Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Hikmet Koçak

Hikmet Koçak,  Prof. Dr.

Öğretim Üyesi

1968 yılında Ankara’da doğmuştur. 1991-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında Biyokimya Doçenti, 2012 yılında Profesör olmuştur. 2008-2019 yılları arasında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde çalıştığı yıllarda Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yatay Geçiş Komisyon üyeliği ile Tıp Fakültesi Entegre Sistem Yapılanma Süreci içinde çok sayıda kurul ve komisyonda da (Multidisipliner Uygulamalar Kurul, Senaryo Kurulu, Dönem I-II-II Ders Kurulları, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Beceri Sınav Komisyonu, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu, Öz Değerlendirme Komiteleri), Koordinatör, Koordinatör yardımcılığı veya üye olarak eğitim ve idari görevlerde bulunmuştur. 2008-2018 yılları arasında Türk Biyokimya Derneği İst. Şb. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilimsel Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2019 yılında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda göreve başlamıştır. Science Citation Index (SCI) ve SCI-Exp dergilerde yayınlanan 32, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 4 makalesi, kongre sempozyum gibi toplantılarda sunulan, tam metin veya özeti basılan 17 uluslararası ve 27 ulusal bildiri/poster sunusu, yürütücü ya da yardımcı araştırıcı olarak katıldığı 15 adet Araştırma Projesi bulunmaktadır. Üç çalışması ile ulusal bilimsel kongrelerde ödüle layık bulunmuştur. Dr. Koçak’ın uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 32 adet makalesi “Google Scholar” ile tarandığında 613 atıf yapıldığı görülmektedir. Web of Science ResearcherID’ye göre h-index 14’dür.

Temel Alanları: Tıbbi Biyokimya, 

2019 - Dietary curcumin and capsaicin: Relationship with hepaticoxidative stress and apoptosis in rats fed a high fat diet
TANRIKULU KÜÇÜK SEVDA,başaran küçükgergin canan,SÖĞÜT İBRAHİM,TUNÇDEMİR MATEM,ABBASOĞLU SEMRA,SEYİTHANOĞLU MUHAMMED,KOÇAK HİKMET,İYİDOĞAN YILDIZ. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 28(8), 1013-1020.
2019 - Dietary curcumin and capsaicin: Relationship with hepaticoxidative stress and apoptosis in rats fed a high fat diet
Tanrıkulu-Küçük Sevda,Başaran-Küçükgergin Canan,SÖĞÜT İBRAHİM,TUNÇDEMİR MATEM,Doğru Abbasoğlu Semra,KOÇAK HİKMET,Öner İyidoğan Yıldız. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 28(8), 1013-1020.
2017 - The effect of dietary curcumin on hepatic chymase activity and serum fetuin-A levels in rats fed on a high-fat diet
İYİDOĞAN YILDIZ,SEYİTHANOĞLU MUHAMMED,TANRIKULU KÜÇÜK SEVDA,KOÇAK HİKMET,Beyhan-Ozdas Sule,TOKER BEŞARET NECLA. JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, 41(3),
2017 - The effect of dietary curcumin on hepatic chymase activity and serum fetuin-A levels in rats fed on a high-fat diet
İYİDOĞAN YILDIZ,SEYİTHANOĞLU MUHAMMED,TANRIKULU KÜÇÜK SEVDA,KOÇAK HİKMET,ÖZDAŞ ŞULE,TOKER BEŞARET NECLA. JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, 41(3),
2017 - The effect of dietary curcumin on hepatic chymase activity and serum fetuin-A levels in rats fed on a high-fat diet
İYİDOĞAN YILDIZ,SEYİTHANOĞLU MUHAMMED,TANRIKULU KÜÇÜK SEVDA,KOÇAK HİKMET,BeyhanÖzdaş Şule,TOKER BEŞARET NECLA. Journal of Food Biochemistry, 41(3), 12347-.
2016 - The effect of dietary curcumin and capsaicin on hepatic fetuin-A expression and fat accumulation in rats fed on a high-fat diet
Seyithanoğlu Muhammet,İYİDOĞAN YILDIZ,Doğru Abbasoğlu Semra,TANRIKULU KÜÇÜK SEVDA,KOÇAK HİKMET,Beyhan Ozdas Sule,Kocak Toker Necla. ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 122(2), 94-102.
2015 - Serum fetuin-A and arginase-1 in human obesity model: Is there any interaction between inflammatory status and arginine metabolism?
TANRIKULU KÜÇÜK SEVDA,KOÇAK HİKMET,İYİDOĞAN YILDIZ,Seyithanoğlu Muhammet,Topparmak Erdal,Kayan Tapan Tuba. SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY INVESTIGATION, 75(4), 301-307.
2014 - Effect of curcumin on hepatic heme oxygenase 1 expression in high fat diet fed rats: is there a triangular relationship?
İYİDOĞAN YILDIZ,TANRIKULU KÜÇÜK SEVDA,Seyithanoğlu Muhammet,KOÇAK HİKMET,Doğru Abbasoğlu Semra,AYDIN ABDURRAHMAN FATİH,Beyhan Ozdas Sule,YAPIŞLAR HANDE,Kocak Toker Necla. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 92(10), 805-812.
2013 - Curcumin prevents liver fat accumulation and serum fetuin A increase in rats fed a high fat diet
Onerİyidoğan Yıldız, Koçak Hikmet, Seyidhanoğlu Muhammet, Gürdöl Figen, Gülçubuk Ahmet, Yildirim Funda, Cevik Aydın, Uysal Müjdat. J Physiol Biochem, 69(4), 677-686.
2013 - Urinary Nerve Growth Factor in Children with Overactive Bladder A Promising Noninvasive and Objective Biomarker
Tayfun OKTAR, Taner KOÇAK, Yıldız ÖNER İYİDOĞAN, S ERDEM, Muhammet SEYİTHANOĞLU, Orhan ZİYLAN, Hikmet KOÇAK. J Pediatr Urol, 9(5), 617-621.
2011 - Appetite regulating Hormones in Chronic Kidney Disease Patients
Yıldız ÖNER İYİDOĞAN, Figen GÜRDÖL, Hikmet KOÇAK, Pernur ÖNER, Pınar ÇETİNKAYA DEMİRCAN, Yaşar ÇALIŞKAN, Taner KOÇAK, Aydın TÜRKEN. Journal of Reanal Nutrition, 21(4), 316-321.
2011 - Serum asymmetric dimethylarginine and nitric oxide levels in obese postmenopausal women
Kocak Hikmet, Oner-Iyidogan Yıldız, Gurdol Figen, Oner Pernur, Esin Deniz. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 25(3), 174-178.
2010 - Collagen synthesis nitric oxide and asymmetric dimethylarginine in diabetic subjects undergoing hyperbaric oxygen therapy
Figen GÜRDÖL, Mahide CİMŞİT, Yıldız ÖNER İYİDOĞAN, Hikmet KOÇAK, S SENGÜN,Seda YALÇINKAYA DEMİRSÖZ. Physiol Res, 59(3), 423-429.
2009 - Dimethylarginines and inflammation markers in patients with chronic kidney disease undergoing dialysis
Oner-Iyidogan Yildiz, Oner Pernur, Kocak Hikmet, Gurdol Figen, Bekpinar Seldag, Unlucerci Yesim, Caliskan Yasar, Cetinalp-Demircan Pinar, Kocak Taner, Turkmen Aydin. Clinical and Experimental Medicine, 9(3), 235-241.
2008 - Early and Late Effects of Hyperbaric Oxygen Treatment on Oxidative Stress Parameters in Diabetic Patients
Figen GÜRDÖL, Maide CİMŞİT, Yıldız ÖNER İYİDOĞAN, Şermin KÖRPINAR, Seda YALÇINKAYA, Hikmet KOÇAK. Physiological Research, 57(1), 41-47.
