Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Kerem Doğa Seçkin

Kerem Doğa Seçkin,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Dr. Kerem Doğa Seçkin 1981 yılında doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2007-2012 yılları arasında Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü 2012-2014 yılları arasında Bingöl-Solhan Devlet hastanesinde yaptı. 2014 yılında İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı. 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Başasistanlık (Yrd. Doçent) sınavını kazanarak aynı hastanenin Eğitici Kadrosunda görevine devam etti. Hastanenin Endometriozis ve Ürojinekoloji ve Jinekoloji birimlerinde bölüm sorumlusu olarak çalıştı. 2017 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum dalında Doçent ünvanını aldı. Bu süre zarfında (2013-2017) ileri düzey Laparoskopi Eğitimi için Fransa Strasburg Üniversite'sindeki sertifikasyon ve diploma programlarına katılarak başarılı bir şekilde tamamladı. Bu tarih itibariyle Avrupa Jinekolojik Laparoskopi Cemiyetinde eğitmen olarak görev almaya başladı. Tüp bebek Sertifika Programını 2019 yılında VKV-Amerikan Hastanesinde tamamladı. İnfertilite, Tüp Bebek ve jinekolojik laparoskopik operasyonlar özel ilgi alan ıdır. Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 80 'in üzerinde makalesi vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Araştırma Alanları: Aşılama, Tüp Bebek Tedavisi, Jinekolojik laparoskopik ameliyatlar, Histeroskopik operasyonlar, Hamilelik ve doğum, Endometriozis ve Adenomyozis, Laparoskopik endometriozis cerrahisi, Myoma uteri cerrahisi, Fallop tüpü hastalıkları ve ameliyatları, Yumurtalık kistleri ve ilgili laparoskopik operasyonlar, İdrar kaçırma ameliyatları, Genital estetik cerrahi, Rahim sarkması ve ameliyatları, Servikal premalign lezyonlar ve tedavileri

Temel Alanları: Kadın Hastalıkları ve Doğum, 

2019 - Modified Extraperitoneal Uterosacral Ligament Suspension in Preventing Cuff Prolapse Risk after Vaginal Hysterectomy 4 Clamp Method
Kadiroğulları Pınar,SEÇKİN KEREM DOĞA. Journal of Investigative Surgery, 1-7.
2017 - Risk factors for surgical site infection after hysterectomy
GÖKSEVER ÇELİK HALE, ÇELİK ENGİN, Turan Gökçe, SEÇKİN KEREM DOĞA, Gedikbaşı Ali. The Journal of Infection in Developing Countries, 11(04), 355-360.
2016 - Concomitant gynecological pathologies and risk factors for Adenomyosis
SEÇKİN KEREM DOĞA. The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital,
2016 - Hastanemizde Servikal Gebelik Olgularında Tedavi Yönetimi 3 Basamak Referans Merkezin 5 Yıllık Deneyimi
KADİROĞULLARI PINAR,SEÇKİN KEREM DOĞA,YÜCEL BURAK,ÖZKÖSE BURAK,YILDIRIM GÖKHAN. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 8(1), 30-34.
2016 - Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal Fetal Sonuçları İstanbul da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Vaka Kontrol Çalışması
SEÇKİN KEREM DOĞA,YÜCEL BURAK,KARSLI MEHMET FATİH,ÖZDEMİR ÇAĞDAŞ,TOĞRUL CİHAN,ÇELİK ENGİN,KÜÇÜKÖZKAN TUNCAY,YILDIRIM GÖKHAN. Okmeydanı Tıp Dergisi, 32(1), 14-18.
2016 - İlk Trimesterde Tanı Alan İniensefali Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
SEÇKİN KEREM DOĞA,KADİROĞULLARI PINAR,YÜCEL BURAK,KARAASLAN ONUR,YILDIRIM GÖKHAN. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 8(1), 61-64.
2016 - The Role of Mean Platelet Volume on Distinction of Submucosal Myomas from Other Etiologies in Increased Endometrial Thickness
SEÇKİN KEREM DOĞA. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 22(1),
2016 - Analgesic Efficiency of Tramadol Administered Prior to Hysteroscopy Procedure
KADİROĞULLARI PINAR,SEÇKİN KEREM DOĞA. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 4-.
2016 - Optimal cone size to predict positive surgical margins after cold knife conization CKC and the risk factors for residual disease
ÖZ MURAT,SEÇKİN KEREM DOĞA. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 17(3), 159-162.
2016 - Maternal Obezitenin Fetal Biyometrik Ölçümlerde Gözlemci İçi ve Gözlemciler Arası Farklılıklara Etkisi
YÜCEL BURAK,KADİROĞULLARI PINAR,SEÇKİN KEREM DOĞA. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 13(4), 164-167.
2016 - A case of rudimentary horn pregnancy diagnosed after failed attempts at pregnancy termination
YILDIRIM DOĞUKAN,SEÇKİN KEREM DOĞA. Nigerian Journal of Clinical Practice, 0(0), 0-.
2016 - Comparison of active vs expectant management of the third stage of labor in women with low risk of postpartum hemorrhage a randomized controlled trial
DOĞUKAN YILDIRIM,SEFİK E OZYUREK,EKİZ ALİ,ELİF C EREN,DERYA UYAN HENDEM,OLGU BAFALI,SEÇKİN KEREM DOĞA. Ginekologia Polska, 87(5), 399-404.
2016 - Does diurnal variation affect the first trimester fetal aneuploidy screening test biochemical parameters of fetuses with normal nuchal translucency
Karsli Mehmet Fatih,Cakmak Bulent,SEÇKİN KEREM DOĞA,Yılmaz Akkas Elif,Akgul Gurcan,Togrul Cihan,Kucukozkan Tuncay. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 1-4.
2016 - One hour versus two hour postprandial blood glucose measurement in women with gestational diabetes mellitus which is more predictive
Ozgu Erdinc A Seval,Iskender Cantekin,Uygur Dilek,Oksuzoglu Aysegül,SEÇKİN KEREM DOĞA,Yeral M Ilkin,Kalaylioglu Zeynep I,Yucel Aykan,Danışman A Nuri. Endocrine, 52(3), 561-570.
2016 - The utility of tumor markers and neutrophil lymphocyte ratio in patients with an intraoperative diagnosis of mucinous borderline ovarian tumor
SEÇKİN KEREM DOĞA,Karslı Mehmet Fatih,Yucel Burak,Bestel Melih,YILDIRIM DOĞUKAN,Canaz Emel,Akbayır Özgür. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 196(), 60-63.
2015 - Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia Experience of a Tertiary Referral Center
EROĞLU SEMRA,SEÇKİN KEREM DOĞA,TOĞRUL CİHAN,PINAR GÜLŞEN,GÜRSOY AYBALA FATMA,KARSLI MEHMET FATİH,ÇİÇEK MAHMUT NEDİM. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(1), 62-67.
2015 - Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Plazma İnterlökin 18 Düzeyi ve Karotis İntima Media Kalınlığı Ölçümünün Kardiyovasküler Hastalık Gelişim Riskini Öngörmedeki Rolü
GÜLER AĞACA FEYZA,SEÇKİN KEREM DOĞA,KARSLI MEHMET FATİH,AYDIN NESRİN,TOĞRUL CİHAN,GÜLERMAN HACER CAVİDAN. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 12(2), 71-74.
2015 - KOMPLET MOL VE CANLI FETUSUN BİRLİKTE BULUNDUĞU İKİZ GEBELİK OLGU SUNUMU
TAHAOĞLU ALİ EMRE,BALSAK DENİZ,TOĞRUL CİHAN,SEÇKİN KEREM DOĞA,SATICI MEHMET,ERDOĞAN GÜL,BALSAK BERRİN,GÜNGÖR TAYFUN. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ, 95-98.
2015 - The Effect of Vaginal Bleeding on Parameters Used in the First Trimester Fetal Aneuploidy Screening Test
KARSLI MEHMET FATİH,SEÇKİN KEREM DOĞA,ÇAKMAK BÜLENT,TOĞRUL CİHAN,ALTINBOĞA ORHAN,KÜÇÜKÖZKAN TUNCAY. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 7(2), 69-72.
2015 - Üriner Sistem Anomalisi Saptanan Fetuslara Yaklaşım
BALSAK DENİZ,BAŞOĞUL NURGÜL,TOĞRUL CİHAN,BAŞOĞUL ÖMER,SEÇKİN KEREM DOĞA,KARAALTI MEHMET ONUR,TAHAOĞLU ALİ EMRE,BUDAK MEHMET ŞÜKRÜ,GÖRKEM ÜMİT. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 12(4), 135-139.
2015 - Histerektomi Klinik Endikasyonlarının Histopatolojik Tanılarının ve Operasyon Şeklinin Değerlendirilmesi Üçüncü Basamak Referans Merkez Deneyimi
SEÇKİN KEREM DOĞA,KARSLI MEHMET FATİH,YÜCEL BURAK,KABAKÇI MERİÇ,KADİROĞULLARI PINAR,ASLAN BARUT SİBEL,GÜNDÜZ NERMİN,YILDIRIM GÖKHAN. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 7(3), 116-120.
2015 - Neutrophil lymphocyte Ratio Platelet lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume which one is More Predictive in the Diagnosis of Pelvic Inflammatory Disease
SEÇKİN KEREM DOĞA,KARSLI MEHMET FATİH,YÜCEL BURAK,ÖZKÖSE BURAK,YILDIRIM DOĞUKAN,ASLAN ÇETİN BERNA,ASLAN HALİL. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 21(3), 150-154.
2015 - Ovaryan matür kistik teratom olgularında tanıya yaklaşımda tümör markerların ve klinik özelliklerin önemi
SEÇKİN KEREM DOĞA,Aslan Çetin Berna,karslı mehmet fatih,Özdemir Çağdaş,Yücel Burak,Tahaoğlu Ali Emre,Kıyak Hüseyin,Yıldırım Gökhan. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 12(5), 171-173.
2015 - The predictive value of lactate levels in vaginal fluid on the latent period in pregnant women with preterm premature rupture of membranes
SARIASLAN SEVAL,CAKMAK BULENT,SEÇKİN KEREM DOĞA,MEHMET FATIH KARSLI,TETIK KEREM,GULERMAN HACER CAVIDAN. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 36(3), 297-300.
2015 - Obstetric outcomes in pregnancies with normal nuchal translucency and abnormal ductus venosus Doppler in the first trimester ultrasonography
SEÇKİN KEREM DOĞA,KARSLI MEHMET FATIH,BASER ERALP,YERAL MAHMUT ILKIN,TASIN CUMA,OZGU ERDINC A SEVAL,DANISMAN NURI. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 36(4), 440-443.
2015 - Effect of hydronephrosis on survival in advanced stage cervical cancer
GOKLU MEHMET RIFAT,SEÇKİN KEREM DOĞA,TOGRUL CIHAN,GOKLU YASEMIN,TAHAOGLU ALI EMRE,OZ MURAT,ERTAS IBRAHIM EGEMEN. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16(10), 4219-4222.
2015 - Gebeliğin İntrahepatik Kolestazında Perinatal Sonuçlar
ÇAKMAK BÜLENT,ÇAMOĞLU TUĞÇE,ÖZSOY ZEKİ,KARSLI MEHMET FATİH,SEÇKİN KEREM DOĞA,NACAR MEHMET CAN,DEMİRTÜRK FAZLI. Koru Proceedings, 5(3), 118-120.
2015 - Interleukin 6 and C reactive protein levels in the amniotic fluid as indicators of preterm delivery in Turkish women
OZ MURAT,POLAT BELGIN,EMRE OZGU,SEÇKİN KEREM DOĞA,TASIN CUMA,DANISMAN NURI. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, 42(6), 801-804.
2015 - Effects of Potentilla fulgens as Prophylactic agent on Ischemia reperfusion injury in rat ovary
TOGRUL CIHAN,BALSAK DENIZ,SEÇKİN KEREM DOĞA,EKINCI AYSUN,TAHAOGLU ALI EMRE,BADEMKIRAN HANEFI,GORKEM UMIT,YAMAN GORUK NEVAL,GUNGOR TAYFUN,DEVECI ENGIN,SEKER UGUR. ANALYTICAL AND QUANTITATIVE CYTOLOGY AND HISTOLOGY, 37(5),
2015 - Is lateral localisation of placenta a risk factor for adverse perinatal outcomes
SEÇKİN KEREM DOĞA,CAKMAK BULENT,KARSLI MEHMET FATIH,YERAL MAHMUT ILKIN,GULTEKIN ISMAIL BURAK,OZ MURAT,DANISMAN NURI. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 35(7), 696-698.
2015 - Effects of Melatonin on Ischemia Reperfusion Injury in Rat Ovary Histopathologic and Immunohistochemical Study
BALSAK DENIZ,TOGRUL CIHAN,EKINCI CENAP,SEÇKİN KEREM DOĞA,KARSLI MEHMET FATIH,EKINCI AYSUN,TAHAOGLU ALI EMRE,BADEMKIRAN HANEFI,ACAR ZUAT,YAMAN TUNC SENEM,DEVECI ENGIN,KIRMAN GUNSEN. Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 5(11), 639-645.
2015 - Adölesan Dönem Hastalarda Obstetrik ve Jinekolojik Operasyonların Sıklığı
ÇAKMAK BÜLENT,NACAR MEHMET CAN,KARSLI MEHMET FATİH,SEÇKİN KEREM DOĞA,ÖZSOY ZEKİ,DEMİRTÜRK FAZLI. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,
2015 - Dose dependent protective effects of vardenafil on ischemia reperfusion injury with biochemical and histopathologic evaluation in rat ovary
YURTCU ENGIN,TOGRUL CIHAN,Ozyer Sebnem,Ozlem Uzunlar,Karatas Yeksin H,SEÇKİN KEREM DOĞA,Caydere Muzaffer,Hucumenoglu Sema,CICEK NEDIM. Journal of Pediatric Surgery, 50(7), 1205-1209.
2014 - Sistosel Grand Multipar Gebelerde Doğumun Aktif Faz Süresini Uzatan Bir Risk Faktörü müdür
SEÇKİN KEREM DOĞA,BASER ERALP,YERAL MAHMUT İLKİN,EMRE ÖZGÜ,MURAT ÖZ. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 11(4), 113-115.
2014 - Can we use as a marker the maternal serum levels of D dimer and fibrinogen to predict intra uterin growth restriction
Tetik Kerem,SEÇKİN KEREM DOĞA,Karslı Fatih Mehmet,Sarıaslan Seval,ÇAKMAK BÜLENT,Danışman Nuri. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, 11(4), 228-232.
2014 - Preterm Eylem Tehdidi Olgularında Akut Faz Reaktanlarının Preterm Doğumu Öngörmedeki Yeri
ÇETİNKAYA SALİH,SEÇKİN KEREM DOĞA,KARSLI MEHMET FATİH,BASER ERALP,TETİK KEREM,MURAT ÖZ,ÖZAKŞİT MÜZEYYEN GÜLNUR. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 12(1), 6-9.
2014 - Prenatal Diagnosis of a Fetal Ovarian Cyst Complicated with Postnatal Ovarian Torsion Case Report
SEÇKİN KEREM DOĞA,TOĞRUL CİHAN,YERAL İLKİN MAHMUT,BAŞER ERALP,KAYMAK OKTAY,DANIŞMAN NURİ. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 24(3), 184-186.
2014 - Roles of Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratios in the Early Diagnosis of Malignant Ovarian Masses
YILDIRIM MEM ARJEN,SEÇKİN KEREM DOĞA,TOGRUL CIHAN,BASER ERALP,KARSLI MEHMET FATIH,GUNGOR TAYFUN,GULERMAN HACER CAVIDAN. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(16), 6881-6885.
