Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Abdullah Açıkgöz

Abdullah Açıkgöz,  Öğretim Görevlisi Doktor

Öğr. Gör. Dr.

Temel Alanları: Üroloji, 

2022 - Postoperative Pulmonary Complications after Percutaneous Nephrolithotomy Under Spinal Anesthesia
AÇIKGÖZ ABDULLAH, KARA BURAK, ÖNEM KADİR, ÇETİNKAYA MEHMET. Urology Journal, 20(1), 1-6.
2022 - Retrospective analysis of open preperitoneal mesh repair of complex inguinal hernias
MALAZGİRT Z., YILDIRIM K., KARABIÇAK I., GÜRSEL M. F., AÇIKGÖZ ABDULLAH, ÖZTÜRK HAMİT. Hernia, 26(4), 1121-1130.
2021 - Prostatitlerde cinsel işlev bozuklukları yönetimi
AÇIKGÖZ ABDULLAH, ERDEMİR FİKRET, AKDENİZ EKREM. Androloji Bülteni, 23(2), 109-117.
2021 - Erkek infertilitesinin medikal yönetimi
AKDENİZ EKREM, AÇIKGÖZ ABDULLAH, ERDEMİR FİKRET. Androloji Bülteni, 23(1), 37-46.
2020 - Effect of atorvastatin on spermatogenesis in rats: A stereological study
AKDENİZ EKREM, ONGER MEHMET EMİN, BOLAT MUSTAFA SUAT, FIRAT FATİH, GUR METİN, ÇINAR ÖNDER, BAKIRTAŞ MUSTAFA, AÇIKGÖZ ABDULLAH, ERDEMİR FİKRET. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 19(12), 2609-2614.
2017 - Effects of penile fracture and its surgical treatment on psychosocial and sexual function
BOLAT MUSTAFA SUAT, ÖZEN MEHMET, ÖNEM KADİR, AÇIKGÖZ ABDULLAH, AŞCI RAMAZAN. International Journal of Impotence Research, 29(6), 244-249.
2017 - Laparoscopic assisted percutaneous nephrolithotomy in ectopic pelvic kidneys
AÇIKGÖZ ABDULLAH, ÖZTÜRK HAMİT, ÇAVUŞ HİKMET. Robotics, LapaRoscopy Endosurgery, 3(1), 6-9.
2017 - Primer böbrek tümörünü taklit eden akciğerin skuamöz hücreli karsinomasının böbrek metastazı: pet bt bulguları
KAYAHAN ULU Esra, AÇIKGÖZ ABDULLAH, ULU MUHAMMED BAHATTİN, ERDOĞAN SERPİL, ÇAVUŞ HİKMET. Kocatepe Tıp Dergisi, 18(3), 110-113.
2017 - Aşırı aktif mesane semptomlarının erkek cinsel sağlığı üzerine olan etkileri
AÇIKGÖZ ABDULLAH. Androloji Bülteni, 19(2), 50-56.
2017 - Semen Analizi: Değerlendirme ve Klinik Kullanımı
AŞCI RAMAZAN,AÇIKGÖZ ABDULLAH. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 10(1), 1-8.
2016 - Transperitoneal laparoscopic treatment of ureteropelvic obstruction:our initial experience: Laparoscopic Pyeloplasty
BOLAT MUSTAFA SUAT, AÇIKGÖZ ABDULLAH, AKDENİZ EKREM. Medical Science and Discovery, 3(5), 230-235.
2016 - Laparoscopic retroperitoneaL resection of mucinous cystadenoma of appendix
AÇIKGÖZ ABDULLAH, ÇAVUŞ HİKMET, ÖZTÜRK HAMİT. Robotics, Lap and Endosurgery, 2(1), 100-104.
2014 - The role of ketotifen in the prevention of testicular damage in rats with experimental unilateral undescended testes
AÇIKGÖZ ABDULLAH, AŞCI RAMAZAN, AYDIN OĞUZ, ÇAVUŞ HİKMET, DÖNMEZ GAMZE, BÜYÜKALPELLİ RECEP. Drug Design, Development and Therapy, 8(), 2089-2097.
2014 - retroperitoneal schwannoma
PARLAKKILIÇ OĞUZHAN, İNANÇ YILMAZ, AÇIKGÖZ ABDULLAH, KURTULUŞ FATİH OSMAN. Maltepe Tıp Dergisi, 6(3), 1-2.
2014 - Successful removal of secondary renalstone formations and foreign body in collecting system with percutaneous nephrolithotomy : Case report
AÇIKGÖZ ABDULLAH, İNANÇ YILMAZ, PARLAKKILIÇ OĞUZHAN, KURTULUŞ FATİH OSMAN. Maltepe Tıp Dergisi, 6(3), 1-3.
2013 - The importance of anatomical region of local anesthesia for prostate biopsy a randomized clinical trial
AKDERE HAKAN, BURGAZLI KM, AKTOZ TEVFİK, AÇIKGÖZ ABDULLAH, MERİÇLİLER M., GÖZEN ALİ SERDAR. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 17(21), 2890-2895.
2013 - The effect of simvastatin and erythropoietin on renal fibrosis in rats with unilateral ureteral obstruction
AÇIKGÖZ YONCA, CAN MEYDAN BİLGE, BEK KENAN, AÇIKGÖZ ABDULLAH, ÖZKAYA OZAN, GENÇ GÜRKAN, SARIKAYA ŞABAN. Renal Failure, 36(2), 252-257.
2012 - Evaluation of hydronephrotic kidney parenchymal density by non-contrast multislice computed tomography
YILDIRIM BURHAN, AÇIKGÖZ ABDULLAH, DANACI MURAT, AŞCI RAMAZAN, BÜYÜKALPELLİ RECEP. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 29(3), 215-220.
2012 - Varikosel: İnsidans, Etiyoloji ve Fizyopatoloji
AŞCI RAMAZAN,AÇIKGÖZ ABDULLAH. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 5(3), 6-15.
2012 - Epidermoid cyst of testis: A case report
GÜN SEDA, AÇIKGÖZ ABDULLAH, ÇİLİNGİR ARZU AYDOĞAN, AYDIN CAN. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 29(3), 243-245.
2012 - Sexual and reproductive abnormalities in patients with spinal cord injuries / Spinal kord yaralanmalı olgularda cinsel işlev ve üreme bozuklukları
AŞCI RAMAZAN,AÇIKGÖZ ABDULLAH,BÜYÜKALPELLİ RECEP. Turkish Journal of Urology, 38(3), 159-167.
2011 - Relationship between penile fracture and Peyronie’s disease: a prospective study
AÇIKGÖZ ABDULLAH,GÖKÇE ERKAN,AŞCI RAMAZAN,BÜYÜKALPELLİ RECEP,YILMAZ ALİ FAİK,SARIKAYA ŞABAN. International Journal of Impotence Research, 23(4), 165-172.
2011 - Testis Protezleri:Güncelleme - Testicular Prostheses: An Update
BOLAT MUSTAFA SUAT, AŞCI RAMAZAN, AÇIKGÖZ ABDULLAH, BÜYÜKALPELLİ RECEP. Turkish Journal of Urology, 37(), 128-135.
2011 - Aklında Bulunsun! Literatürden İlginç Priapizm Olgu Özetleri
AÇIKGÖZ ABDULLAH,AŞCI RAMAZAN. Türk Üroloji Seminerleri/Turkish Urology Seminars, 2(10), 288-293.
2010 - Adult type granulosa cell tumor of the testis: Radiological evaluation and review of the literature
AÇIKGÖZ ABDULLAH, ÇİLİNGİR ARZU, SALTABAŞ FARUK. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 27(3), 120-122.
2009 - El yardımlı laparoskopik donör nefrektomi: İlk 40 vaka
KOÇAK BURAK, AÇIKGÖZ ABDULLAH, BİLEN CENK YÜCEL, KAR AYTAN, SARIKAYA ŞABAN, BÜYÜKALPELLİ RECEP. Turkish Journal of Urology, 35(4), 329-334.
