Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Ayça KARAGÖZ KÖROĞLU

Ayça Karagöz Köroğlu,  Araştırma Görevlisi

CV

2008-2013 yılları arasında Anadolu Üniversitesi’nde Biyoloji Bölümünde Lisans eğitimini onur derecesi ile tamamladı. 2013-2014 yıllları arasında dil eğitimini Amerikada dil okulunda (ELC) tamamladı. 2015-2018 yıllları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisansını onur derecesi ile tamamladı. Yüksek Lisansı sırasında Parkinson hastalığı deneysel hayvan modelleri, Epilepsi ile ilgili araştırmalar gerçekleştirdi. 2018 yıllında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2018-2019 Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde Tübitak 1003 Proje bursiyeri olarak karaciğer kanser hücrelerinin kanserojen özellikleri morfolojik, fonksiyonel değişimleri üzerine çalıştı. 2019 yılında İstinye Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak başladı.

Araştırma Alanları: Mezenkimal Kök Hücreler, Nöroinflamasyon, Nörobilim

Temel Alanları: Histoloji ve Embriyoloji, 

Cardiac effects of dapagliflozin in diabetic rats with subacute exposure
2022 - Uluslararası Hakemli
İstanbul Journal of Pharmacy, BORAN TUĞÇE, KARACA BAHAR USLU, KARAGÖZ KÖROĞLU AYÇA, KAPTAN ENGİN, ERCAN FERİHA, ÖZHAN GÜL
Nesfatin-1 ameliorates oxidative brain damage and memory impairment in rats induced with a single acute epileptic seizure
2022 - Uluslararası Hakemli
Life Sciences, ARABACI TAMER SEVİL, KOYUNCUOĞLU TÜRKAN, KARAGÖZ KÖROĞLU AYÇA, AKAKIN DİLEK, YÜKSEL MERAL, YEGEN BERRAK
Effect of Bumetanide on Facial Nerve Regeneration in Rat Model
2021 - Uluslararası Hakemli
Otolaryngology–Head and Neck Surgery, Longur Ecem Sevim,Yiğit Özgür,Kalaycık Ertugay Çiğdem,Araz Server Ela,Adatepe Turgut,KARAGÖZ KÖROĞLU AYÇA,AKAKIN DİLEK,ORUN OYA
High-fat Diet Enhances Gastric Contractility, but Abolishes Nesfatin-1-induced Inhibition of Gastric Emptying
2021 - Uluslararası Hakemli
Journal of Neurogastroenterology and Motility, ÖZDEMİR KUMRAL ZARİFE NİGAR, KOYUNCUOĞLU TÜRKAN, ARABACI TAMER SEVİL, KAYA ÖZLEM TUĞÇE, KARAGÖZ KÖROĞLU AYÇA, YÜKSEL MERAL, YEGEN BERRAK
Modulation of YAP1 expression and other related signaling pathways in HepG2 cells by extracellular matrix, contact inhibition and cell density
2020 - Uluslararası Hakemli
HEPATOLOGY, AKTAŞ RANAN GÜLHAN,AKBULUT ZEYNEP,DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK,KARAGÖZ KÖROĞLU AYÇA,SİTAR MUSTAFA ERİNÇ,BAYSAN MEHMET
THE EFFECTS OF TEMPERATURE AND CARBONDIOXIDE CHANGES RELATED TO TYPE I COLLAGEN PRESENCE ON HEPATOCELLULAR CARCINOMA CELLS.
2020 - Uluslararası Hakemli
Research and Science Today, AKBULUT Zeynep,KAVAKLI Ayşe Ozge,KARAGÖZ KÖROĞLU AYÇA,MARAS Hatice,AKTAS Ranan Gülhan
Oestrogen receptor ER alpha and ER beta agonists ameliorate oxidative brain injury and improve memory dysfunction in rats with an epileptic seizure
2019 - Uluslararası Hakemli
EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY, Koyuncuoglu Turkan,Tamer Sevil Arabaci,ERZİK CAN,KARAGÖZ KÖROĞLU AYÇA,Akakin Dilek,Yuksel Meral,YEGEN BERRAK
The Combination of Nesfatin-1 and Phenytoin Has a Synergistic Effect in Improving Seizure-induced Neuronal Damage and Memory Dysfunction in Rats
2016 - Uluslararası Hakemsiz
ACTA PHYSIOLOGICA, ARABACI TAMER SEVİL, KOYUNCUOĞLU TÜRKAN, KARAGÖZ KÖROĞLU AYÇA, AKAKIN DİLEK, ERZİK CAN, YÜKSEL MERAL, YEGEN BERRAK
Nesfatin-1 improves oxidative skin injury in normoglycemic or hyperglycemic rats
2016 - Uluslararası Hakemli
PEPTIDES, Solmaz Ali,Bahadir Elif,Gulcicek Osman B.,Yigitbas Hakan,Celik Atilla,KARAGÖZ KÖROĞLU AYÇA,Ozsavci Derya,ŞİRVANCI SERAP,ÖZSAVCI DERYA,Yegen Berrak C.
LAYERED DOUBLE HYDROXIDE NANOPARTICLE-REINFORCED BONE TISSUE ENGINEERING SCAFFOLDS
2021 - Uluslararası
Mühendislik Temel Alanı>Biyomühendislik>Biyomalzeme >Biyomateryaller ,
Apigenin’in hafif travmatik beyin hasarı modelinde olası antienflamatuar, antioksidan ve nöroprotektif etkisinin incelenmesi
2021 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Histoloji ve Embriyoloji ,
Hafif travmatik beyin hasarı modelinde niasin'in olası antienflamatuvar, antioksidan ve nöroprotektif etkilerinin incelenmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Histoloji ve Embriyoloji ,
Effects of Nesfatin-1 on Rat Model of Parkinson’s Disease Induced By 6-Hydroxydopamine
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beyin ve Sinir Cerrahisi ,
The effect of 3D- microenviroment and level of collogen type 1on immunomodulatory genes, wnt signaling pathway and alpha-fetaprotein expression in hepatocellular carcinoma: Agenomic, morfological and functional comparative study
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji ,
Parkinson hastalığı sıçan modelinde ghrelinin gastrointestinal fonksiyon bozukluğu üzerine etkileri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji ,
Pretreatment With Estrogen, Progesterone or Estrogen Receptor Agonists Alleviate Oxidative Brain Damage and Improve Memory Dysfunction Induced by A Single Epileptic Seizure.
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji ,
Nesfatin-1 improves seizure-induced neuronal damage and memory dysfunction in rats.
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji ,
Estrogen receptor agonists improved seizure-induced memory dysfunction and increased immunoreactivity for GABA(A)α1 in rats.
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji ,
Effects of estrogen and androgen on seizure-induced oxidative brain damage in rats
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji ,
Sıçanlarda Epileptik Nöbete Bağlı Gelişen Oksidatif Beyin Hasarı ve Bellek Disfonksiyonununda Nesfatin-1’in İyileştirici Etkileri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji ,
Nesfatin-1 and phenytoin have synergistic effects inimproving seizure-induced neuronal damage and memory dysfunction in rats.
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji ,
Nesfatin-1 improves oxidative skin injury in normoglycemic or hyperglycemic rats
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji ,
Biochemical, Behavioural and Morphological Investigation Of The Effects Of Ghrelinon Neuronal Damage and Gastric Motility in A Parkinson’xxs Disease Model Of Rats
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beyin ve Sinir Cerrahisi ,
Experimental Parkinson Disease (PD) Alters Severity of Colitis in Rats
2019 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoloji ,
Effects of Nesfatin-1 on Rat Model of Parkinson’s Disease Induced By 6-Hydroxydopamine
2018 - Uluslararası ISSN 2329-6895
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji ,