Faculty of Medicine

Academic Members

Öncü AKGÜL

Öncü Akgül,  Faculty Member, PhD

CV

Oncu Akgul who completed his undergraduate education at Gazi University Faculty of Science and Letters, Biology Department and her master's degree in Marmara University Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology. SHe completed her doctorate education in 2018 at Marmara University Faculty of Medicine, Medical Microbiology Department. SHe worked 6 years in the routine work of the Microbiology Laboratory of Marmara University Medical Faculty Hospital. SHe did her doctorate education on anaerobic bacteria and resistance mechanisms. SHe also took part in a European project of ESCMID. Oncu Akgül was awarded the second prize for another study she did on Antimicrobial Chemotherapy Days. Dr. Oncu Akgül has been working in the academic staff of Istinye University, Department of Microbiology and Clinical Microbiology as of November 2019

Research Areas: Pathogene yeast, Anaerobic bacteria, Bacterial identification, Antibiotic Resistance , Bacterial virulance factories

Main Areas: Tıbbi Mikrobiyoloji, 

Frequency and associated factors for carbapenem-non-susceptible Bacteroides fragilis group bacteria colonization in hospitalized patients: Case control study in a university hospital in Turkey
2021 - Uluslararası Hakemli
Indian Journal of Medical Microbiology, Ulger Toprak Nurver, AKGÜL ÖNCÜ, ÖZAYDIN AYŞE NİLÜFER, Altınkanat Gelmez Gülşen, SAYIN ELVAN, SİLİ ULUHAN, KORTEN VOLKAN, soyletir güner
Detection of beta-lactamase production in clinical Prevotella species by MALDI-TOF MS method
2020 - Uluslararası Hakemli
ANAEROBE, ULGER TOPRAK NURVER, AKGÜL ÖNCÜ, SOKİ JOZSEF, SÖYLETİR GÜNER, NAGY ELISABETH, LEITNER EVA, VYBO İNGRİD, TRİPKOVİC VESNA, JUSTESEN ULRIC, BAHAR TOKMAN HRİSİ, JEAN PIERRE HELENA, STİNGU SUZANA C, RODLOFF ARNE C, PAPARASKEVAS JOSEPH, URBAN EDIT, JAMAL VAFAA, ROTIMI VINCENT O, WELOO ALİDA C M, JEVERICA SAMO, KÜLEKÇİ HATİCE GÜVEN, TREFOR MORRIS, JEAN PIERRE HELENA, JEAN PIERRE HELENA, JEAN PIERRE HELENA, JEAN PIERRE HELENA, JEAN-PIERRE HELENE, JEAN PIERRE HELENA, STINGU SUZANA C, STINGU SUZANA C, STINGU SUZANA C
Detection of beta-lactamase production in clinical Prevotella species by MALDI-TOF MS method
2020 - Uluslararası Hakemli
Anaerobe, ÜLGER NURVER, AKGÜL ÖNCÜ, Soki Jozsef, soyletir güner, Nagy Elizabeth
İstanbul’da İki Merkeze ait Prevotella TürlerininGradiyent Test Yöntemiyle BelirlenenAntimikrobiyal İlaç Duyarlılığı
2020 - Uluslararası Hakemli
Mikrobiyoloji Bülteni, ÜLGER NURVER,AKGÜL ÖNCÜ,Külekçi Güven,soyletir güner
Patojen Gram-Pozitif Anaerop KoklarınAntimikrobiyal İlaçlara Duyarlılıkları:Türkiye’den Bir Üniversite Hastanesi Verileri
2020 - Uluslararası Hakemli
Mikrobiyoloji Bülteni, AKGÜL ÖNCÜ,soyletir güner,ÜLGER NURVER
Performance of mass spectrometric identification of clinical Prevotella species using the VITEK MS system: A prospective multi-center study
2018 - Uluslararası Hakemli
Anaerobe, ÜLGER NURVER,Alida Veloo,urban edit,Wybo Ingrid,Justesen Ulrik S,Jean-Pierre Helene,Morris Trefor,AKGÜL ÖNCÜ,Kulekci Guven,Soyletir Guner,Elisabeth Nagy
A multicenter survey of antimicrobial susceptibility of Prevotella species as determined by Etest methodology
2018 - Uluslararası Hakemli
Anaerobe, ÜLGER NURVER,veloo Alida,urban edit,Wybo Ingrid,Justesen Ulrik S,Jean-Pierre Helene,Morris Trefor,AKGÜL ÖNCÜ,Kulekci Guven,söyletir güner,Nagy Elisabeth
Screening of rectal swabs for carbapenem non-susceptible Bacteroides fragilis group bacteria in hospitalized children
2017 - Ulusal Hakemli
The journal of child, Karaaslan Ayşe,ÜLGER NURVER,akkoç gülşen,AKGÜL ÖNCÜ,Kepenekli Kadayifci Eda,Öcal Demir Sevliya,Nurhayat Yakut,Atıcı Serkan,Soysal Ahmet,Bakır Mustafa,soyletir güner
In Vitro Evaluation of Planktonic Growth on Experimental Cement-Retained Titanium Surfaces
2016 - Uluslararası Hakemli
Medical Science Monitor, BALCI NUR,ÇAKAN UMUT,AKGÜL ÖNCÜ,AKSU MEHMET BURAK,ÜLGER NURVER
Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde İzole EdilenClostridium difficile Kökenlerinin AntibiyotiklereDirenç Durumu
2011 - Ulusal Hakemli
Clinical and Experimental Health Sciences (MÜSBED), ÜLGER NURVER,İLKİ ZEYNEP ARZU,AKGÜL ÖNCÜ,soyletir güner
Hypertonic Sabouraud Dextrose Agar as a Substrate for Differentiation of Candida dubliniensis
2009 - Uluslararası Hakemli
Mycopathologia, AKGÜL ÖNCÜ,Cerikçioğlu Nilgün
Bacteroides fragilis izolatlarında Quorum Sensing aracılı uyarımın karbapenem direncine etkisinin araştırılması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Anaerop kan kültür şişeleri kullanılmalı mı? Gereksiz mi?
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji ,
ÜREMESIZ KAN KÜLTÜR ŞIŞELERINDEN KÖR PASAJ YAPILMASI: GEREKLI MI?
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Klinik örneklerden izole edilen Bacteroides türlerinin beta laktam grubu antibiyotiklere direnç durumunun belirlenmesi ve dirençten sorumlu genlerin araştırılması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
European surveillance study on antimicrobial susceptibility of Prevotella species
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Antimicrobial susceptibility of pathogenıc gram-positive anaerobıc cocci, data of a university hospital in Turkey
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Comparative evaluation of semi-automated and automated systems for identification of clinically relevant gram positive anaerobic cocci
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji ,
İki merkezden, klinik örneklerden izole edilen Prevotella izolatlarının tür düzeyinde dağılımı ve antibiyotiklere duyarlılık profilleri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
GDH pozitif, toksin a/b testi şüpheli veya negatif hastalarda C.difficile tanısında kültür ve toksijenik kültürün önemi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Clostridium difficile enfeksiyonunda glutamat dehidrogenaz ve toksin a/b testlerinin tanı değeri ve maliyet etkinliği
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Campylobacter spp. kökenlerinde antibiyotiklere direnç verileri izlenimi: 2014-2016
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Gram pozitif anaerop kokların antibiyotiklere duyarlılık profiller
2020 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Üremesiz kan kültür şişelerinden kör pasaj gerekli mi?
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Bacteroides fragilis izolatlarından Quorum Sensing aracılı uyarımın karbapenem direncine etkisinin araştırılması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Performance of mass spectrometric identification of clinical Prevotella species using the VITEK MS system: a prospective multi-centre Study
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
European surveillance study on antimicrobial susceptibility of Prevotella species
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Is blind passage from nonsignalling blood culture bottles necessary?
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Antimicrobial susceptibility of pathogenıc gram-positive anaerobıc cocci, data of a university hospital in Turkey
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Comparatıve evaluatıon of semı-automated and automated systems for ıdentıfıcatıon of clınıcally relevant gram posıtıve anaerobıc coccı.
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji ,
Poster ödülü
2014 - Diğer
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/ - Diğer