Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Ümit Koç

Ümit Koç,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

1975 yılında Almanya Augsburg’da doğdu. İlk öğrenimini Almanya Augsburg ve Türkiye Mersin Gazipaşa İlkokulunda bitirdi. Orta ve lise öğrenimini Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1993-1999 yılları arasında Çukurova Tıp Fakültesi’nde Tıp eğitimini tamamlayarak Tıp doktoru oldu. Mardin Midyat 3 no’lu sağlık ocağında mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2000-2005 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi İhtisas’nı tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Mecburi hizmetini ve askerlik görevini tamamladıktan sonra 2008-2010 yılları arasında yan dal sınavında başarılı olarak Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğinden mezun olarak Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı diplomasını aldı. Daha sonra Antalya eğitim araştırma Hastanesi’nde Gastroenteroloji Crrahi uzmanı olarak çalşmaya başladı. 2016 yılında Doçent ünvanını aldı. 2016 yılında Da Vinci Robotik Cerrahi sertifikasyon programına dahil olarak 100’ün üzerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Robotik Tümör Cerrahisi ve 400’ün üzerinde Bariatrik cerrahisi uyguladı. 2010-2018 yılları arasında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çeşitli tümör cerrahisi ve obezite cerrahisi ameliyatları yaptıktan sonra 2019 yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital ekibine katıldı.

Araştırma Alanları: Gastrointestinal tümör cerrahisi, metabolik cerrahi, Laparoskopik Cerrahi, robotik cerrahi

2015 - Life threatening intrathyroidal parathyroid adenoma
Doğan uğur,KOÇ ÜMİT,Mayir Burhan,Habibi Mani,Doğan Berna,Gömceli İsmail,Bülbüller Nurullah. İnternational Journal of Clinical and Experimental Medicine, 15(8(1)), 1501-1503.
2014 - Laparoskopik splenektomi
Mayir Burhan,Ensari Cemal Özben,Bilecik Tuna,KOÇ ÜMİT,Karakoyun Demirci Rojbin,Oruç Mehmet Tahir,bülbüller Nurullah. Ege Tıp Dergisi, 53(2), 71-74.
2014 - İnguinoskrotal Mesane Herniasyonu
Habibi Mani,Gürgün Müslüm,KOÇ ÜMİT,Kazak Mehmet Altuğ,Bülbüller Nurulah. Türkiye Kklinikleri Journal of Case Report,
2014 - Situs İnversus Totalisli Bir Hastada Laparoskopik Apendektomi Olgu Sunumu
Arduçoğlu Merter Ayşe,Bilecik Tuna,Mayir Burhan,Doğan Uğur,KOÇ ÜMİT,Oruç Tahir. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 28(3), 145-147.
2014 - Rectal Dieulafoy Lesions A Rare Etiology of Chronic Lower Gastrointestinal Bleeding
Doğan Uğur,Gömceli İsmail,KOÇ ÜMİT,Habibi Mani,Bülbüller Nurullah. Case Reports in Medicine, 2014(), 1-3.
2014 - Unusual Two Foreign Bodies in Rectum Case Report
Doğan Uğur,KOÇ ÜMİT,Gömceli İsmail,Habibi Mani,Gandi Cincin Tarık,Bülbüller Nurullah. Journal of Medical Cases, 5(3), 155-156.
2014 - Management of a complicated buried bumper syndrome with a technique involving dye test cannulation and extraction
Öner Osman Sezai,Gündüz Umut Rıza,KOÇ ÜMİT,Karakaş Barış Rafet,Harmandar Ferda,Bülbüller Nurullah. Endoscopy, 46(S 01), 238-239.
2014 - Safety and effectiveness of three port laparoscopic cholecystectomy
Mayir Burhan,Doğan Uğur,KOÇ ÜMİT,Aslaner Arif,Bilecik Tuna,Ensari Cemal,Çakır Tuğrul,Oruç Mehmet Tahir. İnternational Journal of Clinical and Experimental Medicine, 15(7(8)), 2339-2342.
2014 - Are colon neoplastic lesions associated with stomach helicobacterpylori infection
KOÇ ÜMİT,Doğan Uğur,Gömceli İsmail,Habibi Mani,Süren Dinç,Ali Neşet Cirit,Bülbüller Nurullah. American Journal of Experimental and Clinical Research, 1(3), 56-59.
