Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Ayhan Mehmetoğlu

Ayhan Mehmetoğlu,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Dr. Ayham Abulaila 1982 yılında Filistin’de doğdu. 2000 yılında Elmohobon Lisesi’nden, 2007 yılında Sana’a Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2012-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mikrobiyoloji Doktorası yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin Mikrobiyoloji Laboratuvarının rutin çalışmalarında 6 yıl görev aldı. Doktora eğitimini Gram negatif çomaklarda karbapenamazlarin moleküler yöntemlerle araştırılması yaptı. 2020 yılı Mart ayı itibariyle İstinye Üniversitesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın akademik kadrosunda yeralmaktadır.

Araştırma Alanları: Moleküler Bakteriyoloji, Gram Negatif Bakteriler Bakteriyel Direnç, Aşı Geliştirme