Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Ayham  Abulaila

Ayham Abulaila,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Dr. Ayham Abulaila 1982 yılında Filistin’de doğdu. 2000 yılında Elmohobon Lisesi’nden, 2007 yılında Sana’a Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2012-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mikrobiyoloji Doktorası yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin Mikrobiyoloji Laboratuvarının rutin çalışmalarında 6 yıl görev aldı. Doktora eğitimini Gram negatif çomaklarda karbapenamazlarin moleküler yöntemlerle araştırılması yaptı. 2020 yılı Mart ayı itibariyle İstinye Üniversitesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın akademik kadrosunda yeralmaktadır.

Araştırma Alanları: Moleküler bakteriyoloji, Gram negatif bakteriler Bakteriyel direnç, aşı geliştirme

Temel Alanları: Tıbbi Mikrobiyoloji, 

2020 - In vitro evaluation of double carbapenem and colistin combinations against OXA-48, NDM carbapenemase-producing colistin-resistant Klebsiella pneumoniae strains
Erdem Fatma,ABULAILA AYHAM,Oncul Oral,Aktas Zerrin. Antimicrobial Resistance Infection Control, 9(1),
2017 - Comparison of the Novel Oxa-48 and Kpc K-SeT Assay, and Blue-Carba Test for the Detection of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae Using PCR as a Reference Method
Erdem Fatma,ABULAILA AYHAM,Oncul Oral,Aktas Zerrin. Clinical Laboratory, 63(03/2017),
2017 - The First Enterobacter cloacae Co-Producing NDM and OXA-48 Carbapenemases and Interhospital Spread of OXA-48 and NDM-Producing Klebsiella pneumoniae in Turkey
Haciseyitoglu Demet,Dokutan Aysegul,ABULAILA AYHAM,Erdem Fatma,Cag Yasemin,Ozer Serdar,Aktas Zerrin. Clinical Laboratory, 63(0708/2017),
2016 - First detection of NDM-1 with CTX-M-9, TEM, SHV and rmtC in Escherichia coli ST471 carrying IncI2, A/C and Y plasmids from clinical isolates in Turkey
Mahir Kapmaz,Erdem Fatma,ABULAILA AYHAM,Yeniaras Erhan,Oncul Oral,Aktas Zerrin. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 7(), 152-153.
(2016), "The BSAC travel grant to attend ECCMID 2016.", "Mesleki Dernekler", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "BSAC (British Society for Antimicrobial Chemotherapy)", Diğer
(2016), "ESCMID attending grant for ESCMID/ASM Conference.", "Mesleki Dernekler", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases", Diğer
(2015), "ESCMID attending grant 14th ESCMID Summer School.", "Mesleki Dernekler", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases", Diğer
(2015), "ESCMID attending grant for ESCMID Postgraduate Education Course", "Mesleki Dernekler", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases", Diğer