Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Mehmet Tokaç

Mehmet Tokaç,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

1981 doğumlu Mehmet Tokaç tıp eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Ardından 2011 yılında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinde cerrahi ihtisasını tamamladı. 2017 yılında doçent unvanı aldı. 2011-2012 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsünde multiorgan transplant (böbrek-karaciğer ve pankreas nakilleri) üzerine eğitim aldı. 2018 Nisan- 2019 Mart tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Yetişkin ve çocuk yaş grubunda kadavra ve canlı vericili nakiller ve hepatobilier cerrahi alanında deneyim sahibi olan Dr. Tokaç, 2017 yılından itibaren MLPcare sağlık grubu bünyesindeki İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’ da öğretim üyesidir. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Araştırma Alanları: Organ Nakli, Laparoskopik Cerrahi, Hepatobilier cerrahi

Temel Alanları: Genel Cerrahi, 

2015 - Breast Cancer Development after Prophylactic Subcutaneous Mastectomy A Case Report
DUMLU ERSİN GÜRKAN,TOKAÇ MEHMET,KILINÇ İBRAHİM,MURAT BAKİ YILDIRIM,YALÇIN SAMET,KILIÇ MEHMET. Journal of Universal Surgery,
2015 - Hemorrhoidectomy in Patients with Grade III or IV Disease Harmonic Scalpel Compared With Conventional Closed Technique
DUMLU ERSİN GÜRKAN,GÜRER AHMET,TOKAÇ MEHMET,MESUT ÖZDEDEOĞLU,BOZKURT BİRKAN,GÜLTEN KIYAK,KILIÇ MEHMET. International Archives of Medicine, 8(8),
2015 - Nonsurgical Treatment of Anal Fissure Nitroglycerin vs Surgical Procedure and Follow up
DUMLU ERSİN GÜRKAN,GÜRER AHMET,TOKAÇ MEHMET,MESUT ÖZDEDEOĞLU,GÜLTEN KIYAK,BOZKURT BİRKAN,YALÇIN SAMET,KILIÇ MEHMET. Global Journal of Medical Researchand Clinical Practice,
2015 - Successful kidney transplantation from a deceased donor with multiple renal vessel injury due to harvesting
TOKAÇ MEHMET,DUMLU ERSİN GÜRKAN,DURAK DOĞUKAN,YALÇIN SAMET,KILIÇ MEHMET. Journal of Universal Surgery,
2015 - Correlation of thyroid fine needle aspiration with final histopathology a case series
DUMLU ERSİN GÜRKAN,GÜLTEN KIYAK,BOZKURT BİRKAN,TOKAÇ MEHMET,ŞEFİKA BURÇAK POLAT,ÇAKIR BEKİR,GÜLER GÜLNUR,KILIÇ MEHMET. MİNERV A CHİRURGİCA, 68(2), 191-197.
2015 - Renal Vein Reconstruction for Harvesting Injury in Kidney Transplantation
BOZKURT BİRKAN,ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,TOKAÇ MEHMET,DUMLU ERSİN GÜRKAN,KILIÇ MEHMET. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(2), 256-258.
2015 - Comparison of Modified Limberg Flap and Karydakis Flap Operations in Pilonidal Sinus Surgery Prospective Randomized Study
TOKAÇ MEHMET,DUMLU ERSİN GÜRKAN,AYDIN SEYİT MURAT,YALÇIN SAMET,KILIÇ MEHMET. International Surgery, 100(5), 870-877.
2015 - Methylene blue as an antioxidant agent in experimentally induced injury in rat liver
BOZKURT BİRKAN,DUMLU ERSİN GÜRKAN,TOKAÇ MEHMET,Ozkardes ALPER BİLAL,ERGİN MERVE,SİBEL ORHUN,KILIÇ MEHMET. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 116(03), 157-161.
2015 - Our First Experience With Negative Pressure Incision Management System Implemented on the Clean Surgical Incision in the Renal Transplantation Recipient A Case Report
BOZKURT BİRKAN,TOKAÇ MEHMET,DUMLU ERSİN GÜRKAN,YALÇIN SAMET,KILIÇ MEHMET. Transplantation Proceedings, 47(5), 1515-1517.
