Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Öncü Akgül

Öncü Akgül,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlayan Dr. Öncü Akgül, Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında tamamladı. Doktora eğitimini ise 2018 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin Mikrobiyoloji Laboratuvarının rutin çalışmalarında 6 yıl görev aldı. Doktora eğitimini anaerop bakteriler ve direnç mekanizmaları üzerinde yaptı. ESCMID’in bir avrupa projesinde de yer alan Dr. Öncü Akgül, Antimikrobik Kemoterapi Günleri’nde yaptığı başka bir çalışmayla ikincilik ödülü aldı. Dr. Öncü Akgül, 2019 yılı Kasım ayı itibariyle İstinye Üniversitesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın akademik kadrosunda yeralmaktadır.

Araştırma Alanları: Anaerobik bakteriler, Antibiyotik duyarlılık , Bakteri identifikasyonu , Bakteriyel virülans faktörleri, Patojen mayalar

Temel Alanları: Tıbbi Mikrobiyoloji, 

(2014), "Poster ödülü", "Mesleki Dernekler", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti", Diğer