2014 - Prediction of gestational diabetes mellitus in the first trimester comparison of fasting plasma glucose two step and one step methods a prospective randomized controlled trial
YERAL MAHMUT ILKIN,OZGU ERDINC A SEVAL,UYGUR DILEK,SEÇKİN KEREM DOĞA,KARSLI MEHMET FATIH,DANISMAN AHMET NURI. ENDOCRINE, 46(3), 512-518.
2014 - Prediction of gestational diabetes mellitus in the first trimester comparison of C reactive protein fasting plasma glucose insulin and insulin sensitivity indices
OZGU ERDINC A SEVAL,YILMAZ SAYNUR,YERAL MAHMUT ILKIN,SEÇKİN KEREM DOĞA,ERKAYA SALIM,DANISMAN AHMET NURI. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 28(16), 1957-1962.
2014 - Do we need readjustment of the biochemical parameters in first trimester combined aneuploidy screening test in women with polycystic ovary syndrome
KARSLI MEHMET FATIH,GULTEKIN ISMAIL BURAK,CAKMAK BULENT,YERAL MAHMUT ILKIN,SEÇKİN KEREM DOĞA,ALTINBOGA ORHAN,KUCUKOZKAN TUNCAY. PRENATAL DIAGNOSIS, 34(11), 1073-1076.
2014 - Effect of maternal fasting for religious beliefs on fetal sonographic findings and neonatal outcomes
SEÇKİN KEREM DOĞA,Yeral Mahmut I,KARSLI MEHMET FATIH,GULTEKİN ISMAIL BURAK. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 126(2), 123-125.
2014 - Is there a role for fetal ductus venosus and hepatic artery Doppler in screening for fetal aneuploidy in the first trimester
TOGRUL CIHAN,OZAKSIT MUZEYYEN GULNUR,SEÇKİN KEREM DOĞA,BASER ERALP,KARSLI MEHMET FATIH,GUNGOR TAYFUN. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 28(14), 1716-1719.
2014 - The effect of inherited thrombophilia on second trimester combined aneuploidy screening test markers
CIKMAN MUZAFFER SEYHAN,SEÇKİN KEREM DOĞA,KARSLI MEHMET FATIH,BASER ERALP,CIKMAN DUYGU ILKE,CICEK MAHMUT NEDIM. ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, 291(4), 787-790.
2014 - Isolated polycystic morphology Does it affect the IVF treatment outcomes
BEZIRGANOGLU NESLIHAN,SEÇKİN KEREM DOĞA,BASER ERALP,KARSLI MEHMET FATIH,YERAL MAHMUT ILKIN,CICEK MAHMUT NEDIM. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 35(3), 272-274.
2014 - The impact of inherited thrombophilia on first trimester combined aneuploidy screening test parameters
KARSLI MEHMET FATIH,BASER ERALP,SEÇKİN KEREM DOĞA,YERAL MAHMUR ILKIN,TOGRUL CIHAN,UGUR MUSTAFA. THE JOURNAL OF MATERNAL-FETAL&NEONATAL MEDICINE, 27(4), 346-349.
2013 - The impact of parity on perinatal outcomes in pregnancies complicated by advanced maternal age
Baser Eralp,SEÇKİN KEREM DOĞA,Erkilinc Selcuk,Karsli Mehmet Fatih,Yeral Ilkin Mahmut,Kaymak Oktay,Caglar Turhan,Danisman Nuri. Journal of the Turkish-German Gynecological Association, 14(4), 205-209.
2013 - The impact of ultrasonographic lesion size and initial human chorionic gonadotropin values on treatment success in cases withcomplete hydatidiform mole
SEÇKİN KEREM DOĞA,BASER ERALP,YERAL ILKIN,TOGRUL CIHAN,OZDAL BULENT,GÜNGÖR TAYFUN. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 17(24), 3381-3384.
2013 - Successful Management of a Cervical Pregnancy with Methotrexate by Systemic Route in a Intraamniotic Methotrexate Resistant Pregnant Case Report
SEÇKİN KEREM DOĞA,YERAL İLKİN MAHMUT,BAŞER ERALP,TOĞRUL CİHAN,DANIŞMAN AHMET NURİ. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 23(2), 138-140.
2011 - Success of Systemic Methotrexate Administration Versus Laparoscopic Salpingostomy in Ectopic Pregnancy
GÜN ERYILMAZ ÖZLEM,MORALOĞLU ÖZLEM,SEÇKİN KEREM DOĞA,YERAL MAHMUT İLKİN,SUCAK AYHAN. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 151-154.
2011 - Spontaneous Heterotopic Pregnancy with Term Delivery of a Live Infant
YERAL İLKİN,ŞİMŞEK ÖMER YAVUZ,SEÇKİN KEREM DOĞA,DANIŞMAN NURİ. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 18(1), 54-56.
Williams Obstetrik
2015 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
SEÇKİN KEREM DOĞA,BESTEL AYŞEGÜL
Williams Obstetrik
2015 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
SEÇKİN KEREM DOĞA,BESTEL MELİH
(2014), "THE EFFECT OF ENOXAPARINE TREATMENT ON MEAN PLATELET VOLUME IN PREGNANCIES WITH INHERITED THROMBOPHILIA", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2014), "THE EFFECT OF LACTATE LEVELS IN VAGINAL FLUID ON THE LATENT PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH PRETERM PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2014), "THE EFFECT OF CERVICAL DILATATION DURING CASEAREAN SECTION ON VISUAL ANALOGUE SCALE SCORES", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2014), "IS CYCTOSELE A RISK FACTOR FOR PROLONGED ACTIVE PHASE OF LABOUR", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2014), "THE OUTCOME OF IVF TREATMENT IN WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY AND NORMAL OVARIAN MORPHOLOGY", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2014), "IS LATERAL LOCALIZATION OF PLACENTA A RISK FACTOR FOR ADVERSE PERINATAL OUTCOMES", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2011), "EKTOPİK GEBELİK TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK SALPİNGOSTOMİYE KARŞI SİSTEMİK METOTREKSAT UYGULAMASININ BAŞARISI", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2014), "The Effect of Maternal Fasting due to Religious Beliefs on Fetal Sonographic Findings and Neonatal Outcomes", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2014), "Evaluating Perinatal Outcomes of Pregnancies with Normal Nuchal Translucency and Abnormal Ductus Venosus Doppler Findings", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2013), "Prediction of Gestational Diabetes Mellitus at First Trimester Comparison of C Reactive Protein Fasting Plasma Glucose Insulin and Related Indices", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2015), "RATLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE POTENTİLLA FULGENS İN PROFİLAKTİK ETKİLERİ", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2015), "RATLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE MELATONİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2015), "KOMPLET MOL VE CANLI FETUSUN BİRLİKTE OLDUĞU İKİZ GEBELİK OLGU SUNUMU", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2015), "FETAL DUKTUS VENOZUS VE HEPATİK ARTER DOPPLERLERİNİN İLK TRİMESTER FETAL ANÖPLOİDİTESPİTİNDEKİ YERİ", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2015), "DİURNAL RİTM ENSE KALINLIĞI NORMAL OLAN FETUSLARDA BİRİNCİ TRİMESTER ANOPLÖİDİ TARAMATESTİNİN BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNDE DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLUR MU", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2015), "Serum Oxidative Stress Markers in Women with Endometrial Polyp", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
(2014), "DO WE NEED A READJUSTMENT OF THE BIOCHEMICAL PARAMETERS IN FIRST TRIMESTER COMBINED ANEUPLOIDY SCREENING TEST IN WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
"Outcome of Women with Positive Surgical Margins after Cold Knife Conization CKC", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
"Is There an Optimal Cone Size To Predict Positive Surgical Margins After Cold Knife Conization CKC", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",
"Prediction of gestational diabetes mellitus in the first trimester comparion of fasting plasma glucose two step and one step methods", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum", "http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2012.10.404",