Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Mehmet Levhi  Akın

Mehmet Levhi Akın,  Prof. Dr.

CV
Faculty Member

Prof. Dr. M. Levhi Akın, 1961 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adapazarı’nda tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi’nden 1979 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı Tıp Fakültesi öğrenimini 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde tamamladı. GATA’da Mezuniyet Sonrası Askeri Tıp Eğitimini tamamladıktan sonra Kars’ta 14ncü Mekanize Tugay Revir Baştabipliği yaptı. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde Genel Cerrahi Uzmanlık Öğrenciliğine başladı ve 1993 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Kıbrıs Girne Askeri Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanlığı yaptı. 1995 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Genel Cerrahi Yardımcı Doçentliğine başladı. Bir yıl süre ile Londra/İngiltere’de staj tahsili yaptı. 2000 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2007 yılında Genel Cerrahi Profesörü oldu. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde sırasıyla Acil Servis Şefliği, Genel Cerrahi Servis Şefliği, Kalp ve Damar Cerrahisi Servis Şefi Vekilliği, Cerrahi Hastalıklar Bölüm Başkanlığı ve Baştabip İlmi Yardımcılığı yaptı. Halen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanlığı ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini ve Liv Hospital Genel Cerrahi Bölümü, Meme Cerrahisi Ünitesi sorumluluğu görevlerini sürdürmektedir. Yoğun Bakım Dergisi Editörlüğü, Balkan Military Medical Review Danışma Kurulu Üyeliği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dergisi ve Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, World Journal of Surgery, Indian Journal of Surgery, Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvasiv Cerrahi Dergisi, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dergisi, Turkish Journal of Gastroenterology, Gülhane Tıp Dergisi ve Gazi Tıp Dergisi Makale Danışmanlığı yapmaktadır. İstanbul Tabip Odası, Türk Cerrahi Derneği, İstanbul Cerrahi Derneği, Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, St Mark’s Association, International Society of Surgery (ISS), European Society of Coloproctology (ESCP), American Society of Colorectal Surgeons (ASCRS), American Collage Surgeons (ACS) ve European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA) üyelikleri bulunmaktadır. 45 adet uluslararası ve 60 adet ulusal makalesi, 119 adet uluslararası ve 101 adet ulusal bildirisi, 835 aldığı atıf, 8 adet kitap bölüm yazarlığı, 7 adet kitap bölüm çevirisi, 1 adet kitap çeviri editörlüğü, aldığı 3 adet bilimsel ödül, 6 adet uluslararası konferans sunumu, 17 adet uluslararası konferans oturum başkanlığı, 46 adet ulusal konferans sunumu, 53 adet ulusal konferans oturum başkanlığı, 15 adet tez yöneticiliği bulunmaktadır.