Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Nuriye  Taşdelen Fışgın

Nuriye Taşdelen Fışgın,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nuriye Taşdelen-Fışgın 1970 yılında Berrin’de doğdu. Ortaöğrenimini Bursa Çelebi Mehmet Lisesi’nde tamamladı. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek, 1995 yılında Zonguldak Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Acil Servisi’nde mecburi hizmetine başladı. 1998-2002 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisasını yaptı. 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’da yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2011 yılında doçent oldu. 2015-2017 yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde görev yaptı. 2017-2019 yılları arasında T.C Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’nda profesör doktor olarak çalıştı. Ekim 2019 tarihinden itibaren İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapmaktadır. Ayrıca Liv-Ulus Hastanesinde çalışmaktadır. HIV/AIDS, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Sağlık Bakımı İle İlişkili İnfeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır. Yurt içi ve yurt dışındaki dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde makalesi vardır. Evli ve iki erkek çocuk annesidir.

Araştırma Alanları: HIV/AIDS, CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR, SAPLIK BAKIMI İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR

Temel Alanları: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 

2014 - Effect of Meropenem Against Multidrug resistant Mycobacterium tuberculosis
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. J Chemother, 20(), 395-396.
2013 - In Vitro Effect of Ankaferd Blood Stopper a Plant Extract Against Mycobacterium tuberculosis Isolates
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Mikrobiyol Bul, 47(1), 71-78.
2012 - Oxidative stress and antioxidant defense in patients with chronic hepatitis B
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Clin Lab, 58(3), 273-280.
2010 - The value of neopterin and procalcitonin in patients with sepsis
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. South Med J, 103(3), 216-219.
2010 - The effect of tigecycline and ertapenem against clinical isolates of Brucella melitensis detected by E test on different media
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Indian J Med Microbiol, 28(4), 370-371.
2009 - Kandidemi Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. İnfeksiyon Dergisi, 23(3), 97-103.
2009 - HIV AIDS Olgularının Değerlendirilmesi
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Klimik Dergisi, 22(), 18-20.
2009 - Initial high rate of misdiagnosis in Crimean Congo haemorrhagic fever patients in an endemic region of Turkey
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Epidemiol Infect., 7(), 1-6.
2009 - The Role of Ribavirin in The Therapy of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Early Use İs Promising
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 20(),
2009 - Antimicrobial Activity of Plant Extract Ankaferd Blood Stoper
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Fitoterapia, 80(), 48-50.
2009 - In vitro Effect of Reactive Nitrogen and Oxygen Intermediates Alone and in Combination with Some Antibiotics Against Brucella melitensis Clinical Isolates
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Mikrobiyol Bul, 43(), 19-26.
2009 - Infection Control Implemantations at Forensic Medicine Practice A National Survey in Turkey The American
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Journal of Forensic Medicine and Patholopy,
2009 - Risk factors for fatality in patients with Crimean Congo haemorrhagic fever
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Trop Doct,
2009 - Community acquired Pseudomonas stutzeri Meningitis in an Immunocompetent Patient
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Mikrobiyol Bul, 43(), 159-162.
2009 - An unusual case Moraxella catarrhalis endocarditis in an immunocompetent patient
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Mikrobiyol Bul,
2008 - Kolon Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Gelişen Cerrahi Alan İnfeksiyonları ve Risk Faktörleri
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. İnfeksiyon Dergisi, 22(), 141-145.
2008 - Beyin Cerrahisi Kliniğinde Hastaya Dayalı Aktif Sürveyansın Önemi
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. İnfeksiyon Dergisi, 22(), 135-140.
2008 - Escherichia coli Bakteriyemisi Olan Olguların Değerlendirilmesi
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Klimik Dergisi, 21(), 109-111.
2008 - Crimean Congo hemorrhagic fever and diffuse alveolar haemorrhage
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Trop Doct, 38(), 252-254.
2008 - Crimean Congo Hemorrhagic Fever Five Patients with Hemophagocytic Syndrome
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Am J Hematol, 83(), 73-76.
2008 - Panniculitis as The Initial Manifestation of Brucellosis a Case Report
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Am J Dermatopatho, 30(), 169-171.
2008 - Brucella Epididymo orchitis Relapsing Three Times Despite Treatment
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Int J Infect Dis, 12(), 215-217.
2007 - Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Clinic Medicine, 60-69.
2007 - Fever Giant Hepatic Cyst Pancytopenia and T cell Lymphoma
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Case Rep Clin Pract Rev, 8(), 203-206.
2007 - Fatal Tetanus Misdiagnosed Operated as Surgical Acute Abdomen
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Case Rep Clin Pract Rev, 8(), 169-171.
2007 - Adenoviral Keratokonjonktivit Epidemisinde Klinik Özellikler ve Salgınla Mücadele
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. MN Oftalmoloji, 14(), 197-200.
2007 - Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. İnfeksiyon Dergisi, 21(), 169-174.
2007 - Intracranial Aspergillosis in an Immunocompetent Patient
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Mikrobiyol Bul, 41(), 303-307.
2007 - Short communication Use of Cefoxitin Disc Diffusion Method for The Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus Clinical Isolates
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Mikrobiyol Bul, 41(), 109-113.
2007 - A Case of Secondary Syphilis with Hepatitis
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Mikrobiyol Bul, 41(), 291-296.
2007 - Mutant Prevention Concentrations of Tetracycline Rifampicin and Ciprofloxacin for Brucella melitensis
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. J Chemother, 19(), 596-598.
2007 - Crimean Congo hemorrhagic as an Indication for Use of Ribavirin
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Pak J Med Sci, 23(), 657-.
2006 - Acil Servise Başvuran Hastalar Arasındaki İnfeksiyon Hastalıklarının Sıklığının İncelenmesi
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Klimik Dergisi, 19(), 110-113.
2006 - Yaşlı Hastalardaki Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. İnfeksiyon Dergisi, 20(), 87-91.
2006 - Pyoderma Gangrenosum
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Klimik Dergisi, 19(), 82-84.
2006 - Alcaligenes xylosoxidans ın Neden Olduğu Bir Akut Meninjit Olgusu
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. İnfeksiyon Dergisi, 20(), 127-129.
2006 - Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyansı
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Mikrobiyol Bül, 40(), 245-250.
2005 - Fenol Amonyum Sülfat Sedimentasyon Yönteminin Pulmoner Tüberküloz Tanısı İçin Değerlendirilmesi
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Tuberk Toraks, 53(), 265-267.
2005 - Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinin Primer Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıklarının Kanlı Agarda Saptanması
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. İnfeksiyon Dergisi, 19(), 211-214.
2005 - Olgu Sunumu Vankomisine Dirençli Enterokoka Bağlı Bir Hastane İnfeksiyonu
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Mikrobiyol Bül, 39(), 351-355.
2005 - The Resazurin Microplate Method for Rapid Detection of Vancomycin Resistance in Enterococci
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. J Chemother,, 4(), 361-366.
2005 - Susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis to isoniazid and rifampin on blood agar
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. J Clin Microbiol, 43(), 1930-1931.
2004 - Sepsis
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 2(), 100-109.
2004 - Pseudomonas stutzeri nin Neden Olduğu Bir Menenjit Olgusu
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Mikrobiyoloji Bülteni, 38(), 261-264.
2004 - Septik Artrit
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Hipokrat Lokomotor, 5(), 122-127.
2003 - HIV AIDS Olgularında Ölüm Nedenleri
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. HIV/AIDS Dergisi, 6(),
2003 - Serebral Toxoplazma İnfeksiyonu ile Seyreden Bir HIV AIDS Olgusu
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. HIV/AIDS Dergisi, 6(), 51-54.
2003 - Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis ve SIRS Olgularında Prokalsitoninin Tanıdaki Rolü
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Yoğun Bakım Dergisi, 3(), 43-47.
2002 - Erişkinlerde Hepatit A İnfeksiyonu
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Viral Hepatit Dergisi, 8(), 455-458.
2002 - HIV AIDS Olgularında Tedavi Sürekliliğini Engelleyen Faktörler
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. HIV/AIDS Dergisi,, 5(), 105-107.
2002 - HIV AIDS Olgularında Antikardiyolipin Antikor ve Protein S Düzeyleri
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. HIV/AIDS Dergisi, 5(), 159-161.
2001 - Akut Hepatit A ve Plasmodium vivax Sıtması
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. İnfeksiyon Dergisi, 16(), 367-369.
2001 - Sıtma ve Bruselloz Koinfeksiyonu
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE. Sted Dergisi, 10(), 452-453.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
TAŞDELEN FIŞGIN NURİYE