Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Ilknur Dursun

Ilknur Dursun,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Dr. İlknur Dursun 2000 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesinde Biyolojik Bilimler Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı, Ocak 2005’de yüksek lisans derecesini “Doğum Öncesi Döneminde Alkole Maruz Bırakılan Wistar Sıçanlarda Aktivite, Kaygı ve Öğrenme Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi” konulu tezini vererek aldı. 2005 yılında 3 ay süreyle Louisiana Eyalet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Merkezi, Hücre Biyolojisi ve Anatomisi Bölümünden ve ODTÜ’den burs alarak araştırmalarda bulundu. 2007-2009 yılları arasında ODTÜ- UCDavis araştırma programı ortaklığı çerçevesinde Kaliforniya Üniversitesi Davis (UCDavis), Nörobiyoloji, Fizyoloji ve Davranış Bölümünde ve Sinirbilimleri Merkezinde doktora tez çalışmalarını yapmak üzere bulundu. Şubat 2011 yılında doktorasını “Doğum Sonrası Dönemde Etanolün Retina Ganglion Hücreleri ve Retina Genikulat Projeksiyonlarının Gelişimi Üzerindeki Toksik Etkileri” konusunda tamamladı. 2012-2020 yılları arasında farklı Vakıf Üniversitelerinde çalışan Dr. İlknur Dursun, Kasım 2020 tarihinden itibaren İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Perinatal dönemde (doğum öncesi ve /veya sonrası) toksin maruziyetinin (örn., etanolün) beyin gelişimine ve davranışa etkilerini hayvan modellerini kullanarak araştırmalarına devam etmektedir. Yeni doğan fare yavrularına (0-10 gün arası) başarı ile uyguladığı intübasyon tekniği ile teratojen maddeleri deney hayvanlarında modellemektedir. Klinik öncesi çalışmalar kapsamında deney hayvanlarında oluşturulan bozuklukları Rotarod /Accelerod, Açık Alan Testi, Zorunlu Yüzme Testi, Artı Labirent, 12 Kollu Radyal Labirent ve Morris Su Labirenti gibi çok geniş davranış testleri kullanarak öğrenme ve bellek, anksiyete, lokomotor aktivite, depresyon gibi davranışları test etmektedir. Davranış deneylerinin yanı sıra İmünohistokimya ve diğer boyama yöntemleri elde edilen beyin dokusu görüntülerini StereoInvestigator ve Neurolucida donanım ve yazılımları (mbfbioscience teknolojisi) kullanarak niceliksel nöroanatomik incelemeler yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Deneysel Beyin Araştırmaları, Davranışsal Sinirbilim, Gelişimsel Sinirbilim, Nöropsikofarmakoloji

Temel Alanları: Fizyoloji, 

2022 - The investigation of the effects of postnatal alcohol exposure on molecular content and antioxidant capacity of mice liver tissue
Algburi Ali Forat, DURSUN İLKNUR, GARİP USTAOĞLU ŞEBNEM. Elsevier BV, 310(),
2022 - The structural effects of Vitamin A deficiency on biological macromolecules due to ethanol consumption and withdrawal: An FTIR study with chemometrics
ELİBOL BİRSEN, SEVERCAN METE, Jakubowska Doğru Ewa, DURSUN İLKNUR, SEVERCAN FERİDE. Wiley, 15(),
2017 - Effects of prenatal binge-like ethanol exposure and maternal stress on postnatal morphological development of hippocampal neurons in rats
Jakubowska Doğru Ewa,DURSUN İLKNUR,ELİBOL BİRSEN,YÜRÜKER ALİ CELALETTİN SİNAN. International Journal of Developmental Neuroscience, 61(), 40-50.
2014 - Examination of Age-dependent effects of fetal ethanol exposure on behavior, hippocampal cell counts, and doublecortin immunoreactivity in rats
DURSUN İLKNUR,ELİBOL BİRSEN,Jakubowska Doğru Ewa,Telkes İlknur,KILIÇ ERTUĞRUL,CANAN SİNAN. Developmental Neurobiology, 74(5), 498-513.
2013 - Effects of early postnatal alcohol exposure on the developing retinogeniculate projections in C57BL/6 mice
DURSUN İLKNUR,Jakubowska Doğru Ewa,van der List Deborah,ELİBOL BİRSEN,Chapman Barbara,Berman Robert F. Alcohol, 47(3), 173-179.
2011 - Effects of Early Postnatal Exposure to Ethanol on Retinal Ganglion Cell Morphology and Numbers of Neurons in the Dorsolateral Geniculate in Mice
DURSUN İLKNUR,Jakubowska Doğru Ewa,van der List Deborah,Liets Lauren C,Coombs Julie L,Berman Robert F. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 35(11), 2063-2074.
2006 - Effects of prenatal alcohol exposure on activity, anxiety, and memory in young adult Wistar rats
DURSUN İLKNUR,Jakubowska Doğru Ewa,UZBAY İSMAİL TAYFUN. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 85(2), 345-355.
Effects of prenatal alcohol exposure in young adult Wistar rats impact on activity, anxiety, and memory
2010 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-8383-7058-3
DURSUN İLKNUR,Jakubowska Doğru Ewa
"Wistar sıçanlarda nörogenezden sorumlu dentate girus bölgesindeki granül hücrelerinin yaşa bağlı morfolojik ve fizyolojik değişimleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Biyoloji",
"Insight into hippocampus development during the first two postnatal months in control and fetal alcohol rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyoloji",
(2014), "NMDA receptor antagonism and prepulse inhibition test in behavioral models of schizophrenia", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sinirbilimi",
(2013), "Comparing postnatal development of the hippocampus in control and fetal-alcohol rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sinirbilimi",
(2013), "The effects of intracerebroventricular administration of STZ on insulin signaling pathway in rat brain", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sinirbilimi",
(2012), "Morphological Changes in Retina Ganglion Cells after Neonatal Ethanol Administration in Mice", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sinirbilimi",
(2010), "Investigation of Morphological Regeneration in The Neonatal Rat Hippocampus After Fetal Alcohol Administration", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sinirbilimi",
(2006), "Effects of chronic alcohol intake and withdrawal on memory and brain protein and lipid profiles assessed by FT– IR technique in young adult Wistar rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sinirbilimi",
(2005), "Effects of prenatal alcohol exposure on activity, anxiety and learning in young adult Wistar rats", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sinirbilimi",
(2009), "Confounding Factors, Gender and Age, in The Research of Fetal Ethanol Effects On Animal Behavior", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sinirbilimi",
(2009), "Effects of Postnatal Alcohol Exposure on Developing the Dorsal Lateral Genıculate Nucleus (dLGN) in the C57bl/6 Mice", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sinirbilimi",
(2006), "Effects of fetal alcohol on learning and memory are gender, age, and strain dependent", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sinirbilimi",
(2013), "Kontrol ve Fötal Alkole Maruz Kalmış Sıçanların Doğumdan Sonraki İlk İki Ayda Hippokampüs Gelişiminin İncelenmesi", "Ulusal", "Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji",