Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Hakan Parlak

Hakan Parlak,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi