Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Pınar Yurdakul Mesutoğlu

Pınar Yurdakul Mesutoğlu,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Prof Dr Pınar Yurdakul-Mesutoğlu 1978 yılında Ankara’da doğdu. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’ne tam zamanlı Araştırma Görevlisi olarak başlayan Dr Yurdakul-Mesutoglu, 2002 yılında “PCR ve FRET Yöntemleri Kullanılarak M. tuberculosis Suşlarında embB 306. Kodon Mutasyonu ile Oluşan Etambütol Direncinin Araştırılması” konulu Yüksek Lisans tezini tamamlayarak aynı bölümde Doktora çalışmalarına başladı. Doktora çalışmaları sırasında TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu sayesinde İngiltere’nin York şehrinde yer alan Hull York Tıp Fakültesi Enfeksiyon ve İmmünoloji AD’den kabul alan Dr Yurdakul-Mesutoğlu, Doktora tez çalışmalarının büyük bir bölümünü 2006-2007 yılları arasında misafir araştırmacı olarak çalıştığı bu bölümde gerçekleştirdi. Konusu “Viseral Leishmaniasis Sırasında Dalakta Gözlemlenen İmmunopatolojide Matriks Metalloproteinaz-9 (Jelatinaz B) Enzim Etkisinin Deneysel Hayvan Modeli Kullanılarak Araştırılması” olan tez çalışmasını 2008 yılında tamamladı ve görevine 2013 yılına kadar devam etti. 2013 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kordon Kanı Bankası’nda Mikrobiyoloji Uzmanı ve Kalite Kontrol Yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Yurdakul-Mesutoğlu, 2015 yılında Tıbbi Mikrobiyoloji Doçenti ünvanını aldı. 2016-2020 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD’de Öğretim Üyesi olarak görev aldı. Dr Yurdakul-Mesutoglu’nun temel araştırma alanları moleküler mikrobiyolojik tanı/ilaç direnci saptanması, M.tuberculosis ilaç direnci ve moleküler direnç saptama yöntemleri, Viseral Leishmaniasis immünopatogenezi ve hayvan modelleridir. İlaveten, Laboratuvar kalite kontrol yönetimi ve Kordon Kanı Bankası akreditasyonu, Kordon kanı mikrobiyolojisi, Kordon kanı kaynaklı kök hücrelerin ekspansiyonu, Doğal öldürücü hücrelerin (NK) immünoterapide kullanılması da önemli çalışma alanları arasındadır. Birçok ulusal/uluslararası makalesi, yurt içi ve yurt dışı bildirileri bulunan Dr Yurdakul-Mesutoğlu’nun günümüze kadar alınmış 4 ödülü bulunmaktadır. On beşten fazla bilimsel projede araştırmacı ve yönetici olarak çalışmış olan Yurdakul-Mesutoğlu 1 Eylül 2020 tarihinden beri İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD’de öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: M.tuberculosis, antimikrobiyal direnci, Leishmaniasis immünopatogenezi, kordon kanı bankacılığı ve mikrobiyolojisi, hematopoietik kök hücre ekspansiyonu, NK hücreleri

Temel Alanları: Tıbbi Mikrobiyoloji, 

2021 - Kordon Kanının in vitro/ex vivo Ekspansiyonu: Deneysel ve Klinik Uygulamalar
BEKSAÇ MERAL, YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR. hematolog,
2021 - Hücre Bankacılığında Kalitenin Önemi
YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR. hematolog,
2021 - Kordon Kanı Bankacılığı ve Kordon Kanı Nakilleri
YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR, KEKLİK KARADAĞ FATMA, BEKSAÇ MERAL. Turkiye Klinikleri,
2021 - Kordon Kanı Bankacılığı ve Transplantasyonu
KEKLİK KARADAĞ FATMA, YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR, BEKSAÇ MERAL. hematolog,
2020 - Urinary Tract Infections and Affecting Factors Detected in TOBB University of Economics and Technology Faculty of Medicine Hospital: A 5-Year Retrospective Study
YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR, YAVUZDEMİR ŞÜKRAN, ARDIÇOĞLU AKIŞIN NAZİFE YASEMİN, KAHRAMAN RABİA, ÖZCAN GÜLRUHAN, YÜKSEL OĞUZ, TEKMEN GÖZDE, EMRİ CANBERK, GÖÇMEN JULİDE SEDEF. Klimik Dergisi/Klimik Journal, 32(),
2018 - Factors influencing the success of cord blood collection: a tertiary perinatal medicine center\u2019s experience
KATLAN DORUK CEVDİ, YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR, AKTOZ FATİH, ÖRGÜL GÖKÇEN, BEKSAÇ MERAL, BEKSAÇ MEHMET SİNAN. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 48(),
2017 - Flow Cytometric Aldehyde Dehydrogenase Assay Enables a Fast and Accurate Human Umbilical Cord Blood Hematopoietic Stem Cell Assessment
ÖNCÜL EMİNE BEGÜM GENCER, YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR, DALVA KLARA, BEKSAÇ MERAL. Turkish Journal of Hematology, 34(),
2016 - How to Improve Cord Blood Engraftment
YURDAKUL PINAR,BEKSAC MERAL. Frontiers in Medicine,
2015 - The Effect of Different Polishing Sequences on the Adhesion of Streptococcus Mutans to Feldspathic Porcelain doi 10 1080 00218464 2015 1059763 2015 Taylor Francis
yuzugullu bulem,celik cigdem,burak tuncer ozcelik,ERKUT SELİM,YURDAKUL PINAR,Sener Burcin,yesim ocal. Journal of Adhesion,
2014 - Modalities to Improve Cord Blood Engraftment
M Beksac, P Yurdakul. Journal of Stem Cell Research & Therapy, 4(3),
2013 - Molecular Methods for Detection of Invasive Fungal Infections and Mycobacteria and Their Clinical Significance in Hematopoietic Stem Cell Transplantation
YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR, ÇOLAKOĞLU SERHAT. Methods in Molecular Biology","Bone Marrow and Stem Cell Transplantation,
2013 - Hematopoietik Kök Hücre Nakillerinde Uygun Verici Seçimi
M Beksaç, P Yurdakul. Turkiye Klinikleri Journal of Immunology Allergy Special Topics, 6(2), 93-100.
2013 - Antimicrobial Effects of Root Canal Medicaments Against Enterococcus faecalis and Streptococcus mutans
B Atila-Pektaş, P Yurdakul, D Gülmez, Ö Görduysus. International Endodontic Journal, 46(5), 413-418.
2013 - Dirençli Mycobacterium tuberculosis İzolatlarında Siprofloksasin Direncinin Saptanmasında Tetrazolyum Moru ve Resazurin Testlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
E Ruh, HY Öcal, P Yurdakul, Z Sarıbaş ve A Alp. Mikrobiyoloji Bülteni, 47(1), 49-58.
2012 - Influence of Serum on in vitro Susceptibility Testing of Echinocandins for Candida parapsilosis and Candida guilliermondii
Z Saribas, P Yurdakul, G Cetin-Hazirolan, S Arikan-Akdagli. Mycoses, 55(2), 156-160.
2012 - Predominance of Hospital Associated MRSA Among Cystic Fibrosis Patients in a Turkish Reference Cystic Fibrosis Centre
P Yurdakul, HY Ocal, D Gulmez, E Yalcin, D Dogru, G Cinel, U Ozcelik, N Kiper, B Sener. Journal of Chemotherapy, 24(4), 195-200.
2011 - Antimicrobial Effects of Various Endodontic Irrigants on Selected Microorganisms
M Görduysus, B Tuncel, E Nagaş, K Ergunay, P Yurdakul, S Erguven, OY Torun, O Görduysus. Clinical Dentistry and Research, 35(1), 41-46.
2011 - Compartment Specific Remodeling of Splenic Micro Architecture During Experimental Visceral Leishmaniasis
P Yurdakul, J Dalton, L Beattie, N Brown, S Erguven, A Maroof, PM Kaye. American Journal of Pathology, 179(1), 23-29.
