Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

İbrahim Çağatay  Acuner

İbrahim Çağatay Acuner,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Tıpta uzmanlık eğitimini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMUTF) (2002–2010) ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (YUTF) (İngilizce) (2010-2021) akademisyen olarak çalışmıştır. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2013 UTEAK ve 2019 UTEAK akreditasyon süreçlerinde, sırasıyla Koordinatör Yardımcısı ve Koordinatör olarak görev yapmıştır. OMUTF Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı'nın kurucularındandır. Yeditepe Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YÜTTAM) kurucularındandır. Erasmus Üniversitesi (Hollanda) Tıp Fakültesi Moleküler Mikrobiyoloji laboratuvarında araştırmacı olarak çalışmıştır. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Laboratuvarda Kalite Çalışma Grubu'nun kurucularındandır. Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği'nin ve ulusal laboratuvar kılavuz ve standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Uluslararası sertifikalarından bazıları şunlardır: “Microbial Typing Technologies: Practical Course with Theoretical Support”, “Training Course in Hospital Epidemiology”, “Stratejik Hastane Yönetimi”, “Complexity Science”, tıbbi laboratuvar kalite akreditasyonu ve kalite güvencesi yönetimi (multiple certificates). ORCID: 0000-0001-5790-2273.

Araştırma Alanları: Molecular Microbiology, Antibiotic Resistance, Evolutionary Dynamics, Translational Medicine, Complex Systems, Theory of Medicine, Mathematical Modelling, Evidence-Based Medicine , Network Theory, Medical Education, Philosophy of Science

Temel Alanları: Tıbbi Mikrobiyoloji, 

2015 - Antibacterial surface properties of various fluoride-releasing restorative materials in vitro.
SUNGURTEKİN EKÇİ ELİF, ACUNER İBRAHİM ÇAĞATAY. J Appl Biomater Funct Mater, 13(2),
2014 - Infectivity resistotype genotype clustering of methicillin resistant Staphylococcus aureus strains in the Central Blacksea Region of Turkey
Kırca Yılmaz S, Acuner IC, Strommenger B, Bek Y, Witte W. Mikrobiyoloji Bülteni, 48(1), 14-27.
2013 - Campylobacter data from a Turkish University hospital laboratory
Gurol Y, Kipritçi Z, Biçer S, Acuner IC, Vitrinel A, Celik G. Acta gastro-enterologica Belgica, 76(2), 266-7.
2012 - Nosocomial Clustering of Pandemic Influenza A H1N1 Virus Infection as a Source of Fever in Patients with Haematological Malignancy
Esen Saban. International Journal of Hematology and Oncology, 22(1), 31-35.
2012 - Seroprevalence of Bordetella pertussis immunoglobulin G antibodies among children in Samsun Turkey
Ozkal A, Sensoy G, Acuner C, Belet N, Güney AK. The Turkish journal of pediatrics, 54(1), 15-9.
2011 - Performance Evaluation of VITEK 2 System in Meropenem SusceptibilityTesting of Clinical Pseudomonas aeruginosa Isolates
Acuner Ibrahim Cagatay , Bayramoglu Gulcin , Birinci Asuman , Cihan Cigdem Cekic , Bek Yuksel , Durupinar Belma. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 45(3), 411-421.
2011 - Colorimetric Plate Method for Rapid Disk Diffusion Susceptibility Testing of Escherichia coli
Sener S., Acuner I. C., Bek Y., Durupinar B.. Journal of Clinical Microbiology, 49(3), 1124-1127.
2007 - P1854 Rethinking the applicability of Tenover criteria a model algorithm and a new dendrogram approach for the direct and wider application
Acuner I.C., Eroglu C.. International Journal of Antimicrobial Agents, 29(), 530-531.
2006 - Performance evaluation of the BD phoenix automated microbiology systemin meropenem susceptibility testing of clinical Pseudomonas aeruginosaisolates
Bayramoglu Gulcin , Acuner Ibrahim C. , Sinirtas Melda , Gedikoglu Suna , Durupinar Belma. SAUDI MEDICAL JOURNAL, 27(12), 1921-1923.
2006 - Unacceptable Performance and the Lack of Reproducibility Results in the Report of Colorimetric Methods for Early Detection of Vancomycin and Oxacillin Resistance in Staphylococcus aureus
Acuner I. C., Eroglu C., Yilmaz Coban A., Bozdogan B., Durupinar B., Appelbaum P. C.. Journal of Clinical Microbiology, 44(6), 2318-2319.
2005 - Fenol amonyum sülfat sedimentasyon yönteminin pulmoner tüberküloz tanisi için degerlendirilmesi
Akgüneş A, Coban AY, Taşdelen Fişgin N, Acuner I.C., Durupinar B.. Tüberküloz ve toraks, 53(3), 265-267.
2005 - Investigation of phospholipase activity of Candida species isolated from different clinical samples
Birinci A, Çekiç Cihan Ç, Bilgin K, Acuner Ç., Durupinar, B.. Mikrobiyoloji Bulteni, 39(2), 205-209.
2005 - Deep neck infection due to Lactococcus lactis cremoris a case report
Koyuncu M., Acuner İ. Ç., Uyar M.. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 262(9), 719-721.
2004 - Meningitis due to Pseudomonas stutzeri A case report
Taşdelen Fişgin N, Acuner IÇ. Mikrobiyoloji Bulteni, 38(3), 261-264.
2004 - Rapid identification of the Candida species from direct blood cultures by CHROMagar Candida
Birinci A, Akkurt L, Acuner C, Unlu M., Durupinar B.. Journal of International Medical Research, 32(5), 484-487.