Tıp Fakültesi

9. INTERNATIONAL GEVHER NESİBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE

Hocalarımızın yanı sıra öğrencilerimiz de Fakültemizi Kongrelerde başarıyla temsil ediyor...

Tıp Fakültemiz Dönem III öğrencisi Ayşe GÖKDUMAN, 11.06.2022 tarihinde;  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımızın rehberliğinde ve Ar. Gör. Gamze Nur Öter danışmanlığında, “9. INTERNATIONAL GEVHER NESİBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE“ etkinliğinde "CAN MICRORNAS BE BIOMARKERS IN BREAST CARCINOMA?" başlıklı sözel sunumunu başarı ile gerçekleştirmiştir

Sevgili Ayşe'yi kutluyor ve ona destek veren Patoloji Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Nusret Erdoğan, değerli hocamız Dr. Öğretim Üyesi Sibel Şensu ve Araştırma Görevlimiz Gamze Nur Öter'e teşekkür ediyoruz