2013 - Tiroidektomi sonrası geç dönemde ortaya çıkan hayatı tehdit edici kanama
Mayir Burhan,Doğan Uğur,KOÇ ÜMİT,Arduçoğlu Merter Ayşe,Oruç Mehmet Tahir,Oruç Mehmet Tahir. Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 10(4), 142-144.
2013 - Loop İleostomi Prolapsusuna Bağlı Gelişen İnce Barsak Strangülasyonu
KOÇ ÜMİT,Habibi Mani,Doğan Uğur,Zekai Öner Osman,Bülbüller Nurullah. Turkiye Klinikleri J Case Rep, 21(3), 154-156.
2013 - Comparison of four different methods in staple line reinforcement during laparascopic sleeve gastrectomy
Bülbüller Nurullah,Aslaner Arif,Öner Osman Sezai,Oruç M Tahir,KOÇ ÜMİT,Öngen Nuray Ayper,Eryılmaz Ramazan,Cantilav Güvenç,Habibi Mani,Özdemir Şükrü. İnternational Journal of Clinical and Experimental Medicine, 25(6(10)), 985-990.
2013 - Prior esophagogastroduodenoscopy does not affect the cecal intubation time at bidirectional endoscopies
Öner Osman Sezai,Karakoyun Demirci Rojbin,Gündüz Umut Rıza,Aslaner Arif,KOÇ ÜMİT,Bülbüller Nurullah. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 1(6), 599-602.
2013 - Diagnostic Significance of Serum Eotaxin 1 Level in Gastric Cancer Patients
KOÇ ÜMİT,Erdinç Çetinkaya,Bostancı Erdal Birol,Ahu S Kemik,Tez Mesut,İsmail Gömceli,AKOĞLU MUSA. Disease Markers, 35(), 363-367.
2013 - A Prospective Observational Study of 468 Patients Undergoing D2 or D3 Lymphadenectomy for Gastric Cancer
BOSTANCI ERDAL BİROL,Özer İlter,Ercan Metin,Ulaş Murat,Koç Ümit,Karaman Kerem,Dalgıç Tahsin,Özoğul Yusuf Bayram,Akoğlu Musa. Hepatogastroenterology, 1(60), 624-627.
2011 - Basic Hemostatic Parameters in Patients with Long Term Oral Anticoagulation Undergoing Cholecystectomy
KOÇ ÜMİT,BOSTANCI ERDAL BİROL,KARAMAN KEREM,ERCAN METİN,Dalgıç Tahsin,Ulaş Murat,Özer İlter,Özoğul Yusuf Bayram,Ayaz Selime,Haznedaroğlu İbrahim,Akoğlu Musa. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 21(5), 417-425.
2010 - Gastrik Divertikül
Akbulut Sabiye,KOÇ ÜMİT,Atıcı Ali Emre,Aydın M Fatih,Bostancı Erdal Birol,Akoğlu Musa. Akademik gastroenteroloji dergisi, 9(1),
2010 - Surgical treatment for gastric cancer in Turkish patients over age 70 early postoperative results and risk factors for mortality
Özer İlter,Bostancı Erdal Birol,Koç Ümit,Karaman Kerem,Ercan Metin,Ulaş Murat,Özoğul Yusuf Bayram,Dalgıç Tahsin,Akoğlu Musa,KOÇ ÜMİT. Langenbeck's Archives of Surgery, 395(8), 1101-1106.
2005 - Endoscopic Treatment of a Large Upper Gastrointestinal Anastomotic Leak Using a Prolene Plug and Cyanoacrylate
Dişibeyaz Selçuk,Parlak Erkan,Köksal AS,Çiçek Bülent,KOÇ ÜMİT,Şahin Burhan. Endoscopy, 37(10), 1032-1033.
