Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Turgut Aksoy

Turgut Aksoy,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Eğitimi: • VKV Koç Özel Lisesi 1996-2003 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Çanakkale Tıp 2003-2010 Çalıştığı Kurumlar: • Muş Yeşilova Sağlık Ocağı 2010-2010 • Şırnak Halk Sağlığı Laboratuvarı Uz. Dr. 2015-2016 • Bezmialem Vakıf Üniversitesi T. Biyokimya ABD, Uz. Dr. 2017-2021 • İstinye Üniversitesi Merkez Laboratuvarı, Uz. Dr. 2021 Uzmanlık Tez Konusu: Meme kanseri riskinin belirlenmesinde adiponektinin rolü YURTDIŞI YAYINLAR 1-Vehapoglu A, Turel O, Turkmen S, Inal BB, Aksoy T, Ozgurhan G, Ersoy M, Are Growing Pains Related to Vitamin D Deficiency? Efficacy of Vitamin D Therapy for Resolution of Symptoms., 2015;24(4):332-8 YURTİÇİ YAYINLAR 1- Aksoy T, Trablus DC, Aral H, Serin E, Talu CK Significantly Lower Serum Adiponectin Levels in the Postmenopausal Age may be Specific for Breast Cancer Risk., İstanbul Med J 2020; 21(5): 355-61 (Tezim) ULUSLARARASI BİLDİRİLER Sözlü Bildiriler 1- Aksoy et. al, Hastanelerde yalın yönetim tekniklerinin hasta ve hastane çalışanlarına katkıları : Bir anket çalışması, QPS 2013- 7. Uluslar arası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 2013, Antalya Poster Bildiriler 1- Savaş Z, Keleş A, Ayan N, Aksoy T, Serin N. ACCEPTABLE LIMITS FOR BLOOD DRAW LEVELS IN COMPLETE BLOOD COUNT; IFCC-WorldLab Istanbul, 2014, Istanbul, Türkiye, P 0961 2- Aksoy T, İnal B, Serin E, Aral H, THE EFFECT OF BLOOD GLUCOSE REGULATION ON MEAN PLATELET VOLUME (MPV) IN TYPE II DIABETES MELLITUS PATIENTS, IFCC-WorldLab Istanbul, 2014, Istanbul, Türkiye P 0455. 3- Aksoy et. al, HbA1C Ölçümünde Lateks Aglütinasyon İnhibisyonu ve HPLC yöntemlerinin karşılaştırılması, 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, 2011, Adana, Turkey, P-001 KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ “Current Essentials of Medicine'', Chapter 22 Poisoning. “Mitochondrial Medicine”, Chapters 9, 16

Araştırma Alanları: Meme Kanseri