Tıp Fakültesi

Patolojide Kimyasal Atık Yönetimi ve Patoloji Laboratuvar Güvenliği

Patoloji Anabilim Dalı tarafından 13 Mart'ta düzenlenen "Patolojide Kimyasal Atık Yönetimi ve Patoloji Laboratuvar Güvenliği" konulu toplantıda Sayın Özlem Özkaynakçı, laboratuvar ortamında havalandırmanın önemi, kimyasal atık depolama ve dönüştürme konularında bilgiler vermiş ve geliştirilen çözümleri sunmuştur. Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nusret Erdoğan ise Patoloji laboratuvarında güvenle çalışabillmek için dikkat edilmesi gereken kuralları, bu alandaki yasal düzenlemeleri ve daha güvenli ortamlar oluşturulması için atılması gereken adımları aktarmıştır. Toplantıya Bezmialem, Okan, Bilgi ve Cerrahpaşa üniversitelerinden patoloji laboratuvar teknikerleri,  çok sayıda öğrenci ve hekimler katılmıştır.