Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Taylan Şahin

Taylan Şahin,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Temel Alanları: Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 

TOKAÇ MEHMET,EREN ERYİĞİT,ÖZÇELİK ÜMİT,ŞAHİN TAYLAN,DİNÇKAN AYHAN. (2019), Renal Hilus Ligation With Single Stapler in Laparoscopic Donor Nephrectomy, Transplantation Proceedings, 51(7), 2225-2227.
ASLAN ABDULVAHAP,ERDOĞAN KAYHAN GÜLAY,ŞAHİN TAYLAN,GÜL MEHMET. (2017), Ratlarda oluşturulan siyatik sinir bloğu modelinde rasemik ketaminin etkinlik ve nörotoksisite açısından değerlendirilmesi, Anestezi Dergisi, 25(3), 122-130.
ŞAHİN TAYLAN,BEGEÇ ZEKİNE,ELBE HÜLYA,VARDI NİGAR,DURMUŞ MAHMUT,ERSOY MEHMET ÖZCAN. (2017), Dexmedetomidine attenuates lung injury induced by liver ischemia reperfusion injury in rats., Biomedical Research, 28(6), 2452-2455.
DEMİRTAŞ ÖMER,ŞAHİN TAYLAN. (2016), Yoğun Bakım Ünitesinde Karşılaştığımız 3 Postpartum PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) Olgusunun Sunumu ve Literatür Taraması, KOCATEPE TIP DERGİSİ, 17(), 44-49.
GEDİK ENDER,YÜCEL NESLİHAN,ŞAHİN TAYLAN,ÇOLAK YUSUF ZİYA. (2016), Hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet syndrome: Outcomes for patients admitted to intensive care at a tertiary referral hospital. Hypertens Pregnancy, Experimental and Clinical Transplantation,
DEMİRTAŞ ÖMER,ŞAHİN TAYLAN. (2015), A late Complication of Postpartum HELLP Syndrome: Subarachnoid Hemorrhage Developed at the Postpartum Fourth Day, GYNECOLOGY OBSTETRICS REPRODUCTIVE MEDICINE,
ŞAHİN TAYLAN. (2015), Hemolytic Uremic Syndrome as a Cause of Adult Acute Renal Failure., JOURNAL OF TURGUT OZAL MEDICAL CENTER,
GEDİK ENDER,TOPRAK HÜSEYİN İLKSEN,ŞAHİN TAYLAN,ÖZGÜL ÜLKÜ,ERSOY MEHMET ÖZCAN. (2015), Blood glucose regulation during living-donor liver transplant surgery, Experimental and Clinical Transplantation,
ERDOĞAN KAYHAN GÜLAY,GÜLHAŞ NURÇİN,ŞAHİN TAYLAN. (2013), Gebelik Sırasında Akut Tip B Aort Diseksiyonu Gelişen Olguda Sezaryen İçin Anestezi Yaklaşımı, Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation,
BEGEÇ ZEKİNE,ERDOĞAN KAYHAN GÜLAY,TOPRAK HÜSEYİN İLKSEN,ŞAHİN TAYLAN,ERSOY MEHMET ÖZCAN. (2013), Sevoflurane alone and propofol with or without remifentanil for electroconvulsive therapy-a randomised, crossover study., ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE, 41(2), 202-6.
ŞAHİN TAYLAN,BEGEÇ ZEKİNE,TOPRAK HÜSEYİN İLKSEN,POLAT ALAADİN,YÜCEL AYTAÇ,ERSOY MEHMET ÖZCAN. (2013), The effects of dexmedetomidine on liver ischemia–reperfusion injury in rats, Journal of Surgical Research, 183(1), 385-390.
TOPRAK HÜSEYİN İLKSEN,ŞAHİN TAYLAN,ERSOY MEHMET ÖZCAN. (2012), Effects of Desflurane and Isoflurane on Hepatic and Renal Functions and Coagulation Profile During Donor Hepatectomy, Transplantation Proceedings, 44(6), 1635-1639.
GÜLHAŞ NURÇİN,DURMUŞ MAHMUT,YÜCEL AYTAÇ,ŞAHİN TAYLAN. (2011), Total Abdominal Histerektomilerde İntravenöz Deksketoprofen Trometamol, Lornoksikam ve Parasetamolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation,