Faculty of Medicine

Academic Members

Mustafa Bilge ERDOĞAN

Mustafa Bilge Erdoğan,  Prof.

CV

Mustafa Bilge Erdoğan 06.09.1970 doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara’ da almıştır . Ankara Üniversitesi Tıp fakültesinden 1994 yılında mezun olmuştur. 1994-1996 yılları arası Ankara Dr. M.Ü. Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde Acil Servisinde Pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD’da uzmanlığını tamamladıktan sonra 2007 ‘ye kadar Gaziantep Sani Konukoğlu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde çalışmıştır. 2007 yılında Gaziantep Medical park hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünü kurmuş ve çalışmaya devam etmiştir. Bu sürede erişkin kalp damar cerrahisinde koroner bypass , kapak cerrahisi, aorta cerrahisi ile ilgilenmiştir. Bunun yanında periferik arter hastalığı ve venöz hastalıklar (varis) ile ilgili ameliyatlara da devam etmiştir. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve damar Cerrahisi ABD da Yard. Doçent olarak başlamış aynı yıl Doçent ünvanını almıştır. 2020 Haziran ayına kadar Bahçeşehir Üniversitesi Tıp fakültesindeki akademik görevine devam etmiştir. Daha sonrasında 2020 Temmuz ayında İSÜ Bahçeşehir Liv hastanesinde Kalp ve Damar cerrahisi Uzmanı olarak göreve başlamış ve halen aynı hastanede çalışmaya devam etmektedir. 2021 yılında Profesör ünvanını alan Mustafa Bilge Erdoğan aynı zamanda İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Research Areas: Koroner Arter Hastalıkları, koroner bypass, Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi, Periferik Arter Hastalığı, Kalp Kapak Hastalıkları, minimal invaziv kapak cerrahisi, ven hastalıkları, Aortic Endovascular İnterventions, Aortik Endovasküler Girişimler, Aort Cerrahisi

Main Areas: Kalp ve Damar Cerrahisi, 

In Silico Analysis of Elastomer-Coated Cerclage for Reducing Sternal Cut-Through in High-Risk Patients
2021 - Uluslararası Hakemli
Journal of Biomechanical Engineering, subaşı omer, Oral Atacan, Torabnia Shams, Erdoğan Deniz, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE, Lazoğlu İsmail
Association of high mobility group box 1 protein with coronary artery disease
2019 - Uluslararası Hakemli
Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, BENLİER NECLA, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE
Evaluation of Patient Factors Effecting the Ratio Converting to Synus Rythm by Cryoablation Technique in Open Mitral Valve Surgery
2018 - Uluslararası Hakemli
The American Journal of Cardiology, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE
MBL2 and MIF gene polymorphisms in cardiovascular patients with atherosclerotic lesions undergoing heart valve replacement
2017 - Uluslararası Hakemli
Biotechnology & Biotechnological Equipment, BAYRAM AYŞEN, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE, EKŞİ FAHRİYE
Synchronous Open Heart Surgery and Laparoscopic Cholecystectomy: An Observational Case Study with 28 Patients
2017 - Uluslararası Hakemli
The American Surgeon, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE, KAPLAN MEHMET, KAZAZ HAKKI
Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Yetmezliğinin Tanısında Kullanılan Erken Dönem Belirteçler
2016 - Ulusal Hakemli
ACU Sağlık Bil Derg, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE
Comparison of Endovenous Laser and Radiofrequency Ablation in Treating Varicose Veins in the Same Patient
2016 - Ulusal Hakemli
Vascular and Endovascular Surgery, BOZOĞLAN ORHAN, MEŞE BÜLENT, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE
PROTECTİVE EFFECT OF APROTİNİN LUNG DAMAGE İN PATİENTS UNDERGOİNG CABG SURGERY
2015 - Uluslararası Hakemli
ACTA CARDIOLOGICA, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,SEDAT KALAYCIOĞLU,İRİZ ERKAN
THE SURGİCAL TREATMENT OF LARGE VENTRİCULAR ANEURYSM WİTH BİG TROMBUS SEEN AFTER MYOCARDİAL İNFARCTİON
2013 - Ulusal Hakemli
TÜRK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DERGİSİ, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,ERDOĞMUŞ ONUR,KAZAZ HAKKI
SİNGLE STAGE REPAİR OF THE ANTERİOR CHEST WALL FOLLOWİNG STERNAL DESTRUCTİON COMPLİCATED BY MEDİASTİNİTİS
2013 - Uluslararası Hakemli
SURG TODAY, ZOR MUSTAFA HAKAN,ACIPAYAM MEHMET,BAYRAM HÜSEYİN,OKTAR GÜRSEL LEVENT,ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,DARÇIN OSMAN TANSEL
ASSOCİATİON OF E23K POLYMORPHİSM OF KİR6 2 GENE WİTH CORONARY ARTERY DİSEASE
2011 - Uluslararası Hakemli
AFRİCAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, BENLİER NECLA,ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,ÖZKUR MEHTAP,YILDIZ OĞUZHAN,NACAK MURADİYE,YAMAK BİROL,SÜKRÜ AYNACIOĞLU
Demonstration of Chlamydophila pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Cytomegalovirus and Epstein Barr virus in atherosclerotic coronary arteries nonrheumatic calcific aortic and rheumatic stenotic mitral valves by polymerase chain reaction
2011 - Uluslararası Hakemli
Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology, BAYRAM AYŞEN,ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,EKŞİ FAHRİYE,YAMAK BİROL
Risk Factors For Gastrointestinal Complications in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery
2011 - Uluslararası Hakemli
JOURNAL OF CARDİOTHORACİC AND VASCULER ANESTHESİA, GÜLER MEHMET,YAMAK BİROL,ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,AYDIN ÜNAL,KUL SEVAL,ASİL RİZA,KISACIKOĞLU BÜLENT
SURGİCAL TREATMENT OF POST Mİ VSD İN PATİENTS WHO WERE HEMODYNAMİCALLY STABİLİZED WİTH PERİOPERATİVE İNOTROPS AND İABP
2009 - Ulusal Hakemli
TÜRK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DERGİSİ, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,UYGUR FERAGAT,YAMAK BİROL,BATRYALİEV TALANTBEK,KISACIKOĞLU BÜLENT
EMERGENCY CORONARY BYPASS OPERATİON ONTHE ANGİOGRAPHY A CASE REPORT
2008 - Ulusal Hakemli
TÜRK GİEİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DERGİSİ, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,YARDIMCI MÜMTAZ MURAT,BATRYLALİEV TALANTBEK,KISACIKOĞLU BÜLENT
Persistent Left Superior Vena Cava The Anatomical and Surgical İmportance
2007 - Uluslararası Hakemli
WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,KARAKAŞ PINAR,UYGUR FERAGAT,MEŞE BÜLENT,YAMAK BİROL,BOZKIR MEMDUHA GÜLHAL
KORONER ARTER CERRAHİSİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN MEDİASTİNAL MALİGN LENFOMA OLGUSU
2006 - Ulusal Hakemli
TÜRKİYE KLİNİKLERİ CARDİOVASCULAR SCİENCES, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,ÖĞÜTMEN CEMİL CAHİT,BÜLENT KISACIKOĞLU
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN İLK ALTI SAATİNDE ACİL KORONER BAYPAS UYGULANAN HASTALARDAERKEN DÖNEM SONUÇLAR
2006 - Ulusal Hakemli
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,UYGUR FERAGAT,MEŞE BÜLENT,SERÇELİK ALPER,ÖĞÜTMEN CEMİL CAHİT,YAMAK BİROL,KISACIKOĞLU BÜLENT
STERNUM KIRIĞINA BAĞLI PENETRAN KALP YARALANMASININ KARDİYOPULMONER BAYPAS İLE ONARIMI OLGU SUNUMU
2006 - Ulusal Hakemli
GKD ANEST YOĞ BAK DERG, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,DENKER AHMET,OĞÜTMEN CEMİL CAHİT
İNTERNAL TORASİK ARTERİN TOPİKAL VAZODİLATASYONUNDA LİDOKAİN HCL KULLANILABİLİRMİ
2006 - Uluslararası Hakemli
Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,OKUDUCU NİHAT,YAMAK BİROL,BÜLENT KISACIKOĞLU
SAĞ VENTRİKÜL ÇIKIM YOLUNA YERLEŞEN İZOLE KARDİYAK KİST HİDATİĞİN CERRAHİ TEDAVİSİ
2006 - Uluslararası Hakemli
Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology, MEŞE BÜLENT,UYGUR FERAGAT,ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,ASİL RIZA,YAMAK BİROL
OTUZ BEŞ TAŞ ÜZERİ HASTALARDA ATRİYAL SEPTAL DEFECT CERRAHİSİ
2006 - Uluslararası Hakemli
Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,UYGUR FERAGAT,MEŞE BÜLENT,TANDOĞAN ALTAY,HEDBE LEVENT,YAMAK BİROL
PENETRAN TORAX YARALANMASINA BAĞLI GELİŞEN SUBKLAVİAN ARTER YARALANMALARININ KLAVİKULA TRANSEKSİYONU İLE ONARIMI 2 OLU SUNUMU
2005 - Ulusal Hakemli
DAMAR CERRAHİ DERGİSİ, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,CANKUŞ MEHMET CENK,YAMAK BİROL
KAROTİS VE KORONER ARTER CERRAHİSİNDE EŞ ZAMANLI YAKLAŞIM VE SONUÇLARI
2005 - Ulusal Hakemli
DAMAR CERRAHİ DERGİSİ, ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,UYGUR FERAGAT,MEŞE BÜLENT,ASİL RIZA,YAMAK BİROL,KISACIKOĞLU BÜLENT
ÜST EKSTREMİTE DERİN VEN TROMBOZUNDA ROTASYONEL TROMBEKTOMİ OLGU SUNUMU
- Ulusal Hakemli
DAMAR CERRAHİ DERGİS, MEŞE BÜLENT,BOZOĞLAN ORHAN,EROĞLU ERDİNÇ,ERDOĞAN MUSTAFA BİLGE,ELVEREN SERDAL,YILDIRIMDEMİR HALİL İBRAHİM
Aort Kapak Replasmanı ile kombine Koroner Bypass Cerrahisi erken dönem sonuçları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Kardiyopulmoner Bypass sırasında prime sıvısına boluskonulan mannitol ile infizyon şeklindeverilen mannitolün renal fonksiyonlar üzerine etkisinin karşılaştırılması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Demonstration of chlamidia pneumonie mycoplasma pneumonie cytomegalovirus and Ebstein Barr virüs in atherosclerotic coronary arteries in nonrheumatic calcific aortic valves and in rheumatic stenotic mitral valves by polymerase chain reaction
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Akut Miyokard İnfarktüsünde Koroner Bypass Cerrahisinin Önemi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
40 Yaş Altı Koroner Bypass Cerrahisi Preopretif risk faktörleri Greft seçimi erken dönem sonuçları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Anaconda Experiment in Endovascular Stent Therapy of Abdominal Aortic Aneurysms Early Results of a Single Center
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Open heart surgery and laparoscopic cholecystectomy concurrent approach
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Total Kalça Protezi planlanan hastalarda Pulmoner Emboli profilaksisi Vena Kava İnferior Filtresi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Risk Factors for Deterioration of renal function After Coronary Bypass Surgery
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
İs Using Bipolar Sirfa superior at the P Walve Dispertion CABG Patients than the Medical Treatment
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Surgery for a very rare case of coronary artery arterovenous fistula with coronary bypass surgery Two case report
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Predictors of advers events After surgical ventricular restoration due to advanced ischaemic cardiomyopathy with left ventriculer aneurysms
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
One year results of the early revascularization in acute myocardial infarction
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
The surgery for a very rare case of coronary artery Fistula with coronary artery to pulmonary artery fistula and other six case report
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Alone Mitral Valve Anuloplasty Versus Annuloplasty Plus valvular and Subvalvular repair for ischemic Mitral Regurgitation Hemodynamical and Functional Comprasion
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Early results of the saline irrigated radiofrequency ablation treatment for the atrial fibrillation and the predictors of the success
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,
Simultaneously Laparascopic Cholecystectomywith Coronary Bypass 6 Years Experience
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi ,