Tıp Fakültesi

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi

Tıp Fakültemizin Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 05.07.2021 tarihinde, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından Bakü/Azerbeycan'da düzenlenen 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresinde bir sözlü bildiri sunumu yapmış ve COVID 19 pandemisi sırasında patoloji mikroskopi eğitimlerinde telepatoloji eşliğinde olgu bazlı öğrenme deneyimimizi paylaşmıştır.