Faculty of Medicine

Academic Members

Adil Can  Güngen

Adil Can Güngen,  Assoc. Prof.

Faculty Member

Having graduated from Gazi University Faculty of Medicine in 1999, Adil Can Gungen started his Professional career in 2000 as a resident in Department of Chest Diseases at Ankara Atatürk Chest Diseases Hospital. He started to work as a chest diseases specialist in 2005. In 2006, he completed his one year military service in Malatya Military Hospital. After working as a chest diseases specialist in Malatya Gozde Hospital between 2007-2008, he continued his professional career in Istanbul Fatih Medical Park Hospital between 2009-2011. Having been assigned to Yedikule Chest Diseases Hospital as a specialist between 2011-2013 and Sakarya University Training and Research Hospital betwwen 2013-2016; Dr. Gungen started to work in Istinye University in 2017 and received the Associate Professor title in 2018. Assoc. Prof. Dr. Adil Can Gungen still works as an academic member in Istınye University Faculty of Medicine.

Research Areas: Bronkoskopi, Endobronşial USG Eşliğinde Transbronşial Biopsi, Allerji, Sigara Bırakma polikliniği, Astım, KOAH, Pulmoner Emboli, Akciğer Kanseri, Akciğer Enfeksiyonları

Main Areas: Göğüs Hastalıkları, 

2017 - Effects of aspiration pneumonia on the intensive care requirements and in-hospital mortality of hospitalised patients with acute cerebrovascular disease
GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,DOĞAN GÜNGEN BELMA,ERTAN ESRA,YAĞIZ ORHAN,GÜZEY ARAS YEŞİM,ERKORKMAZ ÜNAL. Archives of Medical Science, 13(5), 1062-1068.
2017 - The effects of a pulmonary rehabilitation program on exercise tolerance,quality of life, sleep quality and emotional status in the patients withParkinson’xxs disease.
Güngen Belma Doğan,AYDEMİR YUSUF,Aras Yeşim Güzey,GÜNGEN ADİL CAN,KOTAN DÜNDAR DİLCAN,Bal Serdar. Biomedical Research, 28(2), 786-790.
2017 - Predictors of intensive care unit admission and mortality in patients with ischemic stroke: investigating the effects of a pulmonary rehabilitation program
Güngen Belma Doğan,Tunç Abdulkadir,Aras Yeşim Güzey,Gündoğdu Aslı Aksoy,GÜNGEN ADİL CAN,Bal Serdar. BMC Neurology, 17(1), 132-.
2017 - The relationship between restless legs syndrome and bronchial asthma
GÜNGEN ADİL CAN,Güngen Belma Doğan,AYDEMİR YUSUF,Aras Yeşim Güzey,Çoban Hikmet,Düzenli Hasan. The Clinical Respiratory Journal,
2017 - Effects of aspiration pneumonia on the intensive care requirements and in-hospital mortality of hospitalised patients with acute cerebrovascular disease
GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,Güngen Belma Doğan,Yazar Esra Ertan,Aras Yeşim Güzey,Gümüş Hatice,ERKORKMAZ ÜNAL. Archives of Medical Science, 5(), 1062-1068.
2017 - Assessment of Headache in Asthma Patients
GÜNGEN ADİL CAN,Güngen Belma Doğan. Pakistan Journal of Medical Sciences, 33(1), 156-161.
2017 - The effects of depression, anxiety and sleep disturbances on cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Aras Yeşim Güzey,Tunç Abdulkadir,Güngen Belma Doğan,GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,Demiyürek Bekir Enes. Cognitive Neurodynamics, 11(6), 565-571.
2017 - Migren Hastalarında Sigara İçiminin Atak Sıklığı Üzerine Etkisi
Aras Yeşim Güzey,Güngen Belma Doğan,KOTAN DÜNDAR DİLCAN,GÜNGEN ADİL CAN. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 75-78.
2017 - An Aspiration of Cocklebur (Xanthium strumarium) Showing Impaired Swallowing Reflex in a Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Çoban Hikmet,GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,Düzenli Hasan,BİLGİN CAHİT,Tasdemir Canantan. Respiratory Case Reports, 6(1), 16-19.
2017 - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Kompleksi Üzerine Etkisi
ÖZKAN AKSOY NİLGÜN,ÇAKIR BURÇİN,GÜNGEN ADİL CAN,ÇELİK ERKAN,BURSALI ÖZLEM,ALAGÖZ GÜRSOY. MN OFTALMOLOJİ,
2017 - Clinical effects of cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Yazar Esra Ertan,Aydin Senay,Gunluoglu Gulsah,Kamat Sadettin,GÜNGEN ADİL CAN,Yildiz Pinar. Chronic Respiratory Disease, 147997231774375-.
2017 - Evaluation of mediastinal lymph nodes with endobronchial ultrasoundguided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA): A retrospective study
GÜNGEN ADİL CAN,Çoban Hikmet. Biomedical research, 28(12), 5393-5396.
2017 - Is There a Correlation between New Scoring Systems and Systemic Inflammation in Stable Bronchiectasis?
Çoban Hikmet,GÜNGEN ADİL CAN. Canadian Respiratory Journal, 1-6.
2017 - The effects of depression, anxiety and sleep disturbances on cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease
GÜZEY ARAS YEŞİM,Tunç Abdulkadir,DOĞAN GÜNGEN BELMA,GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,DEMİRYÜREK BEKİR ENES. Cognitive Neurodynamics, 11(6), 565-571.
2016 - Consider Behcet’s disease in young patients with deep vein thrombosis
GÜNGEN ADİL CAN,Çoban Hikmet,AYDEMİR YUSUF,Düzenli Hasan. Respiratory Medicine Case Reports, 18(), 41-44.
2016 - The correlation between asthma disease and neutrophil to lymphocyte ratio.
GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF. Research Journal of Allergy and Immunology, 1(1), 1-4.
2016 - Lung cancer in patients diagnosed with silicosis should be investigated
GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,Çoban Hikmet,Düzenli Hasan,Tasdemir Canantan. Respiratory Medicine Case Reports, 18(), 93-95.
2016 - The evaluation of asthma and COPD patients inemotional status: A cross-sectional study
AYDEMİR YUSUF,GÜNGEN ADİL CAN,Güngen Belma Doğan,Aras Yeşim Güzey,ŞENGÜL AYSUN. EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, 13(3), 12-15.
2015 - SakaryaBölgesindeDeriPrick Testi SonuçlarınınMevsimselÖzelliklerleDeğerlendirilmesi
AYDEMİR YUSUF,Çoban Hikmet,GÜNGEN ADİL CAN,Düzenli Hasan,Tasdemir Canantan. Kocaeli Tıp Dergisi, 4(3), 10-13.
2015 - Hypersensitivity pneumonitis caused by the broom grass (Calluna vulgaris)
AYDEMİR YUSUF,GÜNGEN ADİL CAN,Çoban Hikmet. Respiratory Medicine Case Reports, 15(), 135-137.
2014 - Isolated Tuberculosis Myelitis: A Case Report
TEKEŞİN AYSEL,Güngen Belma Doğan,YAĞIZ Orhan,GÜNGEN ADİL CAN. Istanbul Medical Journal, 15(1), 63-65.
2014 - Effect of Smoking on Disability for Multiple Sclerosis Patients
GÜNGEN ADİL CAN,DOĞAN Hülya,Güngen Belma Doğan,Yazar Esra Ertan,YILDIRIM AHMET,TEKEŞİN AYSEL,YAĞIZ Orhan. Istanbul Medical Journal, 15(1), 24-26.
2006 - SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR(OLGU SUNUMU)
ERNAM DİLEK,ATALAY Figen,ATİKCAN ŞÜKRRAN,GÜNGEN ADİL CAN,DEMİRAĞ FUNDA. SOLUNUM HASTALIKLARI DERGİSİ, 17(3), 137-140.
2005 - Pulmoner Tüberküloza Sekonder Dil Tüberkülozu
İnönü Handan,Selçuk Sönmez Özlem,Dulkar Güngör,GÜNGEN ADİL CAN,Türkkanı Mustafa,DEMİRAĞ FUNDA. Turkiye Klinikleri Akciğer Arşivi dergisi, 6(4), 160-162.
2005 - Astımlı olgularda konvansiyonel tedavinin ve erdosteinin oksidatif stres üzerine etkisi
GÜNGEN ADİL CAN,ATALAY Figen,HASANOĞLU H Canan,KARALEZLİ AYŞEGÜL. Solunum Hastalıkları, 16(3), 103-107.
- Yataklı serviste takip edilirken yoğun bakım ihtiyacı gelişen inme hastalarında kalp hastalıkları ve sigara içiminin rolü
Aras Yeşim Güzey,GÜNGEN ADİL CAN. ORTADOĞU TIP DERGİSİ,
- The evaluation of dental technicians’ awareness of silicosis.
GÜNGEN ADİL CAN. Biomedical Research,
ASTIM
2007 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-8408-36-4
GÜNGEN ADİL CAN