Faculty of Medicine

Academic Members

Aydın  Özbek

Aydın Özbek,  Prof.

CV
Öğretim Üyesi

İlk ve Orta Öğrenimini Sinop’ta yaptı. Tıp öğrenimine önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladı. Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde devam ederek 1987 yılında bu fakülteden mezun oldu. 1987-1988 yılları arasında Eskişehir de mecburi hizmet görevimi tamamladı. 1988-1991 yılları arasında On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Öğrenimimi tamamlayarak Anatomi Uzmanı oldu. Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1995 yılında Doçent, 2000 yılında Profesör ünvanlarını aldı. KOÜ de Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, çeşitli kurul ve enstitülerin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Nisan 2016 da kamu görevinden emekli oldu. Ekim 2016’dan itibaren İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapmaya başladı. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Eğitim Planlama Alt Komisyonu (MHK-EPAK) Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliği, Kocaeli İl Gözlemciler Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türk Tabibler Birliği, Türk Anatomi Derneği, Türkiye Beyin ve Sinir Araştırmaları Derneği, Spor Bilimleri Derneği, The International Council for Health Physical Education Recration Sport and Dance, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği üyesidir. 2002-2007 yılları arasında “TV 41” ve “Kocaeli TV” adlı televizyonlarda “Sporoloji” isimli bir proğramın yapımcılık ve moderatörlüğünü, yaptı. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapıyor.

Research Areas: Anatomi, Spor Hekimliği, Temel Spor Bilimleri, Biomekanik, Sinir Bilimleri

Main Areas: Anatomi, 

ÇOLAK SERAP,DUMAN CAN,BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK ENİS,ÖZBEK AYDIN,ÇOLAK TUNCAY,SİVRİ İSMAİL. (2017), Biochemical parameters in professional male footballers before and after training, Studies on Ethno-Medicine, 11(1), 45-48.
ÇOLAK SERAP,DUMAN CAN,BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK ENİS,ÖZBEK AYDIN,ÇOLAK TUNCAY. (2017), Biochemical parameters in professional male footballers before and after training., Journal Studies on Ethno-Medicine, 11(1), 45-48.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,TEKİN ORHA AYLA,ÖZBEK AYDIN,ÖZTÜRK OSMAN BARIŞ. (2017), Uncommon Insertion of the Extensor Pollicis Longus Muscle: Clinical and Anthropological Significance of this Variation, Anthropologist, 27(1-3), 121-124.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,TAŞDEMİR RABİA,GÜZELORDU DİLŞAT,SİVRİ İSMAİL,AKSU ELİF,ÖZBEK AYDIN. (2016), “The nursing students’ metaphors about education of anatomy”., SHS Web of Conferences, 26(), 1087-.
MERİÇ BİNGÜL BERGÜN,AYDIN MENŞURE,BULGAN ÇİĞDEM,GELEN ERTUĞRUL,ÖZBEK AYDIN. (2016), Upper extremıty kınematıcs of flat serve ın tennıs., South African Journal For Research in Sport, 38(2), 17-25.
BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK TUNCAY,ÇOLAK SERAP,BAYAZIT BETÜL,MERİÇ BİNGÜL BERGÜN,SELEKLER HAMİT MACİT,ÖZBEK AYDIN. (2014), “Evaluatıon of nerve conductıon velocıtıes of the medıan, ulnar and radıal nerves of basketball players”, International SportMed Journal, 15(1), 1-12.
DUMAN CAN,ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK SERAP,ÖZBEK AYDIN. (2013), Ischemia-modified albumin levels in professional male soccer players before and after training, Marmara Medical Journal, 26(), 21-24.
ÇOLAK SERAP,DUMAN CAN,BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK ENİS,ÖZBEK AYDIN,ÇOLAK TUNCAY. (2013), Biochemical parameters in professional male soccer players before and after training”, European Journal of Sports Medicine, 1(1), 163-164.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,DİNÇER ÖZGÜR,ÇOLAK SERAP,SELEKLER HAMİT MACİT,ÖZBEK AYDIN. (2013), “Nerve Conductıon Studıes of Ulnar and Medıan nerves ın Elıte Rowers, European Journal of Sports Medicine, 1(1), 210-.
ÇOLAK SERAP,BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN. (2013), Associatıon between computer use and entrapment neuropathıes in the wrist region., Educational Research and Reviews, 8(24), 2249-2254.
ÖZGÜR TURGAY,ÖZBEK AYDIN,ÖZGÜR BAHAR. (2013), The effect of dıfferent varıables on the correlatıon of the selected anaerobıc threshold estımatıon methods, International Journal of Academic Research, 5(2), 107-111.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,KURTAŞ ÖMER,ÖZBEK AYDIN,SÜNNETÇİ AKKOYUNLU DENİZ,SAVLI HAKAN. (2012), “Microarray-Based Gene Expression Analysis of an Animal Model for Closed Head Injury”,, Injury, 43(8), 1264-1270.
BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK TUNCAY,ÇOLAK ENİS,DUMAN CAN,ÇOLAK SERAP,SEYREK ERTAY,ÖZBEK AYDIN. (2011), Effects of repeatedly headıng a soccer ball on serum levels of two neurotrophıc factors of braın tıssue, bdnf and ngf, ın professıonal soccer players, Biology of Sport, 28(3), 1-7.
BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ. (2011), A Report of Unusual origin right renal artery: a case report., Internetional Journal of Anatomical Variations., 4(), 85-87.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK SERAP,DUMAN CAN,BAYAZIT BETÜL,MERİÇ BİNGÜL BERGÜN,ÖZBEK AYDIN. (2010), The Influence of a Single Bout of Wrestling Exercise on Serum Levels of İschemia-Modified Albumin, Journal Exercise Science Fitness, 8(2), 68-72.
ÇOLAK TUNCAY,DUMAN CAN,BAMAÇ BELGİN,ÖZBEK AYDIN. (2010), İschemia modified albumin levels following mild closed head trauma in the rat, Türkiye Klinikleri J Medical Science, 30(4), 1171-1176.
MERİÇ BİNGÜL BERGÜN,AYDIN MENŞURE,ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN,BULGAN ÇİĞDEM. (2009), 3D Kinematic analysis of overarm movements for different sports, Kinesiology, 41(1), 105-111.
BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK TUNCAY,SELEKLER HAMİT MACİT,ÖZBEK AYDIN,ÇOLAK SERAP,DİNÇER ÖZGÜR. (2009), Nerve conduction studies of the Axillary, Musculocuteneal and radial nerves in Elite İce hokey Players., Journal Sports Medicine Physical Fitness., 49(2), 224-231.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ,ÖZBEK AYDIN. (2009), Relationship of age,gender,height and weight to diameters of aorta and its visseral branches, Surgical and radiologic anatomy, 31(), 103-104.
BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK TUNCAY,SELEKLER HAMİT MACİT,DİNÇER ÖZGÜR,ÇOLAK ENİS,ÖZBEK AYDIN. (2009), Comparison of nevre conductionvelocities of the median and unlar nevre between elite ice hockey players and controls, Surgical and radiologic anatomy., 31(), 96-.
BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN,ÇOLAK SERAP,YENİGÜN NAHİT,CİNEL YEZDAN. (2008), .İsokinetic performance in elite Voleybal and basketball players, Kinesiology, 40(2), 183-189.
ÇOLAK SERAP,BAMAÇ BELGİN,BAYAZIT BETÜL,ÇOLAK ENİS,MERİÇ BİNGÜL BERGÜN,DİNÇER ÖZGÜR,ÖZBEK AYDIN. (2008), Voleybolcular ve badminton oyuncularının üst ekstremite antropometrik ölçümleri ve izokinetik performanslarının karşılaştırılması., Morfoloji, 13(1-2), 59-62.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,ÖZBEK AYDIN,ÖZTÜRK OSMAN BARIŞ. (2008), A case report of variation of the azygos venous sytem., Morfoloji, 13(1-2), 63-65.
YENİGÜN ÖZLEM,ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN,YENİGÜN NAHİT,ÇOLAK ENİS. (2007), Farklı müzik hızlarında yapılan step aerobik çalışmalarında diz ekleminin izokinetik performans farklılıklarının değerlendirilmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi., 4(1), 1-13.
MERİÇ BİNGÜL BERGÜN,AYDIN MENŞURE,BULGAN ÇİĞDEM,ÖZBEK AYDIN. (2007), Tekerlekli sandalye basketbolunda sınıflamalara göre serbest atışta, bilek hareketinin biomekaniksel analizi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(21), 73-77.
BULGAN ÇİĞDEM,MERİÇ BİNGÜL BERGÜN,AYDIN MENŞURE,ÖZBEK AYDIN. (2007), Elit ve elitaltı cirit atıcılarının atış tekniklerinin 3 boyutlu doğrusal kinematik analizi., Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi., 5(21), 55-62.
BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN,ÖZTÜRK OSMAN BARIŞ. (2006), A rare case of distal one-third of the transverse colon supplied by a branch from splenic artery, Saudi medical Journal., 27(4), 536-538.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,ÖZTÜRK OSMAN BARIŞ,ÖZBEK AYDIN,AKANSEL GÜR. (2006), Evaluation of medial and lateral meniscus thicknesses in early osteoarthritis of the knee with magnetic resonance imaging, Saudi medical Journal, 27(6), 854-857.
ÖZBEK AYDIN,BAMAÇ BELGİN,BUDAK ERHAN FAİK,YENİGÜN NAHİT,ÇOLAK TUNCAY. (2006), Nerve conduction study of ulnar nerve in volleyball players., Scandinavian Journal of Medical  Science in Sports, 16(3), 197-200.
CİNEL YEZDAN,YENİGÜN ÖZLEM,ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN,ÇOLAK ENİS,YENİGÜN NAHİT. (2006), Voleybolcularda maksimal kuvvet gelişimi için uygulanacak antrenman proğramı seçiminde piramidal yüklenme yöntemi ve tekrar yüklenme yöntemlerini karşılaştırılması, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 25-29.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,GÖNENER AHMET,ÖZBEK AYDIN,BUDAK ERHAN FAİK. (2005), Comparison of nerve conduction velocities of lower extremities between runners and controls., Journal of Science and Medicine in Sport, 8(4), 403-410.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,ÖZBEK AYDIN. (2005), Comparative study on apoptosis in the testes of normal and alcoholic rats., Saudi medical Journal, 26(6), 928-933.
BAYAZIT BETÜL,ÖZBEK AYDIN,SİVRİKAYA KENAN. (2005), Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin değer sistemleri ve sorun çözmedeki yeterliliklerinin incelenmesi., Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 7(1-2), 1-100.
ÇOLAK SERAP,BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK ENİS,ÖZBEK AYDIN. (2004), Bilgisayar kullanıcılarının üst ekstremite antropometrik ölçümlerinin kontrol gurubu ile karşılaştırılması., Morfoloji, 12(2), 31-35.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,GÖNENER AHMET,ÖZBEK AYDIN. (2004), Effect long-term activity in regio cubitalis morphology in elite tennis players, Morfoloji, 12(1), 42-45.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,AYDIN MENŞURE,MERİÇ BİNGÜL BERGÜN,ÖZBEK AYDIN. (2004), Physical fitness levels of blind and visually impaired goalball team players., Isocinetics and exercise science, 12(4), 247-252.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,ÖZBEK AYDIN,BUDAK ERHAN FAİK. (2004), Nerve conduction studies of upper extremites in tennis players, British Journal of Sport Medicine, 38(5), 632-635.
MERİÇ BİNGÜL BERGÜN,ÖZBEK AYDIN,AYDIN MENŞURE,ÇOLAK TUNCAY. (2003), Hip structure and exercise., Morfoloji, 10(1), 53-55.
