Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Ümit Koç

Ümit Koç,  Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

Doğan uğur,KOÇ ÜMİT,Mayir Burhan,Habibi Mani,Doğan Berna,Gömceli İsmail,Bülbüller Nurullah. (2015), Life threatening intrathyroidal parathyroid adenoma, İnternational Journal of Clinical and Experimental Medicine, 15(8(1)), 1501-1503.
Doğan Uğur,Gömceli İsmail,KOÇ ÜMİT,Habibi Mani,Bülbüller Nurullah. (2014), Rectal Dieulafoy Lesions A Rare Etiology of Chronic Lower Gastrointestinal Bleeding, Case Reports in Medicine, 2014(), 1-3.
KOÇ ÜMİT,Doğan Uğur,Gömceli İsmail,Habibi Mani,Süren Dinç,Ali Neşet Cirit,Bülbüller Nurullah. (2014), Are colon neoplastic lesions associated with stomach helicobacterpylori infection, American Journal of Experimental and Clinical Research, 1(3), 56-59.
Mayir Burhan,Doğan Uğur,KOÇ ÜMİT,Aslaner Arif,Bilecik Tuna,Ensari Cemal,Çakır Tuğrul,Oruç Mehmet Tahir. (2014), Safety and effectiveness of three port laparoscopic cholecystectomy, İnternational Journal of Clinical and Experimental Medicine, 15(7(8)), 2339-2342.
Öner Osman Sezai,Gündüz Umut Rıza,KOÇ ÜMİT,Karakaş Barış Rafet,Harmandar Ferda,Bülbüller Nurullah. (2014), Management of a complicated buried bumper syndrome with a technique involving dye test cannulation and extraction, Endoscopy, 46(S 01), 238-239.
Doğan Uğur,KOÇ ÜMİT,Gömceli İsmail,Habibi Mani,Gandi Cincin Tarık,Bülbüller Nurullah. (2014), Unusual Two Foreign Bodies in Rectum Case Report, Journal of Medical Cases, 5(3), 155-156.
Mayir Burhan,Ensari Cemal Özben,Bilecik Tuna,KOÇ ÜMİT,Karakoyun Demirci Rojbin,Oruç Mehmet Tahir,bülbüller Nurullah. (2014), Laparoskopik splenektomi, Ege Tıp Dergisi, 53(2), 71-74.
Arduçoğlu Merter Ayşe,Bilecik Tuna,Mayir Burhan,Doğan Uğur,KOÇ ÜMİT,Oruç Tahir. (2014), Situs İnversus Totalisli Bir Hastada Laparoskopik Apendektomi Olgu Sunumu, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 28(3), 145-147.
Habibi Mani,Gürgün Müslüm,KOÇ ÜMİT,Kazak Mehmet Altuğ,Bülbüller Nurulah. (2014), İnguinoskrotal Mesane Herniasyonu, Türkiye Kklinikleri Journal of Case Report,
KOÇ ÜMİT,Habibi Mani,Doğan Uğur,Zekai Öner Osman,Bülbüller Nurullah. (2013), Loop İleostomi Prolapsusuna Bağlı Gelişen İnce Barsak Strangülasyonu, Turkiye Klinikleri J Case Rep, 21(3), 154-156.
Bülbüller Nurullah,Aslaner Arif,Öner Osman Sezai,Oruç M Tahir,KOÇ ÜMİT,Öngen Nuray Ayper,Eryılmaz Ramazan,Cantilav Güvenç,Habibi Mani,Özdemir Şükrü. (2013), Comparison of four different methods in staple line reinforcement during laparascopic sleeve gastrectomy, İnternational Journal of Clinical and Experimental Medicine, 25(6(10)), 985-990.
Öner Osman Sezai,Karakoyun Demirci Rojbin,Gündüz Umut Rıza,Aslaner Arif,KOÇ ÜMİT,Bülbüller Nurullah. (2013), Prior esophagogastroduodenoscopy does not affect the cecal intubation time at bidirectional endoscopies, International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 1(6), 599-602.
Mayir Burhan,Doğan Uğur,KOÇ ÜMİT,Arduçoğlu Merter Ayşe,Oruç Mehmet Tahir,Oruç Mehmet Tahir. (2013), Tiroidektomi sonrası geç dönemde ortaya çıkan hayatı tehdit edici kanama, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 10(4), 142-144.
KOÇ ÜMİT,Erdinç Çetinkaya,Bostancı Erdal Birol,Ahu S Kemik,Tez Mesut,İsmail Gömceli,AKOĞLU MUSA. (2013), Diagnostic Significance of Serum Eotaxin 1 Level in Gastric Cancer Patients, Disease Markers, 35(), 363-367.
BOSTANCI ERDAL BİROL,Özer İlter,Ercan Metin,Ulaş Murat,Koç Ümit,Karaman Kerem,Dalgıç Tahsin,Özoğul Yusuf Bayram,Akoğlu Musa. (2013), A Prospective Observational Study of 468 Patients Undergoing D2 or D3 Lymphadenectomy for Gastric Cancer, Hepatogastroenterology, 1(60), 624-627.
KOÇ ÜMİT,BOSTANCI ERDAL BİROL,KARAMAN KEREM,ERCAN METİN,Dalgıç Tahsin,Ulaş Murat,Özer İlter,Özoğul Yusuf Bayram,Ayaz Selime,Haznedaroğlu İbrahim,Akoğlu Musa. (2011), Basic Hemostatic Parameters in Patients with Long Term Oral Anticoagulation Undergoing Cholecystectomy, Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 21(5), 417-425.
Akbulut Sabiye,KOÇ ÜMİT,Atıcı Ali Emre,Aydın M Fatih,Bostancı Erdal Birol,Akoğlu Musa. (2010), Gastrik Divertikül, Akademik gastroenteroloji dergisi, 9(1),
Özer İlter,Bostancı Erdal Birol,Koç Ümit,Karaman Kerem,Ercan Metin,Ulaş Murat,Özoğul Yusuf Bayram,Dalgıç Tahsin,Akoğlu Musa,KOÇ ÜMİT. (2010), Surgical treatment for gastric cancer in Turkish patients over age 70 early postoperative results and risk factors for mortality, Langenbeck's Archives of Surgery, 395(8), 1101-1106.
Dişibeyaz Selçuk,Parlak Erkan,Köksal AS,Çiçek Bülent,KOÇ ÜMİT,Şahin Burhan. (2005), Endoscopic Treatment of a Large Upper Gastrointestinal Anastomotic Leak Using a Prolene Plug and Cyanoacrylate, Endoscopy, 37(10), 1032-1033.
Mayir Burhan,Bilecik Tuna,Doğan Uğur,KOÇ ÜMİT,Ensari Cemal Özben,Oruç Mehmet Tahir. (), Genel cerrahi alanında Türkiye den yayınlanan ve en çok atıf alan makaleler, Ulusal Cerrahi Dergisi,
Mayir Burhan,KOÇ ÜMİT,Doğan Uğur,Bilecik Tuna,Aslaner Arif. (), Intestinal Obstruction Due to Omphalomesenteric Duct Cyst in an Adult Patient Case Report, Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports,
(2005), "Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Belgesi", "Mesleki Dernekler", "Türk Cerrahi Derneği",
(2013), "3.Buluş Yarışması 3. ödülü", "Mesleki Dernekler", "Türk Cerrahi Derneği 7.Cerrahi Araştırma Kongresi",