Faculty of Medicine

Academic Members

Adil Can  Güngen

Adil Can Güngen,  Assoc. Prof.

Faculty Member

Having graduated from Gazi University Faculty of Medicine in 1999, Adil Can Gungen started his Professional career in 2000 as a resident in Department of Chest Diseases at Ankara Atatürk Chest Diseases Hospital. He started to work as a chest diseases specialist in 2005. In 2006, he completed his one year military service in Malatya Military Hospital. After working as a chest diseases specialist in Malatya Gozde Hospital between 2007-2008, he continued his professional career in Istanbul Fatih Medical Park Hospital between 2009-2011. Having been assigned to Yedikule Chest Diseases Hospital as a specialist between 2011-2013 and Sakarya University Training and Research Hospital betwwen 2013-2016; Dr. Gungen started to work in Istinye University in 2017 and received the Associate Professor title in 2018. Assoc. Prof. Dr. Adil Can Gungen still works as an academic member in Istınye University Faculty of Medicine.

Research Areas: Bronkoskopi, Endobronşial USG Eşliğinde Transbronşial Biopsi, Allerji, Sigara Bırakma polikliniği, Astım, KOAH, Pulmoner Emboli, Akciğer Kanseri, Akciğer Enfeksiyonları

Main Areas: Göğüs Hastalıkları, 

GÜZEY ARAS YEŞİM,Tunç Abdulkadir,DOĞAN GÜNGEN BELMA,GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,DEMİRYÜREK BEKİR ENES. (2017), The effects of depression, anxiety and sleep disturbances on cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Cognitive Neurodynamics, 11(6), 565-571.
Güngen Belma Doğan,AYDEMİR YUSUF,Aras Yeşim Güzey,GÜNGEN ADİL CAN,KOTAN DÜNDAR DİLCAN,Bal Serdar. (2017), The effects of a pulmonary rehabilitation program on exercise tolerance,quality of life, sleep quality and emotional status in the patients withParkinson’xxs disease., Biomedical Research, 28(2), 786-790.
Güngen Belma Doğan,Tunç Abdulkadir,Aras Yeşim Güzey,Gündoğdu Aslı Aksoy,GÜNGEN ADİL CAN,Bal Serdar. (2017), Predictors of intensive care unit admission and mortality in patients with ischemic stroke: investigating the effects of a pulmonary rehabilitation program, BMC Neurology, 17(1), 132-.
GÜNGEN ADİL CAN,Güngen Belma Doğan,AYDEMİR YUSUF,Aras Yeşim Güzey,Çoban Hikmet,Düzenli Hasan. (2017), The relationship between restless legs syndrome and bronchial asthma, The Clinical Respiratory Journal,
GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,Güngen Belma Doğan,Yazar Esra Ertan,Aras Yeşim Güzey,Gümüş Hatice,ERKORKMAZ ÜNAL. (2017), Effects of aspiration pneumonia on the intensive care requirements and in-hospital mortality of hospitalised patients with acute cerebrovascular disease, Archives of Medical Science, 5(), 1062-1068.
GÜNGEN ADİL CAN,Güngen Belma Doğan. (2017), Assessment of Headache in Asthma Patients, Pakistan Journal of Medical Sciences, 33(1), 156-161.
Aras Yeşim Güzey,Tunç Abdulkadir,Güngen Belma Doğan,GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,Demiyürek Bekir Enes. (2017), The effects of depression, anxiety and sleep disturbances on cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Cognitive Neurodynamics, 11(6), 565-571.
Aras Yeşim Güzey,Güngen Belma Doğan,KOTAN DÜNDAR DİLCAN,GÜNGEN ADİL CAN. (2017), Migren Hastalarında Sigara İçiminin Atak Sıklığı Üzerine Etkisi, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 75-78.
Çoban Hikmet,GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,Düzenli Hasan,BİLGİN CAHİT,Tasdemir Canantan. (2017), An Aspiration of Cocklebur (Xanthium strumarium) Showing Impaired Swallowing Reflex in a Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Respiratory Case Reports, 6(1), 16-19.
GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,DOĞAN GÜNGEN BELMA,ERTAN ESRA,YAĞIZ ORHAN,GÜZEY ARAS YEŞİM,ERKORKMAZ ÜNAL. (2017), Effects of aspiration pneumonia on the intensive care requirements and in-hospital mortality of hospitalised patients with acute cerebrovascular disease, Archives of Medical Science, 13(5), 1062-1068.
Yazar Esra Ertan,Aydin Senay,Gunluoglu Gulsah,Kamat Sadettin,GÜNGEN ADİL CAN,Yildiz Pinar. (2017), Clinical effects of cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Chronic Respiratory Disease, 147997231774375-.
GÜNGEN ADİL CAN,Çoban Hikmet. (2017), Evaluation of mediastinal lymph nodes with endobronchial ultrasoundguided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA): A retrospective study, Biomedical research, 28(12), 5393-5396.
Çoban Hikmet,GÜNGEN ADİL CAN. (2017), Is There a Correlation between New Scoring Systems and Systemic Inflammation in Stable Bronchiectasis?, Canadian Respiratory Journal, 1-6.
AYDEMİR YUSUF,GÜNGEN ADİL CAN,Güngen Belma Doğan,Aras Yeşim Güzey,ŞENGÜL AYSUN. (2016), The evaluation of asthma and COPD patients inemotional status: A cross-sectional study, EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, 13(3), 12-15.
GÜNGEN ADİL CAN,Çoban Hikmet,AYDEMİR YUSUF,Düzenli Hasan. (2016), Consider Behcet’s disease in young patients with deep vein thrombosis, Respiratory Medicine Case Reports, 18(), 41-44.
GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF,Çoban Hikmet,Düzenli Hasan,Tasdemir Canantan. (2016), Lung cancer in patients diagnosed with silicosis should be investigated, Respiratory Medicine Case Reports, 18(), 93-95.
GÜNGEN ADİL CAN,AYDEMİR YUSUF. (2016), The correlation between asthma disease and neutrophil to lymphocyte ratio., Research Journal of Allergy and Immunology, 1(1), 1-4.
AYDEMİR YUSUF,Çoban Hikmet,GÜNGEN ADİL CAN,Düzenli Hasan,Tasdemir Canantan. (2015), SakaryaBölgesindeDeriPrick Testi SonuçlarınınMevsimselÖzelliklerleDeğerlendirilmesi, Kocaeli Tıp Dergisi, 4(3), 10-13.
AYDEMİR YUSUF,GÜNGEN ADİL CAN,Çoban Hikmet. (2015), Hypersensitivity pneumonitis caused by the broom grass (Calluna vulgaris), Respiratory Medicine Case Reports, 15(), 135-137.
TEKEŞİN AYSEL,Güngen Belma Doğan,YAĞIZ Orhan,GÜNGEN ADİL CAN. (2014), Isolated Tuberculosis Myelitis: A Case Report, Istanbul Medical Journal, 15(1), 63-65.
GÜNGEN ADİL CAN,DOĞAN Hülya,Güngen Belma Doğan,Yazar Esra Ertan,YILDIRIM AHMET,TEKEŞİN AYSEL,YAĞIZ Orhan. (2014), Effect of Smoking on Disability for Multiple Sclerosis Patients, Istanbul Medical Journal, 15(1), 24-26.
ERNAM DİLEK,ATALAY Figen,ATİKCAN ŞÜKRRAN,GÜNGEN ADİL CAN,DEMİRAĞ FUNDA. (2006), SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR(OLGU SUNUMU), SOLUNUM HASTALIKLARI DERGİSİ, 17(3), 137-140.
GÜNGEN ADİL CAN,ATALAY Figen,HASANOĞLU H Canan,KARALEZLİ AYŞEGÜL. (2005), Astımlı olgularda konvansiyonel tedavinin ve erdosteinin oksidatif stres üzerine etkisi, Solunum Hastalıkları, 16(3), 103-107.
İnönü Handan,Selçuk Sönmez Özlem,Dulkar Güngör,GÜNGEN ADİL CAN,Türkkanı Mustafa,DEMİRAĞ FUNDA. (2005), Pulmoner Tüberküloza Sekonder Dil Tüberkülozu, Turkiye Klinikleri Akciğer Arşivi dergisi, 6(4), 160-162.
Aras Yeşim Güzey,GÜNGEN ADİL CAN. (), Yataklı serviste takip edilirken yoğun bakım ihtiyacı gelişen inme hastalarında kalp hastalıkları ve sigara içiminin rolü, ORTADOĞU TIP DERGİSİ,
GÜNGEN ADİL CAN. (), The evaluation of dental technicians’ awareness of silicosis., Biomedical Research,
ASTIM
GÜNGEN ADİL CAN (2007), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göğüs Hastalıkları, Bilimsel Kitap