ÇOLAK TUNCAY,BAMAÇ BELGİN,ÖZBEK AYDIN. (2003), Chorda Umblicalis damarlarının içerdiği elastik lif kalınlığının Fötal gelişime etkisi., Morfoloji, 10(1), 11-15.
BAMAÇ BELGİN,ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN,YENİGÜN NAHİT,ÇOLAK SERAP. (2003), Volumetric determination of medial epicondyle and lateral epicondyle of humerus in male and female Volleyball players., Okajimas Folia Anatomica Japonica, 80(2), 63-70.
ÇOLAK TUNCAY,DALÇIK CANNUR,ÖZBEK AYDIN,FİLİZ SERDAR,DALÇIK HAKKI. (2002), A rare multiple variation of the greater omentum, Okajimas Folia Anatomica Japonica, 79(5), 159-162.
BUDAK ERHAN FAİK,YENİGÜN NAHİT,ÖZBEK AYDIN,KOMSUOĞLU SEZER. (2001), Carpal tunnel syndrome in carpet weavers, Electromyography and Clinical Neurophysiology, 41(41), 29-32.
BUDAK ERHAN FAİK,BAMAÇ BELGİN,ÖZBEK AYDIN,KOMSUOĞLU SEZER. (2001), Nerve conduction studies of lower extremities in pes planus subject., Electromyography and Clinical Neurophysiology., 41(1), 29-32.
YILDIRIM MEHMET,DALÇIK CANNUR,ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN. (2000), Truncus Thyrocervicalis (TTC)’den çıkan a.thoracıca interna(ATI) olguları, morfoloji, 8(1), 41-42.
DALÇIK CANNUR,ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN,DALÇIK HAKKI. (2000), Unusual origin of the right renal artery: a case report, Surgical and radiologic anatomy, 22(2), 117-118.
ÖZBEK AYDIN,DALÇIK CANNUR,ÇOLAK TUNCAY,DALÇIK HAKKI. (1999), The multiple variation of the azygos venous system., Surgical and radiologic anatomy, 21(1), 83-85.
ÇOLAK TUNCAY,ÖZBEK AYDIN,DALÇIK CANNUR,BUDAK ERHAN FAİK. (1999), Damar çapı ölçüm teknikleri arasındaki farklar., morfoloji, 7(2), 61-63.
ÖZBEK AYDIN,ULUUTKU MEHMET HALUK,YEGİNOĞLU GÜLAY,EMİRZEOĞLU MEHMET. (1996), Sulcus vocalis’in etiyolojisine yönelik bir araştırma., SBAD, 7(15), 53-56.
ÖZBEK AYDIN,ULUUTKU MEHMET HALUK,YEGİNOĞLU GÜLAY. (1996), Truncus coeliacus varyasyonu, SBAD, 7(15), 39-41.
ÖZBEK AYDIN,İÇTEN NİHAL,CEYLAN FATMA SÜREYYA,ESKİOCAK MUZAFFER. (1994), Gestasyonel yaş değerlendirilmesinde kullanılan parametrelerin karşılaştırılması., SBAD, 5(5), 147-150.
ULUUTKU MEHMET HALUK,YEGİNOĞLU GÜLAY,ÖZBEK AYDIN. (1994), Bilateral n.medianus varyasyonu, SBAD, 5(5), 101-104.
ÖZBEK AYDIN,ULUUTKU MEHMET HALUK,YEGİNOĞLU GÜLAY,EMİRZEOĞLU MEHMET. (1994), A.Thoracica interna sinistra varyasyonu, SBAD, 5(5), 97-100.
ÖZBEK AYDIN,CEYLAN FATMA SÜREYYA. (1994), İnfantlarda ıntragluteal enjeksiyon çalışması, SBAD, 5(5), 81-91.
TETİK SÜLEYMAN,KOPUZ CEM,ÖZBEK AYDIN. (1993), Safra kesesi agenezisi, BİLİM DİALOG, 9(), 2-5.
ÖZBEK AYDIN,TETİK SÜLEYMAN. (1993), Böbrek kaliseal anatomisi ve perkutan girişimlerdeki önemi, ENDOÜROLOJİ, 2(), 21-23.
ÖZBEK AYDIN,KOPUZ CEM,İÇTEN NİHAL. (1993), Chorda umbilicalis uzunluğunun fötal gelişime etkisi, GATA BÜLTENİ, 35(), 907-911.
ÖZBEK AYDIN,KOPUZ CEM,İÇTEN NİHAL. (1993), Chorda umbilicalis damar çaplarının fötal gelişime etkisi, GATA BÜLTENİ, 35(), 771-780.
ÖZBEK AYDIN,TETİK SÜLEYMAN,İÇTEN NİHAL. (1993), Konjenital sol diafragmatik hernilerin morfolojik analizi, SBAD, 4(10), 553-561.
İÇTEN NİHAL,ÖZBEK AYDIN. (1993), A.vertebralis dextra agenezisi, SBAD, 4(9), 395-399.
İÇTEN NİHAL,TETİK SÜLEYMAN,ÖZBEK AYDIN. (1993), Bilateral akciğer lob varyasyonu, SBAD, 4(10), 541-546.
ÖZBEK AYDIN,İÇTEN NİHAL. (1992), Yenidoğanda n.peroneus communis sıkışmasının morfolojik analizi, OMÜ TIP DERGİSİ, 9(3-4), 203-207.
KOPUZ CEM,ÖZBEK AYDIN,DABAK ŞENNUR. (1992), Endoskopik sinus cerrahisinde lateral nasal duvar ve cerrahi anatomisi, SBAD, 3(7), 283-288.
KOPUZ CEM,ÖZBEK AYDIN. (1992), Genişletilmiş facial recess:Morfometrik bir araştırma, SBAD, 3(7), 289-292.
İÇTEN NİHAL,ÖZBEK AYDIN. (1992), Yenidoğanda a.mesenterica süperior ile a.mesenterica inferior arasındaki anostomatik arterler, OMÜ TIP DERGİSİ, 9(1), 48-54.
ÖZBEK AYDIN,KOPUZ CEM,İÇTEN NİHAL. (1992), Anne yaşı,parite ve cinsiyetin fötal gelişim ve chorda umbilicalis morfolojisine etkisi, OMÜ TIP DERGİSİ, 9(3-4), 261-265.
ÖZBEK AYDIN,KOPUZ CEM. (1991), N.İschiadicus varyasyonu, on dokuz mayıs üniversitesi tıp fakültesi dergisi, 8(3), 275-277.
KOPUZ CEM,ÖZBEK AYDIN,TETİK SÜLEYMAN. (1991), N.Medianus varyasyonu, on dokuz mayıs üniversitesi tıp fakülteasi dergisi, 8(3), 273-274.
TETİK SÜLEYMAN,ÖZBEK AYDIN,KOPUZ CEM. (1990), Bilateral v.cephalica varyasyonu gösteren olgu., On Dokuz Mayıs Üniversitesi Dergisi, 7(2), 171-177.
ÖZBEK AYDIN (2010), "Adı Eylül Sağlık Bilimlerinde Yaşlılık", "Türkçe", ,
ÖZBEK AYDIN (1994), "ANATOMİ DERS KİTABI", "Türkçe", ,
ÖZBEK AYDIN (2002), "İnsan Embriyolojisi Klinik Yönleri İle", "Türkçe", , Ansiklopedi Maddesi
ÖZBEK AYDIN (2004), "Spor Bilimlerine Giriş", "Türkçe", ,
ÖZBEK AYDIN (2010), "Gray s Anatomi", "Türkçe", , Ansiklopedi Maddesi
(2004), "Tübitak Teşvik Ödülü", "Kamu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANATOMİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)'dan alınan ödül", "TÜBİTAK", Yayın Teşvik Ödülü