Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Pınar Yurdakul Mesutoğlu

Pınar Yurdakul Mesutoğlu,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Doç Dr Pınar Yurdakul-Mesutoğlu 1978 yılında Ankara’da doğdu. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’ne tam zamanlı Araştırma Görevlisi olarak başlayan Dr Yurdakul-Mesutoglu, 2002 yılında “PCR ve FRET Yöntemleri Kullanılarak M. tuberculosis Suşlarında embB 306. Kodon Mutasyonu ile Oluşan Etambütol Direncinin Araştırılması” konulu Yüksek Lisans tezini tamamlayarak aynı bölümde Doktora çalışmalarına başladı. Doktora çalışmaları sırasında TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu sayesinde İngiltere’nin York şehrinde yer alan Hull York Tıp Fakültesi Enfeksiyon ve İmmünoloji AD’den kabul alan Dr Yurdakul-Mesutoğlu, Doktora tez çalışmalarının büyük bir bölümünü 2006-2007 yılları arasında misafir araştırmacı olarak çalıştığı bu bölümde gerçekleştirdi. Konusu “Viseral Leishmaniasis Sırasında Dalakta Gözlemlenen İmmunopatolojide Matriks Metalloproteinaz-9 (Jelatinaz B) Enzim Etkisinin Deneysel Hayvan Modeli Kullanılarak Araştırılması” olan tez çalışmasını 2008 yılında tamamladı ve görevine 2013 yılına kadar devam etti. 2013 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kordon Kanı Bankası’nda Mikrobiyoloji Uzmanı ve Kalite Kontrol Yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Yurdakul-Mesutoğlu, 2015 yılında Tıbbi Mikrobiyoloji Doçenti ünvanını aldı. 2016-2020 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD’de Öğretim Üyesi olarak görev aldı. Dr Yurdakul-Mesutoglu’nun temel araştırma alanları moleküler mikrobiyolojik tanı/ilaç direnci saptanması, M.tuberculosis ilaç direnci ve moleküler direnç saptama yöntemleri, Viseral Leishmaniasis immünopatogenezi ve hayvan modelleridir. İlaveten, Laboratuvar kalite kontrol yönetimi ve Kordon Kanı Bankası akreditasyonu, Kordon kanı mikrobiyolojisi, Kordon kanı kaynaklı kök hücrelerin ekspansiyonu, Doğal öldürücü hücrelerin (NK) immünoterapide kullanılması da önemli çalışma alanları arasındadır. Birçok ulusal/uluslararası makalesi, yurt içi ve yurt dışı bildirileri bulunan Dr Yurdakul-Mesutoğlu’nun günümüze kadar alınmış 4 ödülü bulunmaktadır. On beşten fazla bilimsel projede araştırmacı ve yönetici olarak çalışmış olan Yurdakul-Mesutoğlu 1 Eylül 2020 tarihinden beri İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD’de öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: M.tuberculosis, antimikrobiyal direnci, Leishmaniasis immünopatogenezi, kordon kanı bankacılığı ve mikrobiyolojisi, hematopoietik kök hücre ekspansiyonu, NK hücreleri

Temel Alanları: Tıbbi Mikrobiyoloji, 

(2004), "Poster Dalında Mansiyon Ödülü", "Diğer", "Türk Biyokimya Derneği",
(2013), "• Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik Ödülleri", "Kamu", "TÜBİTAK TEŞVİK", "TÜBİTAK", Teşvik Ödülleri
(2012), "• Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik Ödülleri", "Kamu", "TÜBİTAK TEŞVİK", "TÜBİTAK", Teşvik Ödülleri
(2004), "• Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik Ödülleri", "Kamu", "TÜBİTAK TEŞVİK", "TÜBİTAK", Teşvik Ödülleri
(2004), "•Poster dalında mansiyon ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Diğer", "Türk Biyokimya Derneği", Diğer
(2017), "Deneysel hematoloji dalında en iyi bildiri ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Hematoloji Derneği", Diğer
(2016), "Deneysel hematoloji dalında en iyi bildiri ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Hematoloji Derneği", Diğer