Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Yakup Çil

Yakup Çil,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

1997 yılında Tıp fakültesini bitiren Dr. Çil 2005 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi asistanlık eğitimini tamamlayarak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmuştur. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniklerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Mikrocerrahi kursunu çok iyi derece ile bitirmiş olan Dr. Çil in deneysel ve klinik dalda çalışmaları mevcuttur. Yüz, meme, burun, el, rekonstruktif cerrahi ve estetik cerrahi konularında yeni cerrahi teknikleri literatüre kazandırmıştır. Kendi tarif ettiği yeni cerrahi tekniğin ayrıntılarını anlattığı uluslararası kitap bölüm yazarlığı mevcuttur. Uluslararası kitapların Türkçeye çevirisine katkı sağlayan Dr. Çil Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi dalında çalışmalarına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Rekonstrüktif Cerrahi, Mikrocerrahi, Estetik Cerrahi

2015 - Freestyle Perforator-Based Fasciocutaneous Flap Reconstruction in Nicolau Syndrome-Related Tissue Necrosis
ÇİL YAKUP. Indian J Surg, 77(3), 1187-1190.
2014 - Railway graft for internal nasal valve reconstruction
ÇİL YAKUP. European Journal of Plastic Surgery., 37(11), 583-588.
2013 - Primary intraosseous cavernous hemangioma of the toe
ÇİL YAKUP. Musculoskelet Surg, 97(3), 259-261.
2013 - An analysis of 45 patients with pure nasal fractures
ÇİL YAKUP. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 19(2), 152-156.
2011 - Radial bone graft usage for nasal septal reconstruction
ÇİL YAKUP. Indian J Plast Surg, 44(1), 36-40.
2010 - A New Perforator Flap From Distal Medial Arm: A Cadaveric Study.
ÇİL YAKUP. Eplasty, 18(), 10-16.
2010 - Giant Hairy Nevi Excision Defect Repair with Perforator Flap
ÇİL YAKUP. Balkan Medical Journal, 27(), 448-449.
2009 - Distally based venous flap: a new technique for the correction of syndactyly without skin graft in adult patients.
ÇİL YAKUP. Musculoskelet Surg, 93(3), 123-129.
2009 - Distally based venous flap for proximal phalangeal soft tissue burn defect and web space burn contracture.
ÇİL YAKUP. J Burn Care Res, 30(4), 643-647.
2009 - Second-degree skin burn after intense pulsed light therapy with EMLA cream for hair removal.
ÇİL YAKUP. Int J Dermatol, 48(2), 206-207.
2008 - The crooked nose: the use of medial iliac crest bone graft as a supporting framework.
ÇİL YAKUP. J Craniofac Surg, 19(6), 1631-1638.
2008 - Loop drainage tube for reduction of edema and ecchymosis after rhinoplasty
ÇİL YAKUP. Aesthetic Plast Surg, 32(6), 937-938.
2008 - Frontal parosteal lipoma
ÇİL YAKUP. J Craniofac Surg, 19(4), 1122-1125.
2008 - Dissection of the expander pocket for burn scar alopesia treatment with the aid of urologic instrument and a foley catheter.
ÇİL YAKUP. Journal of Burn Care & Research, 29(4), 681-681.
2008 - Wound site preparation using electrical dermatome.
ÇİL YAKUP. BURNS, 34(6), 894-895.
2008 - First dorsal metacarpal artery adipofascial flap for thenar burn contracture releasing.
ÇİL YAKUP. BURNS, 34(1), 127-130.
2007 - Assessment of distraction regenerate using quantitative bone scintigraphy
ÇİL YAKUP. Ann Plast Surg, 58(3), 328-334.
2006 - Unusual facial impalement injury with wooden material.
ÇİL YAKUP. Plast Reconstr Surg, 117(6), 2087-2088.
2006 - Squamous cell carcinoma arising in the giant cutaneous horns accompanied with renal cell carcinoma
ÇİL YAKUP. European Journal of Plastic Surgery, 28(7), 483-485.
2005 - Long-term outcomes of ultra-thin porous polyethylene implants used for reconstruction of orbital floor defects.
ÇİL YAKUP. J Craniofac Surg, 16(6), 973-977.
2005 - A custom-made distraction device for experimental mandibular distraction osteogenesis
ÇİL YAKUP. J Craniofac Surg, 16(4), 675-683.
2004 - Early-onset unilateral electric cataract: a rare clinical entity.
ÇİL YAKUP. J Burn Care Rehabil, 25(4), 363-365.
Atlas of Operative Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery.
2013 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789350904022
ÇİL YAKUP
"Is it necessary to use drains in breast reduction surgeries?", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2005), "The use of dorsal metacarpal arterial flap in the reconstruction of burn deformities of the thumb and thenar areas", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"The use of tissue Expanders in burn reconstruction: A 7 year experience.", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Birinci Dorsal Metakarpal Arter Flebi İle Başparmak Yumuşak Doku Defekti Onarımı.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Homodigital Flep ile Parmak Ucu Yumuşak Doku Defekti Onarımı", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Kapalı Drenaj Sistemi ile Tenosinovit Tedavisi.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"İnsan Isırıklarına Yaklaşım", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Uylukta Dev Liposarkom: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Sağ Ayak Aşil Tendon Bölgesi Yumuşak Doku Defektinin Propellar (Pervane) Flep İle Erken Dönem Onarımı: Bir Olgu Sunumu.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Baş ve Boyun Bölgesinde Dev Kutanöz Horn: 4 Olgunun Analizi.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Kulak Skuamöz Hücreli Karsinom Eksizyonu İle Aynı Seansta Temporopariyetal Fasya Flebi İle Kulak Defekti Onarımı: Bir Olgu Sunumu.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2015), "Üst ekstremite kimyasal yanıkları: 9 hastanın analizi.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2013), "Sarımsak + Tuz ile İyatrojenik 2. Derece El yanığı", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Kendiliğinden şişebilen hidrojel doku genişletici ile saçlı deri deformitesi onarımı: Olgu sunumu.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2013), "Baş boyun bölgesi deformitelerinde doku genişletici uygulaması: 7 yıllık deneyim", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2012), "Spreader greft uygulama sonuçlarının akustik rinometri yöntemiyle değerlendirilmesi.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2012), "Yeni bir spreader greft tekniği:Railway (Tren yolu) spreader greft.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2012), "Fibular kemik grefti ile burun deformitesi onarımı: Olgu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2012), "Sauna eşofmanı ile gelişen dermal abrazyon", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2012), "Elektrotermal yüzük yanıklı bir olgu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Asker Hastanesine Başvuran Diyabet Hastalarının Diyabet Profili", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Yumruk el sendromlu olgu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2009), "Jinekomastide bilgisayarlı tomografi yöntemiyle adipoz doku ölçümü.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Diyabetik hastaların ayak yaralarında liyofilize kollajen ped uygulamasıyla ilgili tecrübelerimiz.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2009), "Distal tabanlı venöz flep: Erişkin sindaktili vakalarında cilt grefti kullanmadan onarım sağlayan yeni bir cerrahi yöntem.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2009), "Kopan kulağın acil onarımı: Bir olgu sunumu.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2008), "Torakodorsal perforator flep ile dev kıllı nevüs eksizyon defekti onarımı.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2008), "Seçilmiş hastalarda klasik yağ emme yöntemi ile jinekomasti tedavisi.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2006), "Rat mandibula distraksiyonu için geliştirilen yeni bir distraktör ve deney modeli.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2005), "Yanık rekonstrüksiyonunda doku genişleticisi kullanımı: 7 yıllık deneyim", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2005), "Yanığa bağlı 1. Parmak ve tenar bölge deformitelerinin düzeltilmesinde birinci dorsal metakarpal arter flebi kullanımı.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"Yumuşak doku dolgu maddesi olarak otolog fibroblast ve hyalunorik asit kullanımı: Deneysel çalışma.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
"İntralezyonel KTP lazer tedavisinin vasküler anomalilerin tedavisindeki yeri.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2003), "Doku genişletici uygulamasında prensip ve güçlikler: 10 yıllık deneyim.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2003), "Travmatik parsiyel kulak defektlerinin poröz polietilen implant ve süperfisiyal temporal faysa flebi (STF) ile onarımı.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2003), "Ateşli silah yaralanması sonucu oluşan naso-orbito-ethmoidal bölge (NOE) yaralanmalarının tedavisindeki deneyimlerimiz.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2002), "Yanığa bağlı inhalasyon yaralanmasının tanısında ventilasyon perfüzyon sintigrafisinin yeri.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",