2015 - Effect of Intraoperative Valsalva Maneuver Application on Bleeding Point Detection and Postoperative Drainage After Thyroidectomy Surgeries
TOKAÇ MEHMET,DUMLU ERSİN GÜRKAN,BOZKURT BİRKAN,HAYDAR ÖCAL,AYDIN CEVDET,YALÇIN SAMET,ÇAKIR BEKİR,KILIÇ MEHMET. International Surgery, 100(6), 994-998.
2015 - Hepatoprotective and antioxidant effects of lycopene in acute cholestasis
TOKAÇ MEHMET,AYDIN SEVTAP,TANER GÖKÇE,Alper Bilal ÖZKARDEŞ,TAŞLIPINAR Mine YAVUZ,DOĞAN MEHMET,DÜNDAR HALİT ZİYA,KILIÇ MEHMET,BAŞARAN ARİF AHMET,BAŞARAN AYŞE NURŞEN. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 45(), 857-864.
2015 - Healthy subjects knowledge of surgical complications a hospital based survey
YALÇIN SAMET,DUMLU ERSİN GÜRKAN,TOKAÇ MEHMET,PARLAK ÖMER,ÖZTÜRK LEVENT,KILIÇ MEHMET. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 45(), 888-894.
2014 - A Case of Successful Horseshoe Kidney Transplantation Extending the Cadaveric Donor Pool
BOZKURT BİRKAN,DUMLU ERSİN GÜRKAN,ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,TOKAÇ MEHMET,KILIÇ MEHMET. Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology, 9(1), 19-22.
2014 - Presacral Schwannoma A Case Report
ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,TOKAÇ MEHMET,YETİŞİR FAHRİ,BOZKURT BİRKAN,KILIÇ MEHMET. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(5), 417-4179.
2014 - Intraabdominal Hemorrage Due to Hepatic Cyst Rupture During CPR Case Report
TOKAÇ MEHMET,AYDIN GÖZDE BUMİN,YETİŞİR FAHRİ,YILDIRIM MURAT BAKİ,KILIÇ MEHMET. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(2), 42-44.
2014 - Early Versus Delayed Laparoscopic Cholecystectomy for Acute Cholecystitis A Prospective Randomized Study
Alper Bilal Özkardeş,TOKAÇ MEHMET,DUMLU ERSİN GÜRKAN,BOZKURT BİRKAN,çiftçi burak,Fahri Yetişir,KILIÇ MEHMET. International Surgery, 99(1), 56-61.
2014 - Retroperitoneal Hydatid Cyst Simulating İrreducible İnguinal Hernia Case report
ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,TOKAÇ MEHMET,FAHRİ YETİŞİR,BOZKURT BİRKAN,KILIÇ MEHMET. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(3), 243-245.
2014 - Correlation between the serum and tissue levels of oxidative stress markers and the extent of inflammation in acute appendicitis
DUMLU ERSİN GÜRKAN,TOKAÇ MEHMET,BOZKURT BİRKAN,MURAT BAKİ Yildirim,MERVE Ergin,YALÇIN SAMET,KILIÇ MEHMET. Clinics, 69(10), 677-682.
2014 - Management of idiopathic granulomatous mastitis dilemmas in diagnosis and treatment
Gulten Kiyak,DUMLU ERSİN GÜRKAN,Ibrahim KILINÇ,TOKAÇ MEHMET,SONER AKBABA,GÜRER AHMET,Alper BİLAL Ozkardes,KILIÇ MEHMET. BMC Surgery, 14(1), 66-.
2014 - Oxidative Stress and Lipid Peroxidation in the Ischemic Small Intestine Pathological and Biochemical Evaluation in a Rat model of Superior Mesenteric Ischemia
DUMLU ERSİN GÜRKAN,BOZKURT BİRKAN,GÜLTEN KIYAK,TOKAÇ MEHMET,Alper BİLAL Özkardeş,MERVE ERGİN,AYLİN KILIÇ YAZGAN,KILIÇ MEHMET. International Surgery, 99(6), 868-874.
2014 - Modified Extravesical Ureteroneocystostomy in Cadaveric Kidney Transplantation with Completely Duplicated Ureters A Case Report
BOZKURT BİRKAN,TOKAÇ MEHMET,DUMLU ERSİN GÜRKAN,ÖZLEM YARAR,KILIÇ MEHMET. Journal of Transplantation Technologies & Research, 4(02),
2014 - A general consideration of the importance of nutrition for critically ill patients
DUMLU ERSİN GÜRKAN,Mesut ÖZDEDEOĞLU,BOZKURT BİRKAN,TOKAÇ MEHMET,YALÇIN SAMET,ÖZTÜRK LEVENT,KILIÇ MEHMET. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 44(), 1055-1059.
2014 - Use of dynamic wound closure system in conjunction with vacuum assisted closure therapy in delayed closure of open abdomen
AKGÜN EBRU SALMAN,FAHRİ YETİŞİR,AKSOY ŞEMSİ MUSTAFA,TOKAÇ MEHMET,BAKİ YILDIRIM MURAT,KILIÇ MEHMET. Hernia, 18(1), 99-104.
2013 - Protective effects of curcumin against oxidative stress parameters and DNA damage in the livers and kidneys of rats with biliary obstruction
TOKAÇ MEHMET,TANER GÖKÇE,AYDIN SEVTAP,Alper Bilal Özkardeş,DÜNDAR HALİT ZİYA,Mine Yavuz Taşlıpınar,Ata Türker Arıkök,KILIÇ MEHMET,BAŞARAN ARİF AHMET,BAŞARAN AYŞE NURŞEN. Food and Chemical Toxicology, 61(), 28-35.
2013 - Cortex sparing laparoscopic adrenalectomy in a patient with Conn s syndrome
YETİŞİR Fahri,SALMAN EBRU,ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,TOKAÇ MEHMET,ÇİFTÇİ AHMET BURAK,KILIÇ MEHMET. Turkish Journal of Surgery, 38-41.
2013 - Placement of Expandable Intratracheal Silicon Stent for Riedel s Thyroiditis
DUMLU ERSİN GÜRKAN,YETISIR Fahri,Murat Baki YILDIRIM,TOKAÇ MEHMET,KILINÇ İBRAHİM,POLAT ŞEFİKA BURÇAK,TÜLİN GÜMÜŞ,KILIÇ MEHMET. Journal of Case Reports, 3(2), 334-338.
2013 - Duodenal Stromal Tumor A Rare Cause of Upper Gastrointestinal Bleeding
DUMLU ERSİN GÜRKAN,MESUT ÖZDEDEOĞLU,BOZKURT BİRKAN,TOKAÇ MEHMET,YALÇIN SAMET,KILIÇ MEHMET. Journal of Case Reports, 393-398.
2013 - Incidence of lymphoceles in patients undergoing renal transplantation and the effect of povidone iodine in treatment
BOZKURT BİRKAN,DUMLU ERSİN GÜRKAN,TOKAÇ MEHMET,KILIÇ MEHMET,aylı deniz. Indian Journal of Transplantation, 7(3), 70-73.
2013 - The Value of Oniko 2 Nail Loosener in Patients with Ingrowing Toe Nail Who Use Coumadin Pills
YETİŞİR fahri,SALMAN EBRU,İLKNUR BALTA,ÇİFTÇİ AHMET BURAK,AÇAR HASAN ZAFER,TOKAÇ MEHMET,ŞEKER DURAY,KILIÇ MEHMET. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 4(6), 499-501.
2013 - Künt Karın Travmalarının Non Operatif İzlemi Bir Vaka Sunumu
DUMLU ERSİN GÜRKAN,BOZKURT BİRKAN,TOKAÇ MEHMET,ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,KIYAK GÜLTEN,KILIÇ MEHMET. ORTADOĞU TIP DERGİSİ, 5(4), 239-241.
2013 - Cerrahi Hastalarda Malnütrisyon ve Beslenme Desteği
DUMLU ERSİN GÜRKAN,BOZKURT BİRKAN,TOKAÇ MEHMET,KIYAK GÜLTEN,ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,YALÇIN SAMET,KILIÇ MEHMET. ANKARA MEDİKAL JOURNAL, 13(1), 33-39.
2013 - Favorable Outcome of Renal Grafts With Multiple Arteries A Series of 198 Patients
BOZKURT BİRKAN,KOÇAK HÜSEYİN,DUMLU ERSİN GÜRKAN,MESCİ AYHAN,BAHADIR VAROL,TOKAÇ MEHMET,HAMİDOĞLU NECMİYE,ERTUĞ ZEKİ,SÜLEYMANLAR GÜLTEKİN,DİNÇKAN AYHAN. Transplantation Proceedings, 45(3), 901-903.
2013 - Patient and Graft Survival After Pre emptive Versus Non pre emptive Kidney Transplantation A Single Center Experience From Turkey
BOZKURT BİRKAN,AYŞE ÖZKAN KUMRU,DUMLU ERSİN GÜRKAN,TOKAÇ MEHMET,KOÇAK HÜSEYİN,SÜLEYMANLAR GÜLTEKİN,DİNÇKAN AYHAN. Transplantation Proceedings, 45(3), 932-934.
2013 - Antioxidant and antigenotoxic effects of lycopene in obstructive jaundice
AYDIN SEVTAP,TOKAÇ MEHMET,TANER GÖKÇE,ATA TÜRKER ARIKÖK,DÜNDAR HALİT ZİYA,Alper Bilal Özkardeş,MİNE YAVUZ TAŞLIPINAR,KILIÇ MEHMET,BAŞARAN ARİF AHMET,BAŞARAN AYŞE NURŞEN. Journal of Surgical Research, 182(2), 285-295.
2013 - Uzun Süreli Kronik Anal Fissürde Mukozal BantOluflumu
TOKAÇ MEHMET,YETİŞİR FAHRİ,ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,DURAK DOĞUKAN,KILIÇ MEHMET. KOLON REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ, 52-54.
2013 - Evaluation of necessity for mechanical bowel preparation before Milligan Morgan hemorrhoidectomy a randomized prospective clinical study
TOKAÇ MEHMET,BOZKURT BİRKAN,DUMLU ERSİN GÜRKAN,ALPER BİLAL ÖZKARDEŞ,MURAT BAKİ YILDIRIM,KILIÇ MEHMET. MİNERVA CHİRURGİCA, 68(4), 393-399.
2012 - Memenin Pirmer Anjiyosarkomu Olgu Sunumu
BOZKURT BİRKAN,TOKAÇ MEHMET,MURAT BAKİ YILDIRIM,KILIÇ MEHMET,HÜCMENOĞLU SEMA. FIRAT TIP DERGİSİ, 17(EK SAYI), 61-62.
2012 - Eriflkin Bir Hastada Lipoma Bağlı Gelişen ileoçekalİnvajinasyon Bir Olgu Sunumu ve LiteratürünDerlenmesi
YETİŞİR FAHRİ,SALMAN EBRU,ÖNAL İBRAHİM ÖZKAN,AYDIN SEYİT MURAT,TOKAÇ MEHMET,KILIÇ MEHMET. KOLON REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ, 25-29.
2012 - Revize Edilmiş Düz Stapler Tekniği ile LoopKolostomi Prolapsusunun Tamiri Olgu Sunumu
TOKAÇ MEHMET,BOZKURT BİRKAN,YETİŞİR FAHRİ,ÇİFTÇİ AHMET BURAK,KILIÇ MEHMET. KOLON REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ, 17-20.
2011 - Rupture of Hydatid Cyst of the Liver Due to MinorAbdominal Trauma A Case Report
TOKAÇ MEHMET,BAYAR BAHATTİN,DÜNDAR HALİT ZİYA,TURAN CELAL. European Journal of Surgical Sciences, 2(2), 42-44.
2011 - Nadir Yumuşak Doku Tümörü Dermatofibrosarkom Protuberans Olgu Sunumu
TOKAÇ MEHMET,KÖROĞLU DERYA,YILDIRIM AHMET VOLKAN,ARIKÖK ATA TÜRKER,SIRMALI MEHMET. Bozok Tıp Dergisi, 47-50.
2011 - Asemptomatik Safra Kesesi Tasi Olan Hastalarda Laparoskopik Kolesistektominin Gastrointestinal Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi
ÇETİNKÜNAR SÜLEYMAN,SERHAT TOKGÖZ,TOKAÇ MEHMET,BİLGEN KÖKSAL,CELEP RÜÇHAN BAHADIR,HASDEMİR OĞUZ,ATLI MESUT YAŞAR. ADÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 12(2), 5-10.
2010 - Collagen Sponge Application Versus Drainage Procedure in Pilonidal Sinus Surgery
MORAN MÜNEVVER,İSMAİL OSKAY KAYA,BAĞCIER HÜSEYİN,TOKAÇ MEHMET,ŞEKER GAYE EBRU,ÖZMEN MEHMET MAHİR. European Journal of Surgical Sciences, 5-10.
2006 - Laparoscapic Cholecystectomy in the Elderly
İSMAİL OSKAY KAYA,ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,ÖZDEMİR FATİH,ŞEKER GAYE EBRU,TOKAÇ MEHMET,ÖZMEN MEHMET MAHİR. Turkish Journal Of Medical Sciences, 357-360.
- Effects of Everolimus on A Rat Model of Cerulein Induced Experimental Acute Pancreatitis
ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,BOZKURT BİRKAN,DUMLU ERSİN GÜRKAN,TOKAÇ MEHMET,KILIÇ YAZGAN AYLİ,ERGİN MERVE,EREL ÖZCAN,KILIÇ MEHMET. Turkish Journal of Surgery,
- Traumatic Abdominal Wall Hernia After a Blunt Trauma A Case Report
DUMLU ERSİN GÜRKAN,TOKAÇ MEHMET,DURAK DOĞUKAN,YALÇIN SAMET,KILIÇ MEHMET. Journal of Clinical and Analytical Medicine,
Colon Polyps and the Prevention of Colorectal Cancer
2015 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN:
DUMLU ERSİN GÜRKAN,TOKAÇ MEHMET,KARAKOÇ DERYA
"A difficult case of ectopic Cushing s syndrome due to ACTH producing pheochromocytoma presented with normal fractionated urinary catecholamines and metanephrines", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları",
"Comparison Of Modified Primary Repair Marsupialisation And Limberg Flap Techniques For Pilonidal Disease A Prospective Randomized Study", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Prospective Randomized Trİal For Early Vs Delayed Laparoscopic Cholecystectomy For Acute Cholecystitis", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Intratrakeal Silicone Stent Placement To Treatment Schema Of Riedel s Thyroiditis A Case Report", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Parathyroid Cystadenoma A Case Report", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Tiroidektomize Hastalarda Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminin Lokal Bupivakain ile Kontrolü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Milligan Morgan Hemoroidektomi Öncesinde Mekanik Bağırsak Temizliği Gereklimi Prospektif Randomize Çalışma", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Hemoroidektomilerde Ultrasonik Dissektör ile Klasik Ligasyon Yönteminin Karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Tiroid İnce İğne Aspirasyonu ile Son Histopatolojinin Korelasyonu Bir Vaka Serisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Incidence of lymphoceles in patients undergoing renal transplantation", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Patient and Graft Survival After Preemptive Versus Non Preemptive Kidney Transplantation", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Aspergillus pneumonia in a renal transplant recipient", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Kumadin Kullanan Hastalarda Gelişen Tırnak Batmasında Oniko 2 Tırnak Telinin Yeri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Açık Batınlı Hastaların Vakum Destekli Kapama ve Dinamik Batın Kapama Teknikleri ile Yönetimi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Total Tiroidektomi Uygulanan Olgularda Insidental Malignite Oranlari", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Mide Kanseri Hastalarnda Serum Lipit Konsantrasyonlar Ile Hastalik Evre Mortalite Ilikisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Asemptomatik Safra Taşı Olan Hastalarda Laparoskopik Kolesistektominin Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Protective effects of curcumin on DNA damage induced by bile duct ligation", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi", "10.1016/j.toxlet.2011.05.401",
