Tıp Fakültesi

TÜBİTAK 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı'nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Huri Bulut'un TÜBİTAK 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 'Oligotrofik Bakteriler Yardımı ile Tanı Kitleri için Düşük Maliyetli Taq Polimeraz Enzim Üretimi' başlıklı araştırma projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Huri hocamızın danışmanlığında, Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencimiz Azer Turan'ın 'Multipl Skleroz (MS) Hastalığının Erken Tanısında Biyobelirteç Olarak Kullanılabilecek Aday miRNA’ların İnsan Vücut Sıvı Örneklerinde Validasyonu' başıklı projesi, ise TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Huri hocamızı ve sevgili Azer'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.