2007 - Circulating ghrelin levels in obese women a possible association with hypertension
Öner‐İyi˙doğan Y., Koçak H., Gürdöl F., Öner P., İşsever H., Esin D.. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 67(5), 568-576.
2007 - Advanced oxidation protein products in obese women its relation to insulin resistance and resistin
Koçak H., Öner-İyidoğan Y., Gürdöl F., Öner P., Süzme R., Esin D., İşsever H.. Clinical and Experimental Medicine, 7(4), 173-178.
2005 - Cystatin C and creatinine as indices of glomerular filtration rate in the immediate follow up of renal transplant patients
Koçak H., Öner-İyidoğan Y., Gürdöl F., Koçak T., Nane İ., Genç S.. Clinical and Experimental Medicine, 5(1), 14-19.
2005 - The relation between serum MDA and cystatin C levels in chronic spinal cord injury patients
Koçak Hikmet, Öner-İyidoğan Yıldız, Gürdöl Figen, Koçak Taner, Esin Deniz. Clinical Biochemistry, 38(11), 1034-1037.
2005 - Evaluation of Leukocyte Arylsulphatase A Serum Interleukin 6 and Urinary Heparan Sulphate Following Tamoxifen Therapy in Breast Cancer
Yıldız ÖNER İYİDOĞAN, Pernur ÖNER, Hikmet KOÇAK, Abdul LAMA, Figen GÜRDÖL, Seldağ BEKPINAR, Nurettin UNUR, Zeynep ÖZBEK KIR. Pharmacological Research, 52(4), 340-345.
2004 - Indices of Oxidative Stress in Eutopic and Ectopic Endometrium of Women with Endometriosis
Yıldız ÖNER İYİDOĞAN, Hikmet KOÇAK, Figen GÜRDÖL, Düzgün KORKMAZ, Faruk BUYRU. Gynecol Obstet Invest, 57(4), 214-217.
2004 - Acute Phase Reactants in Allergic Airway Disease
Büyüköztürk Suna, Gelincik Asli Akkor, Genç Sema, Koçak Hikmet, Öneriyidogan Yildiz, Erden Sacide, Dal Murat, Çolakoglu Bahattin. The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 204(3), 209-213.
2004 - Determination of diagnostic and prognostic values of urinary interleukin 8 tumor necrosis factor and leukocyte arylsulfatase A activity in patients with bladder cancer
Koçak Hikmet, Öner-İyidoğan Yıldız, Koçak Taner, Öner Pernur. Clinical Biochemistry, 37(8), 673-678.
2004 - Urine 8 isoprostane F2 concentrations in patients with neurogenic bladder due to spinal cord injury
Öner-İyidoğan Yıldız, Koçak Hikmet, Gürdöl Figen, Koçak Taner, Erol Bülent. Clinica Chimica Acta, 339(1-2), 43-47.
2003 - Seminal plazma superoksid dismutaz ve total antioksidan düzeylerinin erkek infertilesine etkileri
Yıldız ÖNER İYİDOĞAN, Sema GENÇ, Hikmet KOÇAK, Emre AKKUŞ. Türk Üroloji Dergisi, 29(3), 296-300.
2003 - Serum prolidase I activity and some bone metabolic markers in patients with breast cancer in relation to menopausal status
Kır Zeynep Özbek, Öner Pernur, Iyidoğan Yıldız Öner, Türkmen Sembol, Koçak Hikmet, Koşer Murat, Küçücük Seden Özbilen. Clinical Biochemistry, 36(4), 289-294.
2003 - The Evaluation of C reaktive Protein Homocysteine and Vitamin B6 Concentrations in Behçet and Rheumatoid Arthritis Disease
Selda BEKPINAR, Hikmet KOÇAK, Yeşim ÜNLÜÇERÇİ, Sema GENÇ, Afet AKDAĞ KÖSE, Funda GÖGÜŞ. Clinica Chimica Acta, 329(1), 143-145.