"Cerulein ile İndüklenmiş Deneysel Akut Pankreatit Modelinde Everolimus un Etkileri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Beyin Ölümü Sonrası Organ Bağış Oranı Organ Nakli Merkezimizin İlk Verileri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Preemptif Böbrek Nakli Organ Nakli Merkezimizin İlk Yıl Verileri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Acil Girişim Gerektiren Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Nadir Bir Nedeni Duodenal Gastrointestinal Stromal Tümör Bir Vaka Sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"İskemik İnce Barsakta Oksidatif Stres ve Lipid Peroksidasyonu Superior Mezenterik Arter İskemi Rat Modelinde Patolojik ve Biyokimyasal Değerlendirme", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Renal Transplant Alıcısında Cerrahi Kesi Üzerine Uygulanan Basınçlı İnsizyon Yönetim Sistemi ile İlk Deneyimimiz", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Kolon Obstrüksiuonunun Nadir Bir Sebebi Rektum Kanserini Taklit Eden Rektal Endometriozis", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Akut Apandisitte Oksidatif Stres Markerlarının Serum ve Doku Düzeyleriyle İnflamasyon Boyutu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Apandisit Kliniğini Taklit Eden Çekal Divertikülit 3 Vakalık Olgu Sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Basınçlı Pozitif Ventilasyonun Postoperatif Kanama Üzerine Etkisi Prospektif Randomize Çalışma", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Künt Karın Travmalarında Non Operatif İzlem Olgu Sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Bilateral Profilaktik Mastektomi Sonrası Meme Ca Gelişimi Bir Olgu Sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"HBsAg Pozitif Donörden HBsAg Negatif Alıcıya Renal Transplantasyon Organ Nakli Merkezimizin", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Rat Karaciğerinde Deneysel Olarak İndüklenmiş Devaskülarizasyon Hasarında Metilen Mavisinin Perfüze Olmayan Dokunun Tanımlanmasında ve Antioksidan Ajan Olarak Kullanımı", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Yoğun Bakımda Takipli Hastalarda Beslenmenin Önemine Genel Bakış Vaka Serisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası İnsizyonel Herni Gelişimi Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Perianal Fissür Tedavisinde Operatif Yaklaşımla Medikal Nitrat Tedavisinin Karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Cerrahi Hastalarda Enteral Nutrisyon", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Horseshoe kidney transplantation", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Erişkin Bir Hastada Lipoma Bağlı Gelişen İleoçekal İnvajinasyon Bir Olgu Sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Sigmoid Volvulus İle Birlikte Heterotpik Pankreas Dokusu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Kardiyopulmoner Canlandırma Sırasında Hepatik Kist rüptürüne Bağlı İntraabdominal Hemoraji Polikistik Böbrek Hastalığı Nedeniyle Periton Diyalizi Yapılan Hasta", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgu Sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Revize Edilmiş Düz Stapler Tekniği ile Loop Kolostomi Prolapsusunun Tamiri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Laparoskopik Kolesistektomide Dört Trokar Gerekli mi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Renal Transplantasyon Sonrası Lenfosel Görülme İnsidansımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Kadaverik Dönör Nefrektomi Sırasında Oluşan Renal Ven Hasarında Rekonstrüksyon Tekniği", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Deneysel Tıkanma İkterinde Likopenin Oksidatif DNA Hasarı Üzerine Etkileri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Deneysel İntestinal İskemi Reperfüzyon Modelinde Pentoksifilin ve Koenzim Q10 in Akciğer ve Karaciğer Hasarı Üzerine Etkileri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Protective Effect Of Lycopene On Oxidative Dna Damage Induced By Cholestasis", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",