2008 - Comparison of Extraction Methods for PCR Detection of Burkholderia cepacia complex BCC from Cystic Fibrosis Patients
K Ergünay, P Yurdakul, B Şener, U Özçelik, E Karabulut, N Kiper. Central European Journal of Medicine, 3(2), 157-162.
2006 - Kistik Fibrozis Hastalarında Burkholderia cepacia complex İzolasyonu ve Tanımlanması
P Yurdakul, K Ergünay, E Yalçın, D Doğru, B Şener, N Çobanoğlu, U Özçelik, N Kiper. Mikrobiyoloji Bülteni, 40(4), 301-306.
2005 - Leishmania Enfeksiyonlarının İmmünopatogenezi
P Yurdakul. Mikrobiyoloji Bulteni, 39(3), 363-381.
2005 - Use of Fluorescence Resonance Energy Transfer for Rapid Detection of Isoniazid Resistance in Mycobacterium tuberculosis Clinical Isolates
Z Saribas, P Yurdakul, A Alp, A Gunalp. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 9(2), 181-187.
2004 - Some Fused Heterocyclic Compounds as Eukaryotic Topoisomerase II Inhibitors
A Pınar, P Yurdakul, I Yıldız, O Temiz-Arpaci, NL Acan, E Aki-Sener, I Yalcin. Biochemical and Biophysical Research Communications, 317(2), 670-674.
2003 - Comparison of Two Methods and Three Endpoints in Determination of in vitro Activity of Micafungin Against Aspergillus spp
S Arikan, P Yurdakul, G Hascelik. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(8), 2640-2643.
2002 - Konak Kolonizasyonunda Ekolojik Faktörler
P Yurdakul. Mikrobiyoloji Bulteni, 36(1), 105-114.
Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı
2017 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 9786059160582
YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR
Sherris Tıbbi Mikrobiyoloji Kitabı Yedinci Baskı
2019 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 9786059160964
YURDAKUL MESUTOĞLU PINAR
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation Methods in Molecular Biology Vol 1109
2014 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-1-4614-9437-9
P Yurdakul, S Colakoglu.
(2004), "Poster Dalında Mansiyon Ödülü", "Diğer", "Türk Biyokimya Derneği",
(2013), "• Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik Ödülleri", "Kamu", "TÜBİTAK TEŞVİK", "TÜBİTAK", Teşvik Ödülleri
(2012), "• Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik Ödülleri", "Kamu", "TÜBİTAK TEŞVİK", "TÜBİTAK", Teşvik Ödülleri
(2004), "• Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik Ödülleri", "Kamu", "TÜBİTAK TEŞVİK", "TÜBİTAK", Teşvik Ödülleri
(2004), "•Poster dalında mansiyon ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Diğer", "Türk Biyokimya Derneği", Diğer
(2017), "Deneysel hematoloji dalında en iyi bildiri ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Hematoloji Derneği", Diğer
(2016), "Deneysel hematoloji dalında en iyi bildiri ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Hematoloji Derneği", Diğer
(2016), "Sitomegalovirus Viremisine Quantiferon CMV ile Ölçülen Interferon Gama Salınımının Etkilerine Yönelik Pilot Çalişma", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2016), "Notch-Ligandı +/- Fibronektin, Valproik asit +/-, Nikotinamid ile Kordon Kanı Kök Hücrelerinin ex vivo Ekspansiyonu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2017), "Maternal ve Fetal Serum Örneklerinde Hematopoietik Sitokinler Olan Kök Hücre Faktör (Stem Cell Factor=SCF) ve Granülosit Koloni Stimule Edici Faktör (G-CSF) Düzeylerinin ve in vitro Etkilerinin Karşılaştırılmalı Analizi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2017), "Gebelikte Kök Hücre Faktör (SCF) ve Granülosit Koloni Stimule Edici Faktör (G-CSF) Düzeyleri ve in vitro Etkileri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2017), "Multiple Miyelomada Killer Immunoglobulin-Like Reseptörleri (KIR) ve Ligandları ile HLA-GRUP C1 ve C2'nin Sıklığı", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2018), "KIR2DS4’ün Miyelom Plazma Hücrelerine Karşı Otolog veya Kordon Kanı Doğal Öldürücü Hücre Aracılıklı Toksisitede Rolü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2015), "Attitude of Turkish women towards umblical cord blood donation and storage: knowledge, concerns, decisions", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2016), "Ex Vivo Expansion of Human Umblical Cord Blood Hematopoietic Stem Cells (HSC) with Valproic Acid or Notch-Ligand +/− Fibronectin", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2017), "Ex vivo Expansion of Human Umbilical Cord Blood Hematopoietic Stem Cells (HSCs) with Valproic Acid (VPA) or Neurotrophic Factor", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2019), "Ex Vivo Expansion of Human Umbilical Cord Blood Hematopoietic Stem Cells with Valproic Acid or Nicotinamide is Able to Accelerate Engraftment in a NSG Mouse Transplant Model", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2020), "Bacterial contamination of umbilical cord blood collected at Ankara University cord blood bank", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2020), "KIR Genotype and KIR Ligand Phenotypes That Improve the in Vitro Cord Blood or Autologous NK Cell Mediated Cytotoxicity Against Myeloma Marrow Plasma Cells", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2016), "Ex Vivo Expansion of Human Cord Blood: Comparison of Enhancers", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2017), "A Preliminary Analysis of Inherited Immune Checkpoint Control in Multiple Myeloma:Relative Frequency of Inhibitory or Activating Type Killer Immunoglobulin like Receptors and Their Cognate Ligands HLA-C1 and -C2", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2018), "KIR 2DS4 May Influence Autologous and Cord Blood(CB) Natural Killer (NK)Cell Mediated in vitro Cytotoxicity Against Freshly Isolated Human Bone Marrow Myeloma Plasma Cells and Cell Lines", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
"İmmün Yanıtın Yeniden Düzenlenmesi Davetli Konuşma Hematolojik Kanserlerde İmmün Mekanizmaların Etyopatogenez ve Tedavide Rolü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Attitude of Turkish Women Towards Umblical Cord Blood Donation and Storage Knowledge Concerns Decisions", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Comparison of Red Blood Cell and Plasma Depletion Efficiencies of Two Methods from Cord Blood Automated Sepax Biosafe and Manual Celleffic CB Kaneka 20 European Hematology Association EHA Kongresi 11 14 Haziran 2015 Viyana Avusturya", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Maternal Body Mass Index And Estimated Fetal Weight May Predict Eligibility Of Donated Cord Blood Units An Algorithm Proposal", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"CMV Viremia and Infection Rates Following Transplantation of Cord Blood Units Collected and Stored by Ankara University Cord Blood Bank", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji",
"Burkholderia cepacia complex Isolation and Identification in a Turkish CF Unit Poster no 148", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji", "10.1016/S1569-1993(06)80132-3", "1569-1993",
"Matrix Metalloproteinase 9 Expression in Spleen During L donovani infection Poster no BA 7156", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Sensitivity of recA PCR for Direct Detection of Burkholderia cepacia complex BCC from Sputum of CF Patients Poster no 99", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji", "10.1016/S1569-1993(07)60089-7", "1569-1993",
"Influence of Serum on in vitro Susceptibility Testing of Echinocandins for Candida parapsilosis and Candida guilliermondii Poster no P 015", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Rapid Detection of Ciprofloxacin Resistance in Mycobacterium tuberculosis Clinical Isolates by Two Colorimetric Assays Poster no 2052", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Predominance of SCCmecIII Type MRSA Among Cystic Fibrosis CF Patients in Turkish Reference CF Center Poster no C 2608", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Impact of Donor and Cord Blood Unit Numbers on Finding a Suitable Match Within a Small Sized Registry TRAN", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Impact Of Maternal Thrombophilia On Donated Umblical Cord Blood Cellular Content", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Investigation of The Role of Matrix Metalloproteinase 9 Gelatinase B Enzyme In The Spleen During The Course of Experimental Visceral Leishmaniasis", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Performance of Different DNA Extraction Systems from Sputum Samples A Preliminary Study Poster no PP 736", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji", "10.1111/j.1742-4658.2006.05268.x",
"Rapid Detection of Isoniazid Resistance in Mycobacterium tuberculosis by Real Time PCR and Fluorescence Resonance Energy Transfer Poster no B 79", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Investigation of embB Codon 306 Mutations in Ethambutol Resistant Mycobacterium tuberculosis Strains by Polymerase Chain Reaction PCR and Fluorescence Resonance Energy Transfer FRET Methods Poster no P 80", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Comparison of Two Methods and Three Endpoints in Determination of in vitro Activity of Micafungin MCFG against Aspergillus Asp Poster no M 1490", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Eukaryotic Topoisomerase II Activity of Some Novel Fused Heterocyclic Compounds Poster no PS5 083", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Doğum Amaçlı Başvuran Hastaların Maternal ve Eşlenik Kordon Kanlarında Farklı Viral Antijenlere Karşı Oluşturulan IgG Antikor Düzeylerinin ve Transplasental Geçiş Oranlarının Karşılaştırılması Poster no 97", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->İmmünoloji",
"AÜTF Kordon Kanı Bankası KKB na Eylül 2013 Haziran 2014 Döneminde Başvuran Annelerde ve Kordon Kanı Ünitelerinde HBsAg Anti HBs ve Anti HBc IgG Varlığının Araştırılması ve Anne Bağışıklık Tipine Göre Antikor Geçiş Düzeylerinin Karşılaştırılması Poster no PS 199", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Ökaryotik Topoizomeraz II İnhibitör Etkisine Sahip Bazı Kaynaşmış Heterosiklik Bileşikler Poster no P100", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Biyokimya",
"Parafine Gömülmüş Arşiv Dokulardan Nükleik Asit Ekstraksiyonu için Standart Fenol Kloroform ve Spin Kolonlu Ticari Bir Yöntemin Karşılaştırılması Poster no 21", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Viseral Leishmaniasis İmmünopatolojis ve Matriks Metalloproteinaz 9 Enzim Ekspresyonunun Düzenlenmesi KONF 05", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Odontojenik Keratokist ve Ameloblastlarda İnterlökin 1 Alfa IL 1a Ekspresyonu ve IL 1a 889 Polimorfizminin İncelenmesi Poster no 175", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Endodontik Tedavide Kullanılan Çeşitli Medikamentlerin in vitro Antimikrobiyal Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Poster no P 77", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Kordon Kanı Hematopoietik Kök Hücre İçeriğini Belirlemek için CD34 Miktarı ve in vitro Granülositer Koloni Oluşturma CFU GM Arası İlişki Analizi Poster no 0161", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->İmmünoloji",
"Doğum Amaçlı Başvuran Hastaların Maternal ve Eşlenik Fetal Kordon Kanlarında Maternal Bağışıklık Tipine Göre Anti HBs IgG Düzeylerinin ve Transplasental Geçiş Oranlarının Karşılaştırılması Poster no 96", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->İmmünoloji",
"Kordon Kanı Bankacılığında Toplayıcı Bağımsız Perinatal Maternal Kabul Edilebilirlik Kriterleri Sözlü Bildiri no OP004", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
"AÜTF Kordon Kanı Bankası KKB na Eylül 2013 Haziran 2014 Döneminde Başvuran Bağışçı Annelerde ve Bebeklerinin Kordon Kanı Ünitelerinde CMV IgG Düzeylerinin ve AÜTF KKB Kaynaklı Kordon Kanı Nakilleri Sonrası CMV Enfeksiyonlarının Araştırılması Sözlü Bildiri no SS15", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Pharmacophore Analysis of Some Isosteric Fused Heterocyclics as Topoisomerase II Inhibitors Poster no B 18", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"High Antineoplastic Activity of New Heterocyclic Compounds in Cancer Cells with Resistance against Classical DNA Topoisomerase II Targeting Drugs", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",
"Antimicrobial Effects of Root Canal Medicaments Against Enterococcus faecalis and Streptococcus mutans Poster no 685", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Klinik Mikrobiyoloji",