Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Burak Karacan

Burak Karacan,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde 2016 yılında Yüksek Onur Belgesi alarak tamamladı. Tezli Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda 2019 yılında, Yüksek Onur Belgesi alarak tamamladı. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başladı. 21.10.2019 tarihinden beri İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda yer almaktadır. YÖKDİL-İngilizce puanı: 88.75

Araştırma Alanları: Antimikrobiyal direnç, Moleküler tanı