2008 - Böbrek tümörünün cerrahi tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi
KOÇAK BURAK, AÇIKGÖZ ABDULLAH, AŞCI RAMAZAN, SARIKAYA ŞABAN, BİLEN CENK YÜCEL. Turkish Journal of Urology, 34(3), 300-305.
2008 - Laparoskopik böbrek biyopsisi deneyimlerimiz
AÇIKGÖZ ABDULLAH, ÖZKAYA OZAN, KOÇAK BURAK, AŞCI RAMAZAN, BÜYÜKALPELLİ RECEP, BİLEN CENK YÜCEL. Turkish Journal of Urology, 34(4), 419-422.
2008 - TARTIŞMALI OLGU
BÜYÜKALPELLİ RECEP,AŞCI RAMAZAN,AÇIKGÖZ ABDULLAH. Turkish Journal of Urology, 34(4), 436-438.
Ürolojik Laparoskopik Cerrahi - 2022
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-401-881-7
GÖZEN ALİ SERDAR, AÇIKGÖZ ABDULLAH
Üreter ve Üretra Hastalıkları
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4949-34-2
AŞCI RAMAZAN,AÇIKGÖZ ABDULLAH
Nefroloji
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: nrc09d308
AÇIKGÖZ ABDULLAH,SARIKAYA ŞABAN
(2022), "Rekürren Uterin Apikal Prolapsus: Ekstrofi Vezikale", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Üroloji",
(2022), "Ortotopik üriner diversiyon sonrası otolog fasyal sling cerrahisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Üroloji",
(2022), "Spinal Anestezi Altında Perkütan Nefrolitotomi Etkinlik ve Güvenilirliği: 286 Hasta Sonuçları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Üroloji",
(2022), "Refrakter Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde İntravezikal OnabotulinumA Enjeksiyonunun Etkinliği ve Güvenilirliği: 1001 enjeksiyonun retrospektif değerlendirmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Üroloji",
(2022), "Kadın Uretra darlığının tedavisinde dorsal onlay labium minör greftinin etkinliği ve güvenliği: uzun süreli takip", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Üroloji",
(2022), "Peyronie Hastalığı Cerrahisi Yapılan 38 Hastanın Uzun Dönem Sonuçları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Üroloji",
(2022), "Yetişkin Primer Prostat Sarkomu: Çok Merkezli Kohort Çalışma", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Üroloji",
(2023), "Efficacy And Reliability Of Turp And Intravesical Onabotulinum Toxin Injection In The Same Session In Patients Diagnosed With Benign Prostatic Obstruction And Overactive Bladder Resistant To Medical Treatment", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Üroloji", "10.1016/j.cont.2023.100840",
(2014), "Nadir bir retroperitoneal kitle nedeni olan Apendiks mukoselinin Laparoskopik tedavisi.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2014), "Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: 1587 olgunun değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
"EULIS Oturumu: Tekrarlayan taş formlarında metabolik değerlendirme ve taş hastalığının medikal tedavisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2005), "El yardımlı sol laparoskopik donör nefrektomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2005), "Kaliks divertikülü yerleşimli taşların perkütan tedavisi.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2015), "İdiyopatik Skrotal Kalsinozis", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2005), "Çocuk hastalarda laparoskopik pyeloplasti", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
"Prematür ejakülasyon tedavisinde yeni yaklaşımlar", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Üroloji",
(2015), "Transrektal Prostat iğne biyopsisi. Fırtına Öncesi Sessizlik mi? Bir Olgu nedeniyle", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2007), "Serum kreatinini yüksek olan hastalarda perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2014), "Böbrek içinde bulunan yabancı cismin endoskopik tedavisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2014), "Üretral stenozun eşlik ettiği Johanson Blizzard Sendromu: Olgu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2007), "Komorbidite oranları yüksek BPH/AÜSS’li olgularda KTP lazer ile fotoselektif prostat buharlaştırmasının (PVP) cinsel yan etkileri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2005), "Fournier gangrenli olgularda seksüel disfonksiyon", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2007), "El yardımlı laparoskopik donör nefrektomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2004), "Laparoskopik parsiyel nefrektomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2016), "The laparoscopic management of the ureteropelvic junction obstruction: Our initial experience", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2015), "Penis Fraktürü ve Uygulanan Cerrahi Tedavinin Psikososyal ve Cinsel İşlevler Üzerine etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2014), "Böbrek tümörünün cerrahi tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2014), "Pelvikektopik taşlı böbrekte laparoskopi yardımlı perkütan nefrolitotomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2007), "Seksen yaş ve üzeri olgularda TUR-P’ninerken ve geç dönem sonuçları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2007), "Atnalı böbrekli taş hastalarında perkütan nefrolitotomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2007), "Ratlarda deneysel tek taraflı inmemiş testiste gelişen hasarın mast hücre blokeri ile önlenmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2004), "Serum kreatinini yüksek olgularda perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2006), "Cerrahi tedavi uygulanan penis fraktürlü olgularda uzun dönem cinsel işlevler ve kavernozal morfoloji", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2007), "Renal hastalıkların tanısında laparoskopik böbrek biyopsisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2003), "İnfertilite değerlendirilmesinde sperm analizi neyi gösterir", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2015), "Atnalı Böbrek taşı olan hastalarda spinal anestezi altında perkütan nefrolitotomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2005), "Varikoselektomi sonrası anastrazol tedavisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2007), "Staghorn böbrek taşlı olgularda perkütan nefrolitotomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2011), "Subinguinal mikropskopik varikoselektominin serum total testosteron seviyesine etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2010), "Effect of Simvastatin and Erithropoetin on Renal Fibrosis in Obstructive Nephropathy", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Nefrolojisi",
(2011), "Penil protez implantasyonu: Yaş ve protez tipine göre etkinlik ve hasta hoşnutluğu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2004), "Geriatrik Hastalarda Perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2004), "Çocuklarda perkütan nefrolitotomi deneyimi 20Fr-26 Fr dilatasyon karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2019), "Metastatik seminomun vena kava inferiyora direk tümör invasyonu ve trombüsü", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2007), "Sekonder olgularda perkütan nefrolitotomi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2007), "Üreteroskopik taş tedavisinde lazer ve pnömotik litotriptör etkinliğinin karşılaştırılması.", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2012), "Efffect of sivastatin and cyclosporin A on glomerulosclerosis in adriamycin induced nephropathy.", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Nefrolojisi", "10.1007/s00467-012-2232-7",
(2006), "Üreteropelvik darlığın cerrahi tedavisinde laparoskopik pyeloplasti", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2019), "Spinal anestezi ile yapılan perkütan nerolitotomi sonrası akciğer komplikkasyonları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2016), "Nöroblastom: Kemoterapi sonrası laparoskopik sol retroperitoneal ve paraaortik kitle eksizyonu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2006), "Laparoskopik radikal prostatektomi tekniği. The technique of laparoscopic radical prostatectomy", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2008), "Deneysel tek taraflı inmemiş testisli ratlarda testiküler hasarın mast hücre blokeri ile önlenmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
"EAU,AUA ve ASCO kılavuzları ışığında yüksek riskli prosta kanserinde tedavi alternatifleri", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2018), "Laparoscopic Stone extraction", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2013), "Training in pigs", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2017), "Training techniques for endoscopic suturing in Urologic laparoscopy", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2014), "Laparoscopic pyeloplasty , Video presentation and talk /chairman, Course trainer", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2012), "Video of training boxes and suturing techniques", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
"Laparoscopic Pyeloplasty, Laproscopic Training in Pigs, Laparoscopic Cyst Decortication", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2015), "Kanser tedavisinde üreme fonksiyonlarının yönetimi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2014), "Çocuklarda Varikosel", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji",
(2011), "Testiste epidermoid kist: Olgu sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Patoloji",