Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Vecih Anıl Özonur

Vecih Anıl Özonur,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi