞEN
A Rare Association: Recurrent Hypernatremia, Cleft Lip/Palate, and Holoprosencephaly
2008 - Ulusal Hakemli
Gazi Medical Journal, ARHAN EBRU, SOY DERYA, ARMAN ÖZLEM, AYCAN ZEHRA, KÖSE GÜLŞEN
D vitamini intoksikasyonuna bağlı hiperkalsemi
2007 - Ulusal Hakemli
YENİ TIP DERGİSİ, KİBAR GÜL AYŞE ESİN, ARHAN EBRU, ÖZAYDIN EDA, KILIÇ YILDIRIM GONCA, ÇUHACI ÇAKIR BAHAR, ÇETİNKAYA ERGUN, KÖSE GÜLŞEN
Bir Munchausen Sendromu Olgusu
2004 - Ulusal Hakemli
Türkiye Klinikleri J Pediatr, RAZİ CEM HASAN, KÖSE GÜLŞEN, YAZAL ERDEM ARZU
Akut ensefalitli olgularda etiyolojik ve klinik değerlendirmeGülnar UYSAL, Gülşen KÖSE, Sevim KIZILATEŞ, Neziha YILMAZ, Akif GÜVEN
1999 - Uluslararası Hakemli
Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Uysal Gülnar, KÖSE GÜLŞEN, KIZILATEŞ Sevim, YILMAZ NEZİHA, Güven Akif
Operkulum Sendromu: Çocukluk Çağı Konuşma Bozukluğunun Nadir Bir Nedeni
1998 - Ulusal Hakemli
Tıp ve Sağlık Dergisi, KÖSE GÜLŞEN, YÜKSEL SELÇUK, DEĞERLİYURT AYDAN
Çocukluk çağında Kronik Diyarenin Nadir Bir Nedeni: İntestinal Lenfanjiektazi
2011 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Nörolojisi ,
Prematüre Bebeklerde Beslenme Durumunun Orta Dönem Nöromotor Gelişim Üzerine Etkisi: Ön Rapor
2015 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Neonatoloji ,
Yenidoğan Döneminde Konvülziyon İle Prezente Olan Lizensefali Olgusu
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Neonatoloji ,
DOOR Sendromu (Sağırlık, onychoosteodystrophy, mental retardasyon) Yeni bir vaka ile literatürün gözden geçirilmesi
1997 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Nöroloji ,
Orbital cellulitis in a forty-five day old baby
2015 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları>infant,newborn,orbital cellulitis ,
Önlenebilir bir nedenle yaşanan görme engeli sorunu
2010 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,
Guillain Barre Sendromlu Olgularımızın Değerlendirilmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,
Karaciğer Enzim Yüksekliği İle Erken Tanı Alan Duchenne Müsküler Distrofi Olgusu
2018 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,
Şilöz Asit: Olgu Sunumu
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,
D Vitamini İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,
9-14 yaş epilepsi hastalarında major depresyon değerlendirilmesi
2020 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Nörolojisi ,
Altı Yaştan Küçük Tip 1 Diyabetli Çocukların Başvuru Anındaki Klinik ve Laboratuar Bulguları ile Altı Yaştan Büyük Olanlar Arasındaki Farklılıklar
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Endokrinoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) ,
Serebral Palsi li Çocuklarda Azalmış Kemik Mineral Yoğunluğu
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Endokrinoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) ,