Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Hikmet Koçak

Hikmet Koçak,  Prof. Dr.

Öğretim Üyesi

1968 yılında Ankara’da doğmuştur. 1991-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında Biyokimya Doçenti, 2012 yılında Profesör olmuştur. 2008-2019 yılları arasında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde çalıştığı yıllarda Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yatay Geçiş Komisyon üyeliği ile Tıp Fakültesi Entegre Sistem Yapılanma Süreci içinde çok sayıda kurul ve komisyonda da (Multidisipliner Uygulamalar Kurul, Senaryo Kurulu, Dönem I-II-II Ders Kurulları, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Beceri Sınav Komisyonu, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu, Öz Değerlendirme Komiteleri), Koordinatör, Koordinatör yardımcılığı veya üye olarak eğitim ve idari görevlerde bulunmuştur. 2008-2018 yılları arasında Türk Biyokimya Derneği İst. Şb. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilimsel Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2019 yılında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda göreve başlamıştır. Science Citation Index (SCI) ve SCI-Exp dergilerde yayınlanan 32, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 4 makalesi, kongre sempozyum gibi toplantılarda sunulan, tam metin veya özeti basılan 17 uluslararası ve 27 ulusal bildiri/poster sunusu, yürütücü ya da yardımcı araştırıcı olarak katıldığı 15 adet Araştırma Projesi bulunmaktadır. Üç çalışması ile ulusal bilimsel kongrelerde ödüle layık bulunmuştur. Dr. Koçak’ın uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 32 adet makalesi “Google Scholar” ile tarandığında 613 atıf yapıldığı görülmektedir. Web of Science ResearcherID’ye göre h-index 14’dür.