2003 - Endometriosisli olguların ötopik ve ektopik endometrium dokusunda oksidatif hasar göstergeleri
Yıldız İYİDOĞAN, Hikmet KOÇAK, Figen GÜRDÖL, Düzgün KORKMAZ, Faruk BUYRU. Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 1(1), 1-6.
2002 - Comparison of the activities of Na K ATPase in brains of rats at different ages
Hikmet KOÇAK, Pernur ÖNER, Baria ÖZTAŞ. Gerontology, 48(5), 279-281.
2002 - Effect of exogenous melatonin on ethanol induced changes in Na K and Ca 2 ATPase activities in rat synaptosomes
Pernur ÖNER, Fisun ÇINAN, Hikmet KOÇAK, Figen GÜRDÖL. Neurochem Res, 27(12), 1619-1623.
2001 - Evaluation of Leukocyte Arylsulfatase A Activity in Patients With Breast Cancer and Benign Breast Disease
Sembol TÜRKMEN, Pernur ÖNER, Füsun ÇINAR, Hikmet KOÇAK, Güvenç GÜVENEN Hüseyin ALTUN, Yavuz ERYAVUZ. Cancer Lett, 166(1), 95-101.
2001 - The effect of Aminoguanidine on Diabetes Induced Inactivation of Kidney Na K ATPase in Rats
Yeşim ÜNLÜÇERÇİ, Hikmet KOÇAK, Gülay SEFEROĞLU, Selda BEKPINAR. Pharmacol Res, 44(2), 95-98.
2000 - Testis glutathione peroxidase and phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase activities in aminoguanidine treated diabetic rats
Yesim ÜNLÜÇERÇİ, Selda BEKPINAR, Hikmet KOÇAK. Arch Biochem Biophys, 379(2), 217-220.
2000 - Effects of streptozotocin induced diabetes and pentylenetetrazol induced seizure on brain cortex Ca2 ATPase activity in rats
Pernur ÖNER, Hikmet KOÇAK, Baria ÖZTAŞ. J Neurosci Res, 103(1), 33-40.
2000 - Kardiovasküler hastalıkların klinik tanısında serum İnterlökin 6 ve Tümör Nekroz Faktör düzeylerinin önemi
Sema GENÇ, Figen GÜRDÖL, Nihal SALMAYENLİ, Kerim GÜLER, İbrahim KELEŞ, Hikmet KOÇAk. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 63(4), 365-370.
2000 - Sex dependent changes in blood brain barrier permeability and brain Na K ATPase activity in rats following acute water intoxication
Baria ÖZTAŞ, Hikmet KOÇAK, Pernur ÖNER, Mutlu KÜÇÜK. J Neurosci Res, 62(5), 750-753.
1999 - Sağlıklı insanlarda eritrosit membranı Na K ATPaz ve Ca2 ATPaz aktivitelerine ve sialik asid düzeylerine yaşlanmanın etkisi
Hikmet KOÇAK, Pernur ÖNER. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 62(3), 307-310.
1997 - Brain cortex Na K ATPase activities in streptozotocin diabetic and pentyleneterazol epileptic rats
Pernur ÖNER, Baria ÖZTAŞ, Hikmet KOÇAK. Pharmacol Res, 36(1), 69-72.
(2014), "Kongre Ödülü", "Mesleki Dernekler", "DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Klinik Biyokimya Derneği", Çalışma Ödülü
(2013), "Uluslararası Katılımlı Kongre Lab Expo 2013", "Mesleki Dernekler", "DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD)", Çalışma Ödülü
(2004), "18. Ulusal Biyokimya Kongresi", "Mesleki Dernekler", "DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Biyokimya Derneği", Çalışma Ödülü