Faculty of Medicine

Academic Members

İsmet  Demirtaş

İsmet Demirtaş,  Faculty Member, PhD

CV
Faculty Member

İsmet Demirtaş graduated from the Physiotherapy and Rehabilitation department at Kocatepe University in 2012. He completed his master’s degree education in the Anatomy department at Kocatepe University in 2014. He started his Ph.D. program at Ege University in the department of Anatomy and graduated from it with the thesis “Morphologic study of medial and lateral longitudinal stria” in 2017. He has several papers published in national and international refereed journals, and there have been national and international congresses and courses that he attended. He has been working in the Department of Anatomy at Istinye University since 2017.

Research Areas: Dissections Techniques, Education of Anatomy and Medicine, Aromatherapy Approaches, E-Learning

Main Areas: Anatomi, 

2021 - Distance education during social isolation: an evaluation of student attitudes and perceptions using the web-based learning environment instrument (WEBLEI)
DEMİRTAŞ İSMET, AYYILDIZ SEVİLAY, AYYILDIZ BEHÇET, KUŞ KORAL ÇAĞLAR. Anatomy, 15(2), 163-170.
2021 - A rare case report: bilateral occipital artery arising from the vertebral artery
DEMİRBAŞ AHMET TAHA, DEMİRTAŞ İSMET, SÖNMEZ TOPCU FEYZA, AYYILDIZ SEVİLAY, AYYILDIZ BEHÇET. Surgical and Radiologic Anatomy, 43(10),
2020 - Sosyal İzolasyon Döneminde Uzaktan Öğretim Modelinin Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
DEMİRTAŞ İSMET, AYYILDIZ SEVİLAY, AYYILDIZ BEHÇET, KUŞ KORAL ÇAĞLAR. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 29(5), 340-350.
2019 - Anatomi Eğitimi İçin Geliştirilmiş Mobil Uygulamalar
DEMİRTAŞ İSMET, ONAY TANER, GÜNERİGÖK FERHAT. Tıp Eğitimi Dünyası, 18(55), 41-49.
2019 - Stria longitudinalis medialis ve lateralis’in morfolojik olarak incelenmesi
DEMİRTAŞ İSMET,KILIÇ KUBİLAY DOĞAN,UYANIKGİL YİĞİT,YURTTAŞ CANAN. Dicle Tıp Dergisi, 725-734.
2016 - Investigation of the effects of aging on the expression of aquaporin 1 and aquaporin 4 protein in heart tissue
bıçakçı hikmet,sarsılmaz mustafa,OCAKLI SEDA,UYSAL MURAT,IRMAK SAPMAZ HİLAL,acar tolgahan,DEMİRTAŞ İSMET,DEMİRTAŞ İSMET,AÇIKGÖZ RAUF. The Anatolian Journal of Cardiology, 17(1), 18-23.
"A. carotis externa’nın ön dalları ve bifurcatio carotidis’in üç boyutlu BT anjiyografi ile geometrik morfometrik analizi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anatomi",
"Bana anatomiyi nasıl öğreneceğimi gösterebilir misin? -literatüre eleştirel bir bakış", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anatomi",
(2014), "Üç Boyutlu Multidedektör Bilgisayarlı Tomogrofide Orbita Ve Orbital Yapıların Morfometrik Analizi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Anatomi",