Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

İsmet  Demirtaş

İsmet Demirtaş,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Görevlisi

Lisans eğitimini Kocatepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde 2012 yılında tamamlayan İsmet DEMİRTAŞ, yüksek lisansını ise 2014 senesinde Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi (Tıp) Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimini “Stria longitudinalis medialis ve lateralis’lerin morfolojik analizi” tezi ile Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi (Tıp) Anabilim Dalı’nda 2017 yılında tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ile katıldığı ulusal ve uluslararası kongre ve kurslar bulunmaktadır. 2017 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak akademik yaşamını sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Diseksiyon Teknikleri, Anatomi ve Tıp Eğitimi, Aromaterapik Yaklaşımlar, E-Öğrenme

Temel Alanları: Anatomi, 

2021 - Distance education during social isolation: an evaluation of student attitudes and perceptions using the web-based learning environment instrument (WEBLEI)
DEMİRTAŞ İSMET, AYYILDIZ SEVİLAY, AYYILDIZ BEHÇET, KUŞ KORAL ÇAĞLAR. Anatomy, 15(2), 163-170.
2021 - A rare case report: bilateral occipital artery arising from the vertebral artery
DEMİRBAŞ AHMET TAHA, DEMİRTAŞ İSMET, SÖNMEZ TOPCU FEYZA, AYYILDIZ SEVİLAY, AYYILDIZ BEHÇET. Surgical and Radiologic Anatomy, 43(10),
2020 - Sosyal İzolasyon Döneminde Uzaktan Öğretim Modelinin Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
DEMİRTAŞ İSMET, AYYILDIZ SEVİLAY, AYYILDIZ BEHÇET, KUŞ KORAL ÇAĞLAR. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 29(5), 340-350.
2019 - Anatomi Eğitimi İçin Geliştirilmiş Mobil Uygulamalar
DEMİRTAŞ İSMET, ONAY TANER, GÜNERİGÖK FERHAT. Tıp Eğitimi Dünyası, 18(55), 41-49.
2019 - Stria longitudinalis medialis ve lateralis’in morfolojik olarak incelenmesi
DEMİRTAŞ İSMET,KILIÇ KUBİLAY DOĞAN,UYANIKGİL YİĞİT,YURTTAŞ CANAN. Dicle Tıp Dergisi, 725-734.
2016 - Investigation of the effects of aging on the expression of aquaporin 1 and aquaporin 4 protein in heart tissue
bıçakçı hikmet,sarsılmaz mustafa,OCAKLI SEDA,UYSAL MURAT,IRMAK SAPMAZ HİLAL,acar tolgahan,DEMİRTAŞ İSMET,DEMİRTAŞ İSMET,AÇIKGÖZ RAUF. The Anatolian Journal of Cardiology, 17(1), 18-23.
"A. carotis externa’nın ön dalları ve bifurcatio carotidis’in üç boyutlu BT anjiyografi ile geometrik morfometrik analizi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anatomi",
"Bana anatomiyi nasıl öğreneceğimi gösterebilir misin? -literatüre eleştirel bir bakış", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anatomi",
(2014), "Üç Boyutlu Multidedektör Bilgisayarlı Tomogrofide Orbita Ve Orbital Yapıların Morfometrik Analizi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Anatomi",