- Intestinal Obstruction Due to Omphalomesenteric Duct Cyst in an Adult Patient Case Report
Mayir Burhan,KOÇ ÜMİT,Doğan Uğur,Bilecik Tuna,Aslaner Arif. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports,
- Genel cerrahi alanında Türkiye den yayınlanan ve en çok atıf alan makaleler
Mayir Burhan,Bilecik Tuna,Doğan Uğur,KOÇ ÜMİT,Ensari Cemal Özben,Oruç Mehmet Tahir. Ulusal Cerrahi Dergisi,
(2005), "Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Belgesi", "Mesleki Dernekler", "Türk Cerrahi Derneği",
(2013), "3.Buluş Yarışması 3. ödülü", "Mesleki Dernekler", "Türk Cerrahi Derneği 7.Cerrahi Araştırma Kongresi",
"Bariatrik Cerrahi yapılan obez hastalarda oksidatif stres markerları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Whipple ameliyatı sonrası gelişen heparine bağlı trommbositopeni olgusu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Laparoskopik sleeve gastrektomi yapılan hastalarda Nesfatin hormon düzeyi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Rektum Tümöründe Paraneoblastik Sendrom olarak İmmün Trombositopeni", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Safra Kesesi Parazitozu Fasiola Hepatika", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Ventral Herni Onarmında Yeni Bir Tetkik Ters Anterior Rektus Abdominis Fasya Flebi Çevrilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Akut Alt Gastrointestinal kanamanın nadir bir nedeni Rektal dieuafoy lezyonu", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi", "10.1155/2014/180230",
"Nadir Görülen İntestinal kanama nedeni Aortik Greftin Neden Olduğu Duodenal Kanama", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Malign Fibröz Histiyositom olgu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Deneyimi Sonuçlar komplikasyonlar", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"İleri yaşlı hastalarda laparoskopik kolesistektomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Genel Cerrahi tezlerinin ulusal ve ululrarası dergilerde yaınlanma oranları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Bariatrik Cerrahi insülin direncini düşürebilir mi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Major Gastrointestinal cerrahi girişim uygulanan hastalarda postoperatif nazojejunal beslenme yöntemi ve sonuçları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Nefrolitiazise ve sık Tekrarlayan Renal Enfeksiyonlara Bağlı Atrofik Böbrek olgusunda operasyon sırasında saptanan duodenorenal fistül ogu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Kolorektal kanser nedeniyle ameliyat edilen hastalarda postoperatif mortalieyi etkileyen faktörler", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"İleal J poş Perforasyonu olgu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Akut karını taklit eden abdominal rektus kılıfı hematomu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Travmatk dalak rüptüründe medikal tedav olgu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Melanozis Koli olgu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Anal Fissürlerde Medikal Tedavinin Etkinliği", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Retroperitoneal perfore çekum kaynaklı müsinöz kist adenokarsinomun inguinal herni ameliyatı sonrası inguinal kesi yerine fistülizasyonu olgu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Bariatrik Cerrahi yapılan obez hastalarda gastrik histopatoloji ve Helikobakter Pilori prevelansı", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"İnguinoskrotal mesane hernisi olgususunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi", "10.5336/caserep.2014-39890",
(2015), "Dev intratirodal paratiroid adenomu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi", "1940-5901",
"Gastrik Schwannoma 2 olgu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Dev Krugenberg Tümörü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Laparoskopik Splenektomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Kliniğimizdeki ilk Laparoskopik Peptik ulcusPerforasyonu Onarımı Sonuçlarımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Pankreas Başı Adenokanseri nedeniyle opere edilen hastada karşılaşılan karaciğer vasküler problemi ve çözüm yolu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Laparoskopik Sleeve Gastrektomi yapılan obez hastalarda Ghrelin ve Obestatin hormn düzeylrinin araştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Deneysel iskemi reperfüzyon hasarının kolon anastomozu üzerine olan etkilerinin önlenmesinde Aktive Protein C nin etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Antalya eğitim ve araştırma hastanesi genel cerrahi kliniği nde ilk total ekstra peritoneal TEP kasık fıtığı onarımı olgularımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri",
"Elektrik çarpmasına bağlı gelişen distal özefagus striktürü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Hijyen alışkanlıkları ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki Bir eğitim hastanesinde yatan cerrahi hastalarda yapılan anket çalışması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği",
"Retroperitoneal fonksiyonel olmayan paraganglioma 2 olgu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri",
"Vasküler greft onarımı sonrası gelişen nekrotizan fasit Olgu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri",
"Akut Kolesistit de tedavi seçenekleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Retroperitoneal kitleler", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veteriner Klinik Bilimleri",
"Laparoscopic Colorectal Surgery", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",
"Laparoscopic Appendectomy with Hand